+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

7 ოქტომბერს, 13:00 საათზე, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომა.

 

 

#

 

საკითხის დასახელება

მომხსენებელი /მომხსენებლები

 

 

 

 

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის № 4-7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (საფუძველი წერილი #12-032227789-03, 04.10.2022წ.).

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი

გაიოზ თალაკვაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსი

ირაკლი გვილავა

 

 

 

2

„ქალაქ თბილისში, თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე 1244 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.12.21.001.526) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქართველოს სპორტის ქვიშის სახეობათა ეროვნული ასოციაციისთვის (/ნ:402060390) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი (საფუძველი წერილი #12-032226299-03, 19.09.2022წ.).

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ირაკლი თავართქილაძე

LiveZilla Live Chat Software