+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

27 აპრილს 13:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიისა და ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის გაერთიანებული სხდომა .

დღის წესრიგი :

1.ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის განხილვა (04/3905 27.02.2015წ)
2.“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის #18-57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის საკითხი. (#04/7754)
3.ქ.თბილისის თვითმმართველი ერთეულის კუთვნილი სპეციალიზირებული ავტომანქანის სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის საკითხი. (#04/7457)(#06/1873)
4.ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ კაპიტალის გაზრდასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის საკრებულოს მიერ თანხმობის მიცემის საკითხი“ ( #04/7631). 5.ქ.თბილისში, ბოჭორმის ქ#23-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოს საკუთრებაში გადაცემის საკითხი.(#06/7794)
6. ქ.თბილისში, დელისის ქუჩის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოს საკუთრებაში გადაცემის საკითხი (#06/7797)