+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

6 მაისს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

1.              

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის №4-7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-0322123117-03 03.05.2022)

2.              

ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სოციალურად დაუცველი  და    წარმატებული სტუდენტების   ხელშეწყობა“ (კოდი 07 05 03) ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებებიდან წარმატებული სტუდენტების  წახალისებისა და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 9 თებერვლის №74-4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032212493-03 04.05.2022)

3.              

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032212440-03 04.05.2022)

4.              

. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის 17-46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახე(საკრებულოს №12-032212440-03 04.05.2022)

5.              

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების: „ჩოგბურთის განვითარების“ (ს/ნ. 404443456), „ქ. თბილისის მერიის ვ. კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრის“ (ს/ნ. 404408066), „ქ.თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედის“ (ს/ნ. 401963666) და „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების“ (ს/ნ. 405155898) რეორგანიზაციის (შერწყმა/გაერთიანება) შედეგად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის ცენტრის“ შექმნის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-032211980-03 29.04.2022)

6.              

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №72-ში მდებარე 64.15 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.059.056.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032210978-03 19.04.2022)

7.              

ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა №14დ-ში, გახოკიძის ქუჩაზე, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა №16ბ-ში, გახოკიძის ქუჩა №14ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.19.005.217, №01.19.19.005.062, №01.19.19.005.064, №01.19.19.005.007, №01.19.19.005.212)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032210980-03 19.04.2022; №12-032210975-03 19.04.2022)

8.              

ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა №10-ში მდებარე 81.30 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.036.076.01.01.023) და ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა №10-ში მდებარე 44.80 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.036.076.01.01.032) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03221193-03 29.04.2022)

9.              

ქალაქ  თბილისში,  მიხეილ გახოკიძის ქუჩა №14-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.19.005.018.01.002)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032211966-03 29.04.2022)

10.           

ქალაქ  თბილისში,  სოფელ წინუბანში, იალნოს ქუჩა №9-ში (საკადასტრო კოდი: №81.08.09.513.05.500)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032211966-03 29.04.2022)

11.           

ქალაქ  თბილისში,  გმირი კურსანტების მე-2 შესახვევი №1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.030.006.01.544)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032211966-03 29.04.2022)

12.           

ქალაქ თბილისში, ნუშის ქუჩის მე-2 ჩიხი №2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.17.006.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032211966-03 29.04.2022; №12-032211964-03 29.04.2022)

13.           

ქალაქ  თბილისში,  ვაგზლის ქუჩა №57-ში (საკადასტრო კოდი: №01.18.13.016.003.04.505)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032211966-03 29.04.2022)

14.           

ქალაქ  თბილისში,  მე-3 მასივში, მე-8 კვარტლის კორპუს №12-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.025.007.01.004)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032211966-03 29.04.2022)

15.           

ქალაქ  თბილისში,  თენგიზ  ჩანტლაძის ქუჩა №30-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.10.038.028.02.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032212491-03 04.05.2022)

16.           

ქალაქ  თბილისში,  გლდანის დასახლებაში, მე-4 მიკრორაიონის №93ა-ში(საკადასტრო კოდი: №01.11.12.002.053.01.529) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032212491-03 04.05.2022)

17.           

ქალაქ  თბილისში,  ვარკეთილის დასახლებაში, მე-3 მასივის I კვარტლის კორპუს „ბ“-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.029.006.01.023) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032212491-03 04.05.2022)

18.           

ქალაქ  თბილისში,  უნივერსიტეტის ქუჩა №2-ში  (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.008.083) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032212492-03 04.05.2022)

19.           

ქალაქ თბილისში, ტატა (ტატიანა) თვალჭრელიძის ქუჩა №18-ში მდებარე 68.69 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტროკოდი: №01.14.16.008.026.01.011) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322124140-03 04.05.2022)

20.           

ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა №70-ში (იგივე გამსახურდიას გამზ.№5) მდებარე შენობის მე-2 სართულზე, ლიტერი „ა“-ში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 360.03კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი: №01.10.13.031.006.06.514) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032212494-03 04.05.2022; №12-0322124150-03 04.05.2022)

21.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების: ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა №3-ის მიმდებარედ 28 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.03.028.010); ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა №3-ის მიმდებარედ  76 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული №1  შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: №01.15.03.028.006) და ქ. თბილისში, აკადემ ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 6754 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე არსებული №1 შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: №01.19.15.001.133) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032212495-03 04.05.2022; №12-0322124150-03 04.05.2022)

22.           

