+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

28 ივნისს, 12:00 საათზე, ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელი

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქვეპროგრამების ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

(საკრ.15-03221742-03;   11-01221733615     23.06.2022წ)

 

ლევან მიქავა

2

„ქ. თბილისში, გამსახურდიას გამზ. N8-ის მიმდებარედ არსებული 2 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.10.17.010.039) და 5 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.10.17.010.042) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ესპრესო ჯორჯიასთვის“ (ს/კ: 205083416) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(საკრ.12-03221612-03   10.06.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

3

„ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში (საკადასტრო კოდი: N01.14.06.008.083) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის N188 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(საკრ.12-032216630-03   15.06.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

4

ქ. თბილისში,  ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა N5-ის მიმდებარედ 10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.009.039)  პირდაპირი განკარგვის წესით  ალექსანდრე შონიასთვის (პ/ნ: 01008011139)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრ.12-032216855-03   17.06.2022)

 

ირაკლი თავართქილაძე

5

ქ. თბილისში, ფხოვის ქუჩაზე არსებული 3134 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.15.04.020.030) 28 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  პირდაპირი განკარგვის წესით  ჯონდო ნაყოფიასთვის (პ/ნ: 01011077366) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრ.12-032216855-03   17.06.2022)

 

ირაკლი თავართქილაძე

6

ქ. თბილისში,  თავისუფლების მოედანი N4-ის მიმდებარედ 36 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.15.05.066.041) და ქ.თბილისში, თავისუფლების მოედანი N4-ის მიმდებარედ 98 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.15.05.066.042) პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „ჯი-ემ-თი სასტუმროებისთვის“ (ს/ნ: 203842333)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(საკრ.12-032216855-03   17.06.2022

ირაკლი თავართქილაძე

7

ქალაქ  თბილისში,  ნუშის ქუჩის მე-2 ჩიხი N2-ში (საკადასტრო კოდი:  N01.11.17.006.009.02.505)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე “

თაობაზე  (საკრ.12-032216657-03  15.06.2022)

 

ირაკლი თავართქილაძე

8

ქალაქ  თბილისში,  ჭიჭინაძის ქუჩაზე, კორპუს ,,ვ’’-ში (საკადასტრო კოდი:  N01.19.23.016.009.01.053)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(საკრ.12-032216657-03  15.06.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

9

ქალაქ  თბილისში,  აეროპორტის დასახლებაში, კორპუს N1-ში (საკადასტრო კოდი:  N01.19.25.009.011.01.033)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(საკრ.12-032216657-03  15.06.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

10

ქალაქ  თბილისში,  ჩარგლის ქუჩა N67დ-ში (საკადასტრო კოდი:  N01.12.06.002.018.01.010)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

 

(საკრ.12-032216657-03  15.06.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

11

ქალაქ  თბილისში,  ცოტნე დადიანის ქუჩა N2-ში (საკადასტრო კოდი:  N01.12.12.040.004.06.500 და N01.12.12.040.004.06.501)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე “

(საკრ.12-032216657-03  15.06.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

12

ქალაქ თბილისში, იაკობ ხვედელიანის ჩიხი N17-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.25.002.061) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(საკრ.12-032217445-03;12-032217444-03  24.06.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software