+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

18 მაისს, 18:00 საათზე, ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა.

 

 

საკითხისდასახელება

1.              

. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032311661-03 26.04.2023; №12-032311785-03 27.04.2023; №12-032312371-03 - 03.05.2023)

 

მომხსენებელი:  

სერგო ბირკაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

ირაკლი თავართქილაძე - სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

2.              

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28დეკემბრის N19-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს 12-032313081-03-10.05.2023)

მომხსენებელი:

გაიოზ თალაკვაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტიის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

3.              

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (საკრებულოს12-03231371-0317.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ქვარა ჩართოლანი - ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორის მოადგილე

 

4.              

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეზერვუარის (თბილისის წყალსაცავის) სანიტარიული დაცვის ზონის დადგენისა და მართვის წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის №64- 103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე(საკრებულოს №12-0322123120-03- 03.05.2022)

 

მომხსენებელი:

ქეთევან კანდელაკიშვილი -  თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი

 

5.              

დედაქალაქის მიწათსარგებობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03231178-03 27.04.2023; №12-0323101160-03 11.04.2023; №12-03231182-03 28.04.2023; №12-032312427-03 04.05.2023; №12-032312428-03 04.05.2023; 12-032313777-0317.05.2023)

 

მომხსენებელი:  

ნინო ბაგაშვილი - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

6.              

ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:№01.72.14.035.161) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032311719-03 27.04.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

7.              

ქ. თბილისში, ბაღდადის ქუჩა №12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.026.002) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032312442-03 - 04.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

8.              

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში; ქალაქი თბილისი, ნაფეტვრებისკენ მიმავალ გზაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.004.002-ის ნაწილი) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032312443-0304.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

9.              

ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ნაკვეთი 07/052) (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.052) სასაწყობე კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე(საკრებულოს №12-03231252-0305.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

10.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N72.16.28.217; N72.16.28.294; N72.16.28.258) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-03231255-0305.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

11.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში; ქალაქი თბილისი, ნაფეტვრებისაკენ მიმავალ გზაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.06.006.131; N01.14.06.004.002-ის ნაწილი) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032312557-0305.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

12.           

„ქალაქ თბილისში, აკაკი ბაქრაძის ქუჩა №6, №7, მარშალ გელოვანის გამზირი №23გ, №27, №23, №23ა, №23ბ-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.10.025.023, №01.10.10.025.036, №01.10.10.025.045, №01.10.10.025.069, №01.10.10.025.070, №01.10.10.025.071, №01.10.10.025.086), მრავალფუნქციური კომპლექსის (საცხოვრებელი, საოფისე, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი, სკოლა, ბაღი, კომერციული და დამხმარე) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის №118 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე(საკრებულოს №12-03231253-0305.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

13.           

ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2011 წლის 16 სექტემბრის N01/2773 ბრძანებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტისდამტკიცების  თაობაზე(საკრებულოს №12-03231254-03 05.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

14.           

ქალაქ თბილისში, თენგიზ შეშელიძის ქუჩა №13-ში;  ქალაქ თბილისში, მეტრო სადგურ ’’სარაჯიშვილი“-ს მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.11.17.001.151; №01.11.17.001.152) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032312178-03 01.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

15.           

ქალაქ თბილისში,ქიზიყის ქუჩა №27-ში (ნაკვ.№07/049) არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.889) სასაწყობე კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03231181-03 28.04.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

16.           

ქალაქ თბილისში,ქიზიყის ქუჩა №27-ში (ნაკვ.№07/049)  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.888) სასაწყობე კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03231184-03 28.04.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

17.           

ქალაქ თბილისში,მიხეილ გრიგორაშვილის ქუჩა №19-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.897-ის ნაწილი)  სასაწყობე კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03231185-03 28.04.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

18.           

ქალაქ თბილისში,მიხეილ გრიგორაშვილის ქუჩა №19-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.897-ის ნაწილი)  სასაწყობე კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032311829-03 28.04.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

19.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.18.079; №81.02.18.795; №81.02.18.786; №81.02.18.787; №81.02.18.078)და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032311828-03 28.04.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

20.           

