+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

29 დეკემბერს, 13:00 საათზე ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

მომხსენებელი

1

ქალაქ თბილისში, საყვირის ქუჩა N2-ის კორპუს N2-ში, კორპუს N4-სა და კორპუს N5-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.12.024.167) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე.(12-03213571-03  23.12.2021წ)

 

2

ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა N5-ში, კორპუს N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.013.429) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე.(12-03213571-03  23.12.2021წ)

 

3

„ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N48-ში მდებარე 47.59 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.05.003.007.01.1049) და ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N48-ში მდებარე 40.44 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.05.003.007.01.1050) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“(12-032135424-03  21.12.2021წ)

 

4

„ქალაქ თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის I შესახვევი N5-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.11.026.027) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“(12-032135424-03  21.12.2021წ)

 

5

„ქ. თბილისში, დიღმის მასივი, VI კვარტალი, კორპუსი N22ა-ს მიმდებარედ 46 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი:  01.13.03.031.022)  პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „ელეგანტი 2017“-ისთვის  (ს/ნ: 405222334) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“(12-03213581-03)

 

6

„ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავარის ქუჩა N34-ში მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 83.48 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.036.171.01.03.039) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“(12-03213572-03  23.12.2021წ)

 

7

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537)   პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ.(12-032135424-03  21.12.2021წ)

 

 

8

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და სს „ოქსინოს“ (ს/კ: 206028993) შორის 2020 წლის 31 მარტს გაფორმებული პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე-513-1-24980 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“(12-03213581-03 24.12.2021წ)

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software