+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

6 მაისს 11:00 საათზე, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის, ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტოსა და ეკონომიკური განვითარებისა და საინვესტიციო პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის  N4-7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(03.05.2022; N12-0322123117-03)

 

გაიოზ თალაკვაძე/ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/უფროსის მოადგილე

2

„ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა N10-ში მდებარე 81.30 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.036.076.01.01.023) და ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა N10-ში მდებარე 44.80 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.036.076.01.01.032) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(29.04.2022; 12-03221193-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

3

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N72-ში მდებარე 64.15 უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.056.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(19.04.2022; 12-032210978-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

4

 

ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა N14 დ-ში, გახოკიძის ქუჩაზე, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა N16ბ-ში, გახოკიძის ქუჩა N14ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.005.217, N01.19.19.005.062, N01.19.19.005.064, N01.19.19.005.007, N01.19.19.005.212)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(19.04.2022; N12-032210975-03, N12-032210980-03 )

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

5

ქალაქ  თბილისში,  მიხეილ გახოკიძის ქუჩა N14-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.005.018.01.002)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(29.04.2022; 12-032211966-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

6

ქალაქ  თბილისში,  მე-3 მასივში, მე-8 კვარტლის კორპუს N12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.025.007.01.004)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(29.04.2022; N12-03221011966-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

7

„ქალაქ  თბილისში,  სოფელ წინუბანში, იალნოს ქუჩა N9-ში (საკადასტრო კოდი: N81.08.09.513.05.500)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(29.04.2022; N12-032211966-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

8

 

ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების მე-2 შესახვევი N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.030.006.01.544) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(29.04.2022; 12-032211966-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

9

„ქალაქ  თბილისში,  ვაგზლის ქუჩა N57-ში (საკადასტრო კოდი: N01.18.13.016.003.04.505)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(29.04.2022; № 12-032211966-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

10

ქალაქ თბილისში, ნუშის ქუჩის მე-2 ჩიხი N2-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.17.006.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(29.04.2022; N12-032211966-03, N12-032211964-03,)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

11

ქალაქ  თბილისში,  უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.14.06.008.083) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზe

 (№12-032212492-03 04.05.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

12

ქალაქ  თბილისში,  თენგიზ  ჩანტლაძის ქუჩა N30-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.10.038.028.02.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 (№12-032212491-03 04.05.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

13

ქალაქ  თბილისში,  გლდანის დასახლებაში, მე-4 მიკრორაიონის N93ა-ში(საკადასტრო კოდი: N01.11.12.002.053.01.529) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032212491-03 04.05.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

14

ქალაქ  თბილისში,  ვარკეთილის დასახლებაში, მე-3 მასივის I კვარტლის კორპუს „ბ“-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.029.006.01.023) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 (№12-032212491-03 04.05.2022

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

15

 

 

 

ქალაქ თბილისში, ტატა (ტატიანა) თვალჭრელიძის ქუჩა N18-ში მდებარე 68.69 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.16.008.026.01.011) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება

(04.05.2022; 12-0322124140-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

16

 “ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N2-6-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 1695 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.10.14.012.041) ტერიტორიიდან 18 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კრაფტსიტისთვის“ (ს/კ: 405474311) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.04.22;  12-032211044-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

17

ქალაქ თბილისში, პარკი „მზიურის“ ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი:  01.14.14.005.156) არსებული 461 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული N1 შენობა-ნაგებობის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი -„მზიანისთვის“ (ს/კ: 404488121) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[20.04.2022; 12-032211049-03]

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

18

„ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ქ. N88-90-ის მიმდებარედ არსებული 54 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: N01.14.04.008.341) მარიამ ჭუბაბრიასთვის (პ/ნ: 01024076018) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 3 დეკემბრის N19.1261.1597 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ“

 

(02.05.2022; № 12-032212260-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

19

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების: ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა N3-ის მიმდებარედ 28 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.15.03.028.010); ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა N3-ის მიმდებარედ  76 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული N1  შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: N01.15.03.028.006) და ქ. თბილისში, აკადემ ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 6754 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე არსებული N1 შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: N01.19.15.001.133) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(04.05.2022; N12-032212495-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

20

„ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა N70-ში (იგივე გამსახურდიას გამზ.N5) მდებარე შენობის მე-2 სართულზე, ლიტერი „ა“-ში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 360.03კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.031.006.06.514) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[04.05.2022; 12-032212494-03