ქალაქ თბილისში, პარკიმზიურისტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი:  №01.14.14.005.156) არსებული 461 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული №1 შენობა-ნაგებობის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი -„მზიანისთვის“ (/. 404488121) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032211049-03 20.04.2022)

23.           

ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №2-6-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 1695 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ. №01.10.14.012.041) ტერიტორიიდან 18 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კრაფტსიტისთვის“ (ს/კ. 405474311) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032211044-03 20.04.2022)

24.           

„ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ქ. №88-90-ის მიმდებარედ არსებული 54 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.14.04.008.341) მარიამ ჭუბაბრიასთვის (პ/ნ: 01024076018) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 3 დეკემბრის №19.1261.1597 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032212260-03 02.05.2022)

25.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ფ/პ ოლეგი ზაბახიძეს (პ/ნ. 38001000396) (უფლებამონაცვლე: ფ/პ ხათუნა გრძელიშვილი, პ/ნ. 38001008104) შორის გაფორმებული აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი 2013 წლის 17 ივლისის №ე20897535 ოქმით (ხელშეკრულებით) გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032209884-03 18.03.2022)

26.           

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და შპს ,,ალფა ერისთავის“ (/ 405462707) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032212414-03 04.05.2022)

27.           

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და შპსპალა ინვესტ ჯგუფი“- (/ 405507250) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032212414-03 04.05.2022)

28.           

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და იბაკაპანელი 2“ - ის მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032212414-03 04.05.2022)

29.           

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და კერძო პირის - კახაბერ კობაივანოვის (/ 01401124243) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032212414-03 04.05.2022)

30.           

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და შპსკროიდონ დეველოპმენტის“ (/ 405356092) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032212414-03 04.05.2022)

31.           

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და შპს ,,ლაქი ქონსთრაქშენის“ (/ 405370708) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032212414-03 04.05.2022)

32.           

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და პაატა ფოცხვერაშვილის (/ 01021006262) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032212414-03 04.05.2022)

33.           

. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის 14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032212440-03 04.05.2022)

34.           

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032210976-03 19.04.2022; №12-032210926-03 19.04.2022; №12-032211962-03 29.04.2022; №12-032211963-03 29.04.2022;  №12-032211967-03 29.04.2022; №12-0322124110-03 04.05.2022; №12-0322124149-03 04.05.2022)

35.           

ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის დასახლებაში, ფერმწერთა ქუჩა, №143; №145 ; №147; №149-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.14.16.009.446; №01.14.16.009.442) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032211050-03 20.04.2022)

36.           

ქალაქ თბილისში,  სოფელ წავკისში, ვახტანგ თედიაშვილის ქუჩა, №24, №26, №22, №28, №28ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.21.486; №81.02.21.031; №81.02.21.487; №81.02.21.341; №81.02.21.340; №81.02.21.342) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032210945-03 19.04.2022 )

37.           

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, ე.წ „ნუში ბაღის ტერიტორიაზე“ მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.010.252, №01.20.01.010.134, №01.20.01.010.260, №01.20.01.010.448, №01.20.01.117.164, №01.20.01.010.196, №01.20.01.010.118, №01.20.01.010.172, №01.20.01.010.259, №01.20.01.010.449) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032212213-03 02.05.2022 )

38.           

ქალაქ თბილისში, სამრეწველოს დასახლება №334, №337ა, №336, №336ა, №332ა; ქალაქი თბილისი, გიორგი მდივნის ქუჩა №16, №20, №22; ქალაქი თბილისი, მოსკოვის გამზირი №29თ; ქალაქი თბილისი, მოსკოვის გამზირის დასაწყისში, ავტოგასამართი სადგურის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, მოსკოვის გამზირი, ავტოგასამართი სადგურის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.17.11.005.028; №01.17.11.005.031; №01.17.11.005.025; №01.17.11.006.045; №01.17.11.005.035; №01.17.11.005.032; №01.17.11.005.005; №01.17.11.005.034; №01.17.11.005.033; №01.17.11.005.038; №01.17.11.005.037; №01.17.11.005.021) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტისდამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322124155-03 04.05.2022 )

39.           

