+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

3 აპრილს, 12.00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის, ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა, ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების, ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო, განათლებისა და კულტურის, იურიდიულ საკითხთა და გარემოს დაცვის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

დღის წესრიგი:

1) "თბილისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის #18-57 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ" საკითხი.

2) აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი 2010 წლის 22 ნოემბრის #11-18-323 ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირებით) გათვალისწინებული შეზღუდვის მოხსნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ საკითხი. (04/6517)

3) ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი #89/24-ში, მე-6 სართულზე მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ #01.13.08.006.054.02.508) პირდაპირი განკარგვის წესით, ა(ა)იპ-" თბილისის ევროპული ახალგაზრდობის ცენტრისთვის" (ს/კ 40.48.52.129) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიცემის თაობაზე.(04/6517)

4) ქ. თბილისში ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 01.14.15.001.226: 01.14.15/001.249) სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ გადაცემა.(06/5060)

5) ქ. თბილისში, დაბა კოჯორში მდებარე 12092450კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან ციფრულ  მიწის ზედა  სატელევიზიო ქსელის სრულად განხორციელების პროექტისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის შემადგენელი ნაწილის 24კვ.მ მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის გადაცემა შემდგომში შპს "საქართველოს ტელერადიოცენტრისათვის" გადაცემის მიზნით.(08/5656)

6) ქ. თბილისში, სარაჯიშვილის ქ. #89-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ  01.11.05.027.010) სახელმწიფოსთვის გადაცემა შემდგომში ა(ა)იპ "საქართველოს რაგბის კავშირის_-თვის გადასაცემად სარაგბო ბაზის გაფართოების მიზნით, კერძო ტრიბუნის მშენებლობისთვის.(08/5652)

7)ქ. თბილისში ბაქოს ქ. 1ა-ში (ს/კ #01,13,08,003,055), ზესტაფონის ქ. #22-ში (ს/კ #01,12,12,011,010), დიდი დიღომი, პეტრიწის ქ. კორპ. 1ა-ში (ს/კ #01,10,06,006,082) მდებარე თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემა, შემდგომში დევნილებისათვის საკუთრებაში გადაცემის მიზნით. (06/53) 

8)  ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეული საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების გარდა ს/