+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

27 იანვარს 12:00 საათზე,  ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელი

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

11-01230202705 საკრ.15-0323020132-03 20/01/23;

11-01230231104 საკრ.15-032302335-03 23/01/23;

11-0123016476 საკრ.15-032301623-03 16/01/23

გაიოზ თალაკვაძე

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის „თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის“ პროექტის მხარდაჭერის ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის მიღების შესახებ .

საკრ.12-0323020130-03 20/01/23

დავით ჯაიანი

3

ქ. თბილისში, თამარ მეფის გამზირი N13-ის მიმდებარედ 148 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.13.08.002.030) პირდაპირი განკარგვის წესით, შპს „მასტერ ფუდისთვის“ (ს/კ: 402015724) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით, გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე. საკრ.№12-0323020133-03 20/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

4

ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა N3, სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე N01.19.19.005.225 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 5397 კვ. მ ფართობის მიწის ნაკვეთის, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს „ჯიერ ქონსთრაქშენისთვის“ (ს/ნ: 405581375) კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ“

საკრ.№12-032302462-03 24/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

5

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი-3-ის დასახლება, II მიკრო/რაიონში მდებარე კორპუსი N33 (ს/კ 01.19.39.009.070), კორპუსი N34, (ს/კ 01.19.39.009.007), კორპუსი N35 (ს/კ 01.19.39.009.034), კორპუსი N36 (ს/კ 01.19.39.009.088) და კორპუსი N37-თან (ს/კ 01.19.39.009.092) დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე

საკრ.№12-0323011109-03 11/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

6

ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების მე-3 შესახვევი N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.013.036.01.020) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

საკრ.№12-03230102-03 10/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

7

ქალაქ თბილისში, ოცხელის ქუჩა N26-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.002.024.01.504) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

საკრ.№12-03230102-03 10/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

8

ქალაქ თბილისში, სანქტ-პეტერბურგის ქუჩა N3-ში (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.002.019.01.544) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

საკრ.№12-03230102-03; 12-03230101-03 10/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

9

ქალაქ თბილისში, ვიქტორ დოლიძის ქუჩა N41-ში (საკადასტრო კოდი: N01.10.17.030.007.01.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

საკრ.№12-03230102-03 10/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

10

ქალაქ თბილისში, ქერჩის ქუჩა N6-ში (საკადასტრო კოდები: N01.11.05.029.072.01.057 და N01.11.05.029.072.01.057ა ) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “. საკრ.№12-03230102-03 10/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

11

ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილის ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდები: N01.19.15.001.140.01.500 და N01.19.15.001.140.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-03230102-03 10/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

12

ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი N75-ში მდებარე 14.86 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.06.007.037.01.194) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

საკრ.№12-0323020129-03 23/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

13

ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა N107ბ-ში მდებარე 47.88 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.08.023.002.02.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

საკრ.№12-0323020129-03 23/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

14

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერთა ქუჩის III ჩიხის N3-ში მდებარე 92.54 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: N81.01.05.592.01.002) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

საკრ.№12-0323020129-03 23/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

15

ქალაქ თბილისში, ვლადიმერ ლობჟანიძის ქუჩა N2-ში მდებარე 71.55 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.012.002.01.500.504) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.

საკრ.№12-0323020129-03 23/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

16

ქალაქ თბილისში, თელავის ქუჩა N49დ-ში მდებარე 28.30 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.13.001.063.08.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.

საკრ.№12-0323020129-03 23/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

17

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, გაგრის ქუჩა N14ა-ში მდებარე 77.53 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.123.035.07.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

საკრ.№12-0323020129-03 23/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

18

ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N48-ში (საკადასტრო კოდი: N01.14.05.003.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

საკრ.№12-03230262-03 26/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

19

ქალაქ თბილისში, ზემო ფონიჭალაში, სამხედრო ქალაქი N1-ში (საკადასტრო კოდი: N81.03.17.002.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

საკრ.№12-03230263-03 26/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

20

ქალაქ თბილისში, თორნიკე ერისთავის ჩიხი N12ა-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.08.036.161.01.527) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

საკრ.№12-03230263-03 26/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

21

ქალაქ თბილისში, კალოუბნის ქუჩა N35ა-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.021.011.01.065) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

საკრ.№12-03230263-03 26/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

22

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავით სარაჯიშვილის ქუჩა N7-ში (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.024.218.01.503) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

საკრ.№12-03230263-03 26/01/23

ირაკლი თავართქილაძე

 

 

 

16:00
26 აპრ
საკრებულოს სხდომა
15:45
26 აპრ
ბიუროს სხდომა
12:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო
11:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
10:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
სატრანსპორტო საკითხთა
10:00
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
16:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების
15:45
25 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
15:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
15:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა
14:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა
LiveZilla Live Chat Software