,,ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღომი საცხოვრებელ რაიონში, (ნაკვეთი №003/001), დიდი დიღმის მიმდებარე ტერიტორია (ნაკვეთი №03/006), არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.07.003.356, 01.10.07.003.074, 01.10.07.003.359, 01.10.07.003.372, 01.10.07.003.058, 01.10.07.003.344) საცხოვრებელი უბნის (საუნივერსიტეტო დასახლების) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2014 წლის 18 ივლისის №1360523 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032212214-03 02.05.2022)

40.           

,,ქ. თბილისში,  მთაწმინდის რაიონში წავკისში, კოჯრის გზატკეცილზე არსებულ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №210 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032210977-03 19.04.2022)

41.           

ქ. თბილისში, დიდგორის რაიონში, ტაბახმელაში, ოქროყანის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.15.01.004.004), მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის 2012 წლის 12 ოქტომბრის №2915 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03221191-03 29.04.2022)

42.           

„ქალაქ თბილისში, ხოშარაულის ქუჩა №29, ნაკვეთი №4/139; ქალაქი თბილისი, კოსმონავტების სანაპირო №51გ/№47-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.05.004.139, №01.13.05.004.058, №01.13.05.004.059) განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032212222-03 02.05.2022)

43.           

,,ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილსა და ქიზიყის ქუჩის გადაკვეთაზე (ნაკვ. 03/006); ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, კოსმონავტების სკვერის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.19.21.003.134; №01.19.21.003.145; №01.19.21.003.141; №01.19.21.003.154) მრავალფუნქციური კომპლექსის (კომერციული,სასაწყობე) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების  თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 18 მარტის №116 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322124146-03 04.05.2022)

44.           

ქალაქ თბილისში, ყოფილი დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.006.010; №01.72.14.006.007; №01.72.14.006.009; №01.72.14.006.008) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032210974-03 19.04.2022)

45.           

ქალაქ თბილისში,  ტაბახმელაში, სოფელ შინდისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: №81.02.36.040; №81.02.11.984; №81.02.11.583; №81.02.11.520; №81.02.36.050; №81.02.36.059; №81.02.11.757; №81.02.06.628; №81.02.11.449; №81.02.11.613; №81.02.36.049; №81.02.36.036; №81.02.93.274; №81.02.36.077; №81.02.36.011; №81.02.93.045; №81.02.11.689; №81.02.11.477; №81.02.36.039; №81.02.00.105; №81.02.93.249; №81.02.11.985; №81.02.93.248; №81.02.36.052; №81.02.11.439; №81.02.36.033) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032211965-03 29.04.2022)

46.           

ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა №2; ქალაქი თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა №2-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი: 08/081) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.06.008.089; №01.14.06.008.349; №01.14.06.008.350) მრავალფუნქციური  კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032210973-03 19.04.2022)

47.           

,,ქალაქ თბილისში,  სოფელ დიღომში, "ჩალიპირებში"; ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ავთანდილის ქუჩა, №72,№70, №74-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.032.816; №01.72.14.032.817; №01.72.14.032.888; №01.72.14.032.887; №01.72.14.032.889; №01.72.14.032.639; №01.72.14.032.502; №01.72.14.032.890; №01.72.14.032.261; №01.72.14.032.638; №01.72.14.032.448; №01.72.14.032.159; №01.72.14.032.161; №01.72.14.032.260; №01.72.14.032.503; №01.72.14.032.485) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322124142-03 04.05.2022)

48.           

ქალაქ თბილისში,  არჩილ ქურდიანის ქუჩა №13, №13ა, №15, №15ა, №17, №19; ქალაქი თბილისი,  სლავა მეტრეველის ქუჩა №14, №14ა, №14ბ, №12, №10, №8, №13ა, №6, №6-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.13.07.017.033, №01.13.07.017.056, №01.13.07.017.057, №01.13.07.017.034, №01.13.07.017.037, №01.13.07.017.015, №01.13.07.017.022, №01.13.07.017.066, №01.13.07.017.067, №01.13.07.017.005, №01.13.07.017.008, №01.13.07.017.011, №01.13.07.017.061, №01.13.07.017.062) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322124154-03 04.05.2022)

49.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის აქტისა და ჩამოსაწერი ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №03-032203813-03 07.02.2022; 11-0322124123-03 04.05.2022)

LiveZilla Live Chat Software