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

21

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ფ/პ ოლეგი ზაბახიძეს (პ/ნ. 38001000396) (უფლებამონაცვლე: ფ/პ ხათუნა გრძელიშვილი, პ/ნ. 38001008104) შორის გაფორმებული აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი 2013 წლის 17 ივლისის №ე20897535 ოქმით (ხელშეკრულებით) გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (18.03.2022 ;№12-032209884-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

22

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების: „ჩოგბურთის განვითარების“ (ს/ნ 404443456), „ქ. თბილისის მერიის ვ. კაჭარავას სახელობის ფრენბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრის“ (ს/ნ 404408066), „ქ.თბილისის მერიის ფეხბურთის სპორტული ცენტრი იმედის“ (ს/ნ 401963666) და „თბილისის ახალგაზრდული ცენტრების გაერთიანების“ (ს/ნ 405155898) რეორგანიზაციის (შერწყმა/გაერთიანება)  შედეგად  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „თბილისის სპორტისა და ახალგაზრდობის   ცენტრის“ შექმნის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(29.04.2022; №12-032211980-03)

 

ირაკლი გვილავა

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსი

23

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამისსოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობა“ (კოდი 07 05 03) ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებებიდან წარმატებული სტუდენტების წახალისებისა და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 9 თებერვლის N74-4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(4.05.2022; 12-032212493-03)

 

ირაკლი გვილავა

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის უფროსი

24

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(04.05.2022; N12-032212440-03)

 

 

სერგო ბირკაძე

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

25

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებათა პროექტის შესახებ

(04.05.2022; № 12-032212440-03)

 

სერგო ბირკაძე

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

თემურ ბოლოთაშვილი

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი

26

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(04.05.2022; 12-032212440-03)

 

სერგო ბირკაძე

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

27

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(04.05.2022; 12-0322124149-03)

ოთარ ჩიტიძე

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

28

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის აქტისა და ჩამოსაწერი ქონების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

(07.02.2022;№03-032203813-03;04.05.2022; 11-0322124123-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

29

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „პალა ინვესტ ჯგუფი“-ს (ს/ნ 405507250) მიმართ

გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.05.2022; N12-032212414-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

30

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და პაატა ფოცხვერაშვილის (პ/ნ 01021006262) მიმართ

გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.05.2022; N12-032212414-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

31

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს ,,ლაქი ქონსთრაქშენის“ (ს/ნ 405370708) მიმართ

გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.05.2022; N12-032212414-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

32

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს „კროიდონ დეველოპმენტის“ (ს/ნ 405356092) მიმართ

გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.05.2022; N12-032212414-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

33

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და კერძო პირის - კახაბერ კობაივანოვის (პ/ნ 01401124243) მიმართ

გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

 

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.05.2022; N12-032212414-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

34

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და იბა „კაპანელი 2“ - ის მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების

შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების

 

პროექტის შესახებ

(04.05.2022; N12-032212414-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

35

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი

მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი

ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს ,,ალფა ერისთავის“ (ს/ნ 405462707) მიმართ გასატარებელი

ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.05.2022; N12-032212414-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

 

 

 

 

საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელი

1

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის № 4-7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების თაობაზე.

(12-0322123117-03  03.05.2022წ)

 

გაიოზ თალაკვაძე

2

„ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა N10-ში მდებარე 81.30 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.036.076.01.01.023) და ქალაქ თბილისში, ილორის ქუჩა N10-ში მდებარე 44.80 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.036.076.01.01.032) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“    (12-03221193-03 29.04.2022წ)

 

ირაკლი თავართქილაძე

3

„ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N72-ში მდებარე 64.15 უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.056.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“.  (12-032210978-03 19.04.2022წ)

 

ირაკლი თავართქილაძე

4

ქალაქ  თბილისში,  მიხეილ გახოკიძის ქუჩა N14დ-ში, გახოკიძის ქუჩაზე, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა N16ბ-ში, გახოკიძის ქუჩა N14ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.005.217, N01.19.19.005.062, N01.19.19.005.064, N01.19.19.005.007, N01.19.19.005.212)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.

(12-032210975-03  19.04.2022წ; 12-032210980-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

5

ქალაქ  თბილისში,  მიხეილ გახოკიძის ქუჩა N14-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.005.018.01.002)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(12-032211966-03  29.04.2022წ)

ირაკლი თავართქილაძე

6

ქალაქ  თბილისში,  მე-3 მასივში, მე-8 კვარტლის კორპუს N12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.025.007.01.004)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე.

