+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

ბიუროს სხდომა

17 აპრილს 15:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

 

დღის წესრიგი :  

 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ქართუს შორის გასაფორმებელ „გრანტის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე თანხმობის მიცემა (საკრებულოს N04/7204 15.03.2015 მერიის - N05-1/15105730  15.03.2015)   

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის დავით ჭედიას თანამდებობიდან გათავისუფლებაზე თანხმობის მიღება (საკრებულოს N04/7120 14.04.2015 მერიის - N05-1/15104551 14.04.2015)   

3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის თანამდებობაზე დროებით მოვალეობის შემსრულებლად კარლო ლაფერაძის დანიშვნაზე  თანხმობის მიცემა (საკრებულოს N04/7120 14.04.2015 მერიის - N05-1/15104551 14.04.2015)   

4. ქალაქ თბილისის ა(ა)იპ - თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის დაფუძნება (საკრებულოს N04/7308 16.04.2015 მერიის - N05-1/15106526 16.04.2015)   

5. "დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანა (საკრებულოს N04/6887 06.04.2015 მერიის - N05-1/150961046 06.04.2015)   

6. ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, გურამ რჩეულიშვილის ქ. №9ა,№11-ში, გალის ქ. №23-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცება (საკრებულოს N04/6692 02.04.2015 მერიის - N05-1/150921184 02.04.2015)   

7. ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცება (საკრებულოს N04/6692 02.04.2015 მერიის - N05-1/150921184 02.04.2015)   

8. ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. №14-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს N04/6692 02.04.2015 მერიის - N05-1/150921184 02.04.2015)   

9. ქ. თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის 2007 წლის 31 მაისის №კოლ-176 ბრძანებით დადგენილი ქალაქმშენებლობითი პირობებისა და 2008 წლის 14 თებერვლის №01/434 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს N04/6692 02.04.2015 მერიის - N05-1/150921184 02.04.2015)   

10 ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, გ. ჭყონდიდელის ქ. №22-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმება (საკრებულოს N04/7121 14.04.2015 მერიის - N05-1/15104349 14.04.2015)   

11. ქ. თბილისში, ჟვანიას, შატბერაშვილის და ჯაფარიძის ქუჩების მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმება (საკრებულოს N04/7121 14.04.2015 მერიის - N05-1/15104349 14.04.2015)   

12. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის წერილები ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის გამგეობების მიერ შესასრულებელი სამუშაოები(04/7090, 04/7224, 04/7225)