+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

10 ივნისს 14:00 საათზე, თბილისის საკრებულოს სხდომა.

 

 

საკითხისდასახელება

1.             

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე რატიშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ (საკრებულოს №12-032215223-03 01.06.2022)

2.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილის თანამდებობაზე კახაბერ გულედანის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-032215961-03 08.06.2022)

3.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (საქალაქო სამსახურის უფროსი) თანამდებობაზე ლევან ნაროუშვილის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-032215961-03 08.06.2022)

4.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის №4-7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-0322159128-03 08.06.2022)

5.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული M3 კატეგორიის და M2 კატეგორიის)  და მიწისქვეშა ელექტრო ტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას,  საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი - ბაგები" მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032212690-03 06.05.2022)

6.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032214781-03 27.05.2022)

7.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032214782-03 27.05.2022)

8.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამართალდამრღვევისთვის დადგენილებაზე წარდგენილი ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის საფუძველზე ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გაცნობის წესის და პირობების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032212440-03 04.05.2022)

9.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეზერვუარის (თბილისისწყალსაცავის) სანიტარიული დაცვის ზონის დადგენისა და მართვის წესის დამტკიცებისშესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის №64-103 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032214780-03 27.05.2022)

10.           

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა დააღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032215324-03 02.06.2022)

11.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულ - გიგლა მირცხულავას (პ/ნ.62001005806) შორის 2014 წლის 28 იანვარს გაფორმებული აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი NE-244-3-10773 ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირება) გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322159129-03 08.06.2022)

12.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, კრისტიან სტივენის ქუჩა №23-ში მდებარე 92.00 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.040.029.01.06.030) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისსაკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032213919-03 19.05.2022)

13.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, კრისტიან სტივენის ქუჩა №23-ში მდებარე 44.80 კვ.მ. უძრავი ქონების(საკადასტრო კოდი: №01.72.14.040.029.01.06.014) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმებისთაობაზე(საკრებულოს №12-032213919-03 19.05.2022)

14.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მირზა გელოვანის I შესახვევის №6-ში მდებარე 74.30 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.08.001.061.01.004) პირდაპირი განკარგვის ფორმითპრივატიზების საკითხის შეთანხმებისთაობაზე(საკრებულოს №12-032213919-03 19.05.2022)

15.           

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერთა ქუჩა №34-ში მდებარე 67.79 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტროკოდი: №81.01.05.498.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032213919-03 19.05.2022)

16.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის II ჩიხის №3-ში მდებარე 88.70 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.003.081.01.500) და ქალაქ თბილისში, სოფელოქროყანაში, დავით გურამიშვილის II ჩიხის №3-ში მდებარე 99.76 კვ.მ. უძრავი ქონების(საკადასტრო კოდი: №01.15.07.003.081.01.501) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032213919-03 19.05.2022)

17.           

ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის გამზირი №25-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.07.003.005.01.531) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმებისთაობაზე (საკრებულოს №12-032213924-03 19.05.2022; №12-032213926-03 19.05.2022)

18.           

ქალაქ თბილისში, კორნელი სანაძის ქუჩა №43ზ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.442.01.517) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმებისთაობაზე (საკრებულოს №12-032213924-03 19.05.2022)

19.           

ქალაქ თბილისში, გორგასლის ქუჩა №91-ში (საკადასტრო კოდი: №01.18.09.003.011.01.027) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032213924-03 19.05.2022)

20.           

ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების I შესახვევი №3ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.011.303.01.823) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმებისთაობაზე (საკრებულოს №12-032213924-03 19.05.2022)

21.           

ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა №8-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.030.001.01.507) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032213924-03 19.05.2022)

22.           

ქალაქ თბილისში, აკაკი ვასაძის ქუჩა №30-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.018.034.02.512) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმებისთაობაზე (საკრებულოს №12-032213924-03 19.05.2022)

23.           

ქალაქ თბილისში, წინამძღვრიშვილის ქუჩა №99-ში (საკადასტრო კოდი: №01.16.01.012.002.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმებისთაობაზე (საკრებულოს №12-032213924-03 19.05.2022; №12-032213926-03 19.05.2022)

24.           

ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა №14დ-ში, №14ბ-ში (საკადასტრო კოდები: №01.19.19.005.213, №01.19.19.005.217 და №01.19.19.005.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03221471-03 27.05.2022; №12-03221474-03 27.05.2022)

25.           

