+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

27 იანვარს 10:30 საათზე, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

 

მომხენებელი/ლები

1

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის „თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის“ პროექტის მხარდაჭერის ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის მიღების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე
(20.01.2023; 12-0323020130-03) 

 

დავით ჯაიანი

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

2

„ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი-3-ის დასახლება, II მიკრო/რაიონში მდებარე კორპუსი N33

(ს/კ 01.19.39.009.070), კორპუსი N34, (ს/კ 01.19.39.009.007), კორპუსი N35 (ს/კ

01.19.39.009.034), კორპუსი N36 (ს/კ 01.19.39.009.088) და კორპუსი N37-თან (ს/კ

01.19.39.009.092) დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე“ ქალაქ

 

თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[11.01.2023; 12-0323011109-03]

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

3

„ქალაქ  თბილისში,  ვიქტორ დოლიძის ქუჩა N41-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.10.17.030.007.01.002)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[12-03230102-03; 10.01.2023]

[12-032301245-03; 12.01.2023]

 

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

4

„ქალაქ  თბილისში,  ქერჩის ქუჩა N6-ში (საკადასტრო კოდები: N01.11.05.029.072.01.057 და N01.11.05.029.072.01.057ა)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(10.01.2023წ;  N12-03230102-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

5

„ქალაქ თბილისში, ოცხელის ქუჩა N26-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.002.024.01.504) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(10.01.2023; № 12-03230102-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

6

“ქალაქ  თბილისში,  გმირი კურსანტების მე-3 შესახვევი N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.013.036.01.020) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(10.01.2023; N12-03230102-03 )

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

7

 

“ქალაქ  თბილისში,  სანქტ-პეტერბურგის ქუჩა N3-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.002.019.01.544)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(10.01.2023; N12-03230101-03, N12-03230102-03 )

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

8

„ქალაქ თბილისში, თელავის ქუჩა N49დ-ში მდებარე 28.30 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.13.001.063.08.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[20.01.2023; 12-0323020129-03]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

9

“ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, გაგრის ქუჩა N14ა-ში მდებარე 77.53 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.123.035.07.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(20.01.2023; 12-0323020129-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

10

“ ქალაქ  თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერთა ქუჩის III ჩიხის N3-ში მდებარე 92.54 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: N81.01.05.592.01.002) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(20.01.2023;  N 12-0323020129-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

11

„ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი N75-ში მდებარე 14.86 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.06.007.037.01.194) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.01.2023წ;  N12-0323020129-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

12

„ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა N107ბ-ში მდებარე 47.88 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.08.023.002.02.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(20.01.2023; N12-0323020129-03 )

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

13

„ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილის ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდები:  N01.19.15.001.140.01.500 და N01.19.15.001.140.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 [10.01.2023; 12-03230102-03]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

14

 

„ქალაქ თბილისში, ვლადიმერ ლობჟანიძის ქუჩა N2-ში მდებარე 71.55 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.012.002.01.500.504) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(20.01.2023; 12-0323020129-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

15

„ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N48-ში (საკადასტრო კოდი:

N01.14.05.003.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულების პროექტის შესახებ

(26.01.2023; N12-03230262-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

16

“ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავით სარაჯიშვილის ქუჩა N7-ში (საკადასტრო

კოდი: N01.72.14.024.218.01.503) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის

ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(26.01.2023; 12-03230263-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

17

“ქალაქ თბილისში, კალოუბნის ქუჩა N35ა-ში (საკადასტრო კოდი:

N01.19.20.021.011.01.065) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

[12-03230263-03; 26.01.2023]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

18

ქალაქ თბილისში, ზემო ფონიჭალაში, სამხედრო ქალაქი N1-ში (საკადასტრო კოდი:

N81.03.17.002.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების თაობაზე“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(26.01.2023; 12-03230263-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

19

ქალაქ თბილისში, თორნიკე ერისთავის ჩიხი N12ა-ში (საკადასტრო კოდი:

N01.12.08.036.161.01.527) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(26.01.2023წ;  N12-03230263-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

20

„ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა N3, სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე

N01.19.19.005.225 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 5397 კვ. მ ფართობის მიწის ნაკვეთის,

ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი

უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს

„ჯიერ ქონსთრაქშენისთვის“ (ს/ნ: 405581375) კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე,

პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ საკითხისა და შესაბამისი

 

ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ“

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

(24.01.2023; N12-032302462-03)

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

21

„ქ. თბილისში, თამარ მეფის გამზირი N13-ის მიმდებარედ 148 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.13.08.002.030) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „მასტერ ფუდისთვის” (ს/ნ: 402015724) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(20.01.2023; N12-0323020133-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

22

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებს პროექტი

(25.01.2023;12-0323025181-03)

 

ქვარა ჩართოლანი

- ა(ა)იპ - თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორის მოადგილე

 

23

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(25.01.2023; №12-032302539-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

24

,,მისამართზე - ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. N16 (ს/კ: N01.10.06.001.234) - არსებული

დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის ი.ბ.ა. „დიდგორი 2006“-ის (ს/ნ 205137449)

მიმართ დამატებითი/დაზუსტებითი ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის

შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების

 

პროექტის შესახებ

(26.01.2023; 12-03230261-03)

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

25

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „გმ გრუპის“ (ს/ნ 406305252) მიმართ გასატარებელი

ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(26.01.2023; 12-03230261-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

26

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „ვილასეტის“ (ს/ნ 200258577) მიმართ გასატარებელი

ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(26.01.2023; 12-03230261-03)

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

27

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „მოლი პლიუსის“ (ს/ნ 406284248) მიმართ გასატარებელი

ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(26.01.2023; 12-03230261-03)

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

28

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „აშფორდ დეველოპმენტის“ (ს/ნ 405384463) მიმართ

გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(26.01.2023; 12-03230261-03)

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

29

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „სამშენებლო კომპანია აპექს დეველოპმენტის“ (ს/ნ

404438649) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(26.01.2023; 12-03230261-03)

 

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

30

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდამჭერი ღონისძიებების ფარგლებში

შპს შპს „სანამის“ (ს/ნ 402191150) მიმართ მისამართზე - 1. ქ. თბილისი, სოხუმის ქ. 6 -

არსებულ მიწის ნაკვეთთან (ს/კ: N01.13.06.015.005, ფართობი 588 კვ.მ); 2. ქ. თბილისი,

ევდოშვილის ქ. 25- არსებულ მიწის ნაკვეთთან (ს/კ: N01.13.06.015.002, ფართობი - 843 კვ.მ);

3. ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი/ვახუშტი ბაგრატიონის ქ. N35/52-არსებულ მიწის

ნაკვეთთან (ს/კ: N01.13.06.015.014; ფართობი 2814 კვ.მ) - მდებარე სამშენებლო ობიექტთან

მიმართებაში დამატებითი/დაზუსტებული მხარდამჭერი ღონისძიების გამოყენების

საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(26.01.2023; 12-03230261-03)

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

31

 

 

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და  შპს ,,ლატისის“ (ს/ნ. 404556119)  მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების  შეთანხმების თაობაზე

  (№12-0323026128-03 26.01.2023)

 

 

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

16:00
26 აპრ
საკრებულოს სხდომა
15:45
26 აპრ
ბიუროს სხდომა
12:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო
11:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
10:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
სატრანსპორტო საკითხთა
10:00
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
16:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების
15:45
25 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
15:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
15:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა
14:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა
LiveZilla Live Chat Software