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, გურამიშვილის ქუჩა  №18-ში (ნაკვ.85/28) (ნაკვ.85/18); ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, ახალდაბის ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვეთი №1 და ნაკვეთი №2)არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.20.01.085.028; №01.20.01.085.054; №01.20.01.085.056; №01.20.01.085.055; №01.20.01.085.035) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032311859-03 28.04.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

21.           

ქალაქ თბილისში,ქიზიყის ქუჩა №27-ში (ნაკვ.№07/048), ქიზიყის ქუჩა №27-ის მიმდებარედ  არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.19.24.007.275; №01.19.24.007.803) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ლოჯისტიკური და საოფისე ცენტრის (საწყობები)  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032312562-03 05.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

22.           

ქალაქ თბილისში, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13-ში  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.06.022.008) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური  კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-0323137107-03 17.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

23.           

ქალაქ თბილისში, პეტრე იბერის ქუჩის შესახვევი N13-ში  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.06.022.007) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური  კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-0323137106-03 17.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

24.           

 „ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის დასახლებას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის N396 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032313791-03-  17.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

25.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, ვარაზის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N72.16.15.811; N72.16.23.938; N72.16.23.937; N72.16.23.219-ის ნაწილი; N72.16.23.936; N72.16.15.742; N72.16.23.980; N72.16.23.978; N72.16.23.977; N72.16.23.348-ის ნაწილი; N72.16.15.812; N72.16.15.808; N72.16.15.741; N72.16.23.979; N72.16.23.410; N72.16.15.907; N72.16.15.908; N72.16.15.909; N72.16.23.067; N72.16.23.068; N72.16.15.911; N72.16.33.144) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე(საკრებულოს 12-03231381-03 -18.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

26.           

ქალაქ თბილისში, რუსთავის გზატკეცილზე, N18-22 (ნაკვეთი N 7/33), (ნაკვეთი N 7/36), N22-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.18.12.007.076; N01.18.12.007.075; N01.18.12.007.126; N01.18.12.007.093) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032309680-03- 06.04.2023)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

27.           

მისამართებზე - .თბილისი, საირმის ქუჩა N37 (/: N01.10.14.024.036);  .თბილისი, მუხაძის .N4 (/: N01.14.11.024.004); .თბილისი  .აბაშიძის .N55  (/: 01.14.11.024.012) მდებარე ობიექტებისათვის დაუმთავრებელი მშენებლობის სტატუსის მინიჭების  თაობაზე (საკრებულოს 03-032313785 -17.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - იურიდიულ საკითხთა

და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

28.           

ქ. თბილისი, ბოჭორმის ქუჩა N20/ლეხ კაჩინსკის ქუჩა N2 (ს/კ 01.17.13.041.016), არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის დაინტერესებული პირის შპს ,,სამშენებლო კომპანია ალფა დეველოპმენტის” (ს/ნ: 454407721) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების შესახებ” (საკრებულოს 12-0323137104-03 - 17.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - იურიდიულ საკითხთა

და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

29.           

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და და შპს ,,შიზის“ (ს/კ 406368728) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე”    (საკრებულოს 12-0323137104-03 - 17.05.2023)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - იურიდიულ საკითხთა

და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

12:00
05 მარ
კომისიის სხდომა
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო
14:00
20 თებ
საკრებულოს სხდომა
13:45
20 თებ
ბიუროს სხდომა
13:00
20 თებ
კომისიის სხდომა
სარევიზიო კომისია
12:00
20 თებ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა
12:00
20 თებ
კომისიის სხდომა
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო
11:30
20 თებ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების
11:30
20 თებ
კომისიის სხდომა
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
11:00
20 თებ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
10:30
20 თებ
კომისიის სხდომა
სატრანსპორტო საკითხთა
16:00
19 თებ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
LiveZilla Live Chat Software