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, მე-4 მიკრორაიონის კორპუს №15-ში (საკადასტრო კოდი: №01.10.08.006.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03221471-03 27.05.2022)

26.           

ქალაქ  თბილისში, გახოკიძის ქუჩაზე, სამხედრო დასახლებაში (საკადასტრო კოდი: №01.19.19.005.057) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032215859-03 07.06.2022)

27.           

ქალაქ  თბილისში,  ლილოს დასახლებაში, I კვარტლის კორპუსი №12-ში (საკადასტრო კოდი:  №01.19.27.008.005.01.121) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03221471-03 27.05.2022)

28.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა №6-ში მდებარე 78.86 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.017.054.01.001)პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322159115-03 08.06.2022)

29.           

ქალაქ თბილისში, წულუკიძის ქუჩა №35-ში მდებარე 16.90 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.10.002.084.01.049) და 13.50 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.10.002.084.01.053) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების  საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322159115-03 08.06.2022)

30.           

ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა №98-ში მდებარე 45.00 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.11.10.010.032.01.01.003) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322159115-03 08.06.2022)

31.           

ქალაქ თბილისში,სოფელ ოქროყანაში, აკაკი ხორავას ქუჩა №13-17/ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა №5-ში მდებარე 111.62 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.017.048.01.001) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322159115-03 08.06.2022)

32.           

ქალაქ თბილისში, ზაჰესში, ჭიჭინაძის ქუჩა №12-ში (საკადასტრო კოდი: №72.12.03.012.01.503) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322159116-03 08.06.2022)

33.           

ქალაქ თბილისში, აეროპორტის დასახლება №18-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.25.009.038.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322159116-03 08.06.2022)

34.           

ქალაქ თბილისში, ქინძმარაულის I ჩიხი №14-ში (საკადასტრო კოდები: №01.19.33.001.195.01.502 და №01.19.33.001.195.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322159116-03 08.06.2022)

35.           

ქალაქ  თბილისში,  ალექსიძის ქუჩა №1-ში (ნაკვეთი 40/014, საკადასტრო კოდი: №01.10.13.040.113.01.607) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-0322159116-03 08.06.2022)

36.           

ქ. თბილისში, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი №57-ის მიმდებარედ 18 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.03.037.017) პირდაპირი განკარგვის წესით გია იმნაძესთვის (პ/ნ.01009002133) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032214352-03 23.05.2022)

37.           

„ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზ. №50-54-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 2432 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ. 01.14.11.004.047) ტერიტორიიდან 57 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „პროგრეს გრუპისთვის" (ს/კ. 404612479) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის  შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032214746-03 27.05.2022)

38.           

ქ. თბილისში,  დაბა კოჯორში არსებული 549 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.01.12.188)  პირდაპირი განკარგვის წესით  დავით აღდგომელაშვილისთვის (პ/ნ. 01008016454) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032214747-03 27.05.2022)

39.           

ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზ. №64-74-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 3189 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.14.11.002.626) ტერიტორიიდან 43 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჭავჭავაძის 64ა"-სთვის (ს/კ. 404890908) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032214768-03 27.05.2022)

40.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ქართლიენერჯი"-ს (ს/ნ. 404561568) შორის 2019 წლის 22 მარტს გაფორმებულ „იჯარის №ე-455-1-23227 ხელშეკრულების" ცვლილებებისა და დამატების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322139120-03 19.05.2022)

41.           

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში, მახინჯაურის ქუჩა №8-ში მდებარე 372 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №01.12.12.031.041) და ქალაქ თბილისში, ლიბანის ქუჩა №14-ის მიმდებარედ არსებული 1654 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №01.11.03.004.044) მიწის ნაკვეთების გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322139119-03 19.05.2022)

42.           

ქალაქ თბილისში, ჩიქოვანის ქუჩა №36-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.10.17.023.001.01.01.032) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციისთვის" (ს/ნ. 405185400) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032214352-03 23.05.2022)

43.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის" და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/კ. 204460957) და შპს „ანაგი დეველოპმენტ 3"-ის (ს/ნ. 404592008) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322159127-03 08.06.2022)

44.           

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ"  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032214563-03 25.05.2022)

45.           

