+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

29 დეკემბერს 10:00 საათზე, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537)   პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.12.2021; 12-032135424-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

2

“ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N48-ში მდებარე 47.59 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.05.003.007.01.1049) და ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N48-ში მდებარე 40.44 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.05.003.007.01.1050) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.12.2021; N12-032135424-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

3

„ქალაქ თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის I შესახვევი N5-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.11.026.027) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.12.2021; 12-032135424-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

4

„ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა N5-ში, კორპუს N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.013.429) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(23.12.2021; № 12-03213571-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

5

ქალაქ თბილისში, საყვირის ქუჩა N2-ის კორპუს N2-ში, კორპუს N4-სა და კორპუს N5-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.12.024.167) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(23.12.2021; N12-03213571-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

6

„ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დავარის ქუჩა N34-ში მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 83.48 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.036.171.01.03.039) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(22.12.2021; N12-03213572-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

7

. თბილისში, დიღმის მასივი, VI კვარტალი, კორპუსი N22ა-ს მიმდებარედ 46 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/: 01.13.03.031.022) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ელეგანტი 2017“-ისთვის (ს/კ: 405222334) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(23.12.2021; N12-032135743-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

8

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და სსოქსინოს“ (/: 206028993) შორის 2020 წლის 31 მარტს გაფორმებული პირობებით გამოცხადებული აუქციონის-513-1-24980 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(24.12.2021; 12-03213581-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

9

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(28.12.2021; №12-032136212-03)

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

10

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილების პროექტი

(28.12.2021;12-032136214-03)

 

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

11

ქ.თბილისის საკრებულოს კომისიათა შემადგენლობის ცვლილების საკითხი

(19/032135729-03;03-032136171;03-032136257)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

12

,,ქ. თბილისი, არჩილ ამაღლობელის ქ. N24 (ს/კ N01.14.08.007.064) არსებული სამშენებლო ობიექტის დასრულების მიზნით, შპს „იქსორის“ (ს/კ 405168946) მიმართ დამატებითი/დაზუსტებული ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (28.12.2021; N12-032136211-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

13

,,შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისათვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ქსანი თაუერის“ (ს/ნ 405475034) მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, ქსნის ქ. N28 (ს/კ N01.12.08.003.003) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში დამატებითი/დაზუსტებითი ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (28.12.2021; N12-032136211-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

14

ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. 34 - ში (ს/კ N01.18.09.004.058, N01.18.09.004.059, N01.18.09.004.060) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით, შპს ,,მეტი დეველოპმენტის“ (ს/ნ 404541812) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულების პროექტი

(28.12.2021; 12-032136267-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

15

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის N10-26  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის დადგენილების პროექტი

(28.12.2021; 11-032136273-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

16

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“     ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის №2-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(28.12.2021; 11-032136273-03)

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

17

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციებისთვის 2022 წელს შრომითი ხელშეკრულებით ასაყვან პირთა წლიური სახელფასო ლიმიტის დაწესების შესახებ“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(28.12.2021; 11-032136273-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

18

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შეახებ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(28.12.2021; 12-032136261-03)

 

სერგო ბირკაძე იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

19

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(28.12.2021; 12-032136261-03)

 

 

სერგო ბირკაძე იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

20

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულიდანგრეული  სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაციისქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(28.12.2021; 12-032136263-03)

 

სერგო ბირკაძე იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

LiveZilla Live Chat Software