(12-03221011966-03  29.04.2022წ)

ირაკლი თავართქილაძე

7

ქალაქ  თბილისში,  სოფელ წინუბანში, იალნოს ქუჩა N9-ში (საკადასტრო კოდი: N81.08.09.513.05.500)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(12-03221011966-03  29.04.2022წ)

ირაკლი თავართქილაძე

8

ქალაქ  თბილისში,  გმირი კურსანტების მე-2 შესახვევი N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.030.006.01.544)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(12-03221011966-03  29.04.2022წ)

ირაკლი თავართქილაძე

9

ქალაქ  თბილისში,  ვაგზლის ქუჩა N57-ში (საკადასტრო კოდი: N01.18.13.016.003.04.505)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(12-03221011966-03  29.04.2022წ)

ირაკლი თავართქილაძე

10

ქალაქ თბილისში, ნუშის ქუჩის მე-2 ჩიხი N2-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.17.006.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(12-03221011966-03  29.04.2022წ; 12-032211964-03)

ირაკლი თავართქილაძე

11

ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში (საკადასტრო კოდი: N01.14.06.008.083) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. (12-032212492-03    04.05.2022წ)

ირაკლი თავართქილაძე

12

ქალაქ  თბილისში,  თენგიზ  ჩანტლაძის ქუჩა N30-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.10.038.028.02.500)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(12-032212491-03    04.05.2022წ)

ირაკლი თავართქილაძე

13

ქალაქ  თბილისში,  გლდანის დასახლებაში, მე-4 მიკრორაიონის N93ა-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.002.053.01.529)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(12-032212491-03    04.05.2022წ)

 

ირაკლი თავართქილაძე

14

 

ქალაქ  თბილისში,  ვარკეთილის დასახლებაში, მე-3 მასივის I კვარტლის კორპუს „ბ“-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.029.006.01.023)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(12-032212491-03    04.05.2022წ)

ირაკლი თავართქილაძე

15

ქალაქ თბილისში, ტატა (ტატიანა) თვალჭრელიძის ქუჩა N18-ში მდებარე 68.69 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.16.008.026.01.011) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. (12-0322124140-03  04.05.2022წ)

 

ირაკლი თავართქილაძე

16

ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N2-6-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 1695 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.10.14.012.041) ტერიტორიიდან 18 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კრაფტსიტისთვის“ (ს/კ: 405474311) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(12-032211044-03   20.04.2022წ)

ირაკლი თავართქილაძე

17

ქალაქ თბილისში, პარკი „მზიურის“ ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი:  01.14.14.005.156) არსებული 461 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული N1 შენობა-ნაგებობის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი -„მზიანისთვის“ (ს/კ: 404488121) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე

(12-032211049-03  20.04.2022წ)

 

ირაკლი თავართქილაძე

18

„ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ქ. N88-90-ის მიმდებარედ არსებული 54 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: N01.14.04.008.341) მარიამ ჭუბაბრიასთვის (პ/ნ: 01024076018) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 3 დეკემბრის N19.1261.1597 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (12-032212260-03   02.05.2022წ)

ირაკლი თავართქილაძე

19

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების: ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა N3-ის მიმდებარედ 28 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.15.03.028.010); ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა N3-ის მიმდებარედ  76 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული N1  შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: N01.15.03.028.006) და ქ. თბილისში, აკადემ ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული 6754 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე არსებული N1 შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: N01.19.15.001.133) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. (12-032212495-03   04.05.2022წ)

ირაკლი თავართქილაძე

20

ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა N70-ში (იგივე გამსახურდიას გამზ.N5) მდებარე შენობის მე-2 სართულზე, ლიტერი „ა“-ში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 360.03კვ.მ ფართის (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.031.006.06.514) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. (12-032212494-03   04.05.2022წ)

ირაკლი თავართქილაძე

21

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ფ/პ ოლეგი ზაბახიძეს (პ/ნ. 38001000396) (უფლებამონაცვლე: ფ/პ ხათუნა გრძელიშვილი, პ/ნ. 38001008104) შორის გაფორმებული აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი 2013 წლის 17 ივლისის №ე20897535 ოქმით (ხელშეკრულებით) გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (12-032209884-03  18.03.2022წ)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software