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03220835-03 24.03.2022; №12-032213893-03 18.05.2022; №12-032213915-03 19.05.2022; №12-032214555-03 25.05.2022; №12-0322159119-03 08.06.2022)

46.           

ქალაქ თბილისში, დიღომში, ქოშიგორაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.045.632; №01.72.14.045.641; №01.72.14.045.640; №01.72.14.045.639; №01.72.14.045.638; №01.72.14.045.637) საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032213928-03 19.05.2022)

47.           

ქალაქ თბილისში, ღოღობერიძის ქუჩა №9-ში არსებულ მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო კოდი: №01.18.13.020.063) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032213930-03 19.05.2022)

48.           

ქალაქ თბილისში, გიორგი ტერევერკოს II ჩიხი, №2, № 4, №6, №8, №9; ქალაქი თბილისი, გიორგი ტერევეკოს ქუჩა №15-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.13.01.017.080; №01.13.01.017.078; №01.13.01.017.079; №01.13.01.017.065; №01.13.01.017.082; №01.13.01.017.076) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცებისთაობაზე (საკრებულოს №12-032214050-03 20.05.2022; №12-032214762-03 27.05.2022)

49.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ შინდისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.06.013.017) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03221436-03  23.05.2022)

50.           

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის (ნაკვეთი 14/174); ქალაქი თბილისი, დასახლება ვარკეთილი 3, მიკრო/რაიონი IV მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.19.36.014.174; №01.19.36.016.765) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032214784-03  27.05.2022)

51.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.23.470; №72.16.15.681; №72.16.23.909) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-0322159122-03  08.06.2022)

52.           

ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.97.315; №81.02.96.137) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 18 მარტის №117 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032214738-03 27.05.2022)

53.           

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, რეხის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 11 ოქტომბრის №324 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032214739-03 27.05.2022)

54.           

,,ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა, კორპუსი №26-ის მიმდებარედ, პეტრე იბერის ქუჩა №30; ქალაქი თბილისი, დიდი დიღმის დასახლება, დ. თავდადებულის კორპ. №26-ის მიმდებარედ, ნაკვ. №112-2, ნაკვ. №112-1; ქალაქი თბილისი, დიდი დიღმის დასახლება, პეტრე იბერისა და იოანე პეტრიწის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.10.06.001.229; №01.10.06.001.002; №01.10.06.001.125; №01.10.06.001.126; №01.10.06.001.278) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 7 სექტემბრის №415 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322159125-03 08.06.2022)

55.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, იოსებ კეჭაყმაძის IV შესახვევი, №14-ში; ქალაქი თბილისი, ლისი, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.15.256; №72.16.23.786; №72.16.23.618; №72.16.23.559; №72.16.33.142; №72.16.23.617; №72.16.23.074; №72.16.23.078) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032213931-03 19.05.2022)

56.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, იოსებ კეჭაყმაძის IV შესახვევი, №12, №10-შიარსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.23.499; №72.16.23.500) დამიმდებარე დაურეგისტირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032214018-03 20.05.2022)

57.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში, ამაღლების I შესახვევი, № 7ა, №3, №9ა, №9, №9ბ-შიარსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.02.377; №81.02.02.949; №81.02.02.471; №81.02.02.743; №81.02.02.513) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032214024-03 20.05.2022)

58.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.05.009.123; №01.14.05.009.122) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032214720-03 27.05.2022)

59.           

ქალაქ თბილისში,  სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.21.067; №81.02.21.326; №81.02.21.319; №81.02.21.983) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032214745-03 27.05.2022)

60.           

ქალაქ თბილისში,  შალვა მშველიძის ქუჩა №18-ში  არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.17.09.007.073; №01.17.09.007.072) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032214761-03 27.05.2022)

61.           

ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა №7-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდები: №01.19.19.004.008)  მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსისგანაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032214763-03 27.05.2022)

62.           

ქალაქ თბილისში,  ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.17.003.002-ის ნაწილი) ინდივიდუალური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032214764-03 27.05.2022)

63.           

ქალაქ თბილისში,  სოფელ თხინვალაში, სიმონ ავალიანის ქუჩა, №19ა, №19ბ, №23, №23ა, №25, №25ა, №25ბ, №25გ, №27-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.32.008; №72.16.32.037; №72.16.32.036; №72.16.15.883; №72.16.32.035; №72.16.23.097; №72.16.32.047; №72.16.32.048; №72.16.32.009; №72.16.23.155; №72.16.23.776; №72.16.23.775; №72.16.23.109; №72.16.15.884; №72.16.15.885; №72.16.23.754; №72.16.23.110; №72.16.23.753; №72.16.23.156) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032214783-03 27.05.2022)

64.           

