+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

17 აპრილს, 14:00 საათზე თბილისის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა .

 

დღის წესრიგი : 

 

#

საკითხის დასახელება

1.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ „ქართუს“ შორის გასაფორმებელ „გრანტის შესახებ“ ხელშეკრულების დადებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

2.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის დავით ჭედიას თანამდებობიდან გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

3.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის თანამდებობაზე დროებითი მოვალეობის შემსრულებლად კარლო ლაფერაძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

4.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დაფუძნების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

5.       

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

6.       

„საქართველოს ისტორია - 3 D“ შემეცნებით-გასართობი არაკომერციული პროექტის დაფინანსების შესახებ, ქალაქ თბილისის საკრებულოში შემოსული განცხადება (17.03.2015 N07/5167)

7.       

პოეტ დალი ნიკოლაიშვილის ლექსების კრებულის გამოცემის დაფინანსების თაობაზე,  ქალაქ თბილისის საკრებულოში შემოსული განცხადება  (30.03.2015 N6297)