ქალაქ თბილისში, წულაძის ქუჩა №23-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (ს/კ.01.17.11.034.007) საცხოვრებელი კომპლექსისა და საკულტო ობიექტის (ტაძრის) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე  (საკრებულოს №12-0320139104-03 18.05.2020)

65.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, ერედვის ქუჩა, №87, №83, №85, №81, №84, №94, №100, №98, №96, №92, №84, №91, №89-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.038.116, №01.72.14.038.118, №01.72.14.038.117, №01.72.14.038.657, №01.72.14.056.129, №01.72.14.038.112, №01.72.14.038.368, №01.72.14.038.521, №01.72.14.038.522, №01.72.14.038.915, №01.72.14.038.178, №01.72.14.056.128, №01.72.14.038.972, №01.72.14.038.520) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322159120-03 08.06.2022)

66.           

ქალაქ თბილისში, ქინძმარაულის ქუჩა №12; ქალაქი თბილისი, ჭიჭინაძის ქუჩა, თარგი №1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.012.052; №01.19.33.012.014; №01.19.33.012.011) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322159121-03 08.06.2022)

67.           

,,ქალაქ თბილისში,  სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.21.689; №81.02.21.679) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 15 აპრილის №167 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების კორექტირებული პროექტის დამტიცებისთაობაზე (საკრებულოს №12-032214760-03 27.05.2022)

68.           

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, კონსტიტუციის ქუჩისთვის კომპოზიტორის, საზოგადო მოღვაწის გია ყანჩელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

69.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ნავთლუღის II დასახლების IV ქუჩის მონაკვეთისთვის და IV  ჩიხისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული ნინო თოიძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

70.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ნავთლუღის II დასახლების V ქუჩის მონაკვეთისთვის და მასთან არსებული სამი ჩიხისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული ნატო გიორგაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

71.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ნავთლუღის II დასახლების V ქუჩის მონაკვეთისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული ვენერა მეტრეველის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

72.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში,  ნავთლუღის II დასახლების IV და V ქუჩების მონაკვეთებისთვის და ერთი ჩიხისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული აზა ადამიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

73.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ქინძმარაულის II შესახვევთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული შესახვევისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული მარინა ჭყონიას ( სამარგულიანი) სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

74.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ქინძმარაულის ქუჩის II შესახვევის მონაკვეთისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული ნანა სამარგულიანის ქუჩის  სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

75.           

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, მექანიზაციის ქუჩისთვის და მასთან არსებული შესახვევისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული ზაირა კიკვიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

76.           

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, შალვა ცინცაძის I შესახვევის მონაკვეთისთვის და შალვა ცინცაძის ქუჩის გასასვლელის მონაკვეთისთვის,  მასთან არსებული გასასვლელისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული  ნოდარ ჯანგირაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

77.           

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, შალვა ცინცაძის I შესახვევის მონაკვეთისთვის და მასთან არსებული ორი ჩიხისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული  მამუკა ნოზაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

78.           

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ტყეკულტურის III შესახვევისთვის 9 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული  შალვა ქვასროლიაშვილის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

79.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, სერგი დანელიას ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

80.           

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, აჭარის ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

81.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, მარიკა ბარათაშვილის ჩიხისთვის მარიკა ბარათაშვილის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

82.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ერთი ჩიხისთვის ორხევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

83.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, წმინდა ქეთევან დედოფლის გამზირთან მდებარე უსახელო ჩიხისთვის წმინდა ქეთევან დედოფლის გამზირის I ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

84.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, წყნეთში, სოხუმის ქუჩასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის სოხუმის III ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

85.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, რომან გვენცაძის ქუჩასთან არსებული ოთხი უსახელო ჩიხისთვის რომან გვენცაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-03221544003.06.2022)

86.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილის IV მიკრო/რაიონში, 420-ე კორპუსთან არსებული უსახელო სკვერისთვის ირადიონ (იური) ჩოფლიანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032215440 03.06.2022)

LiveZilla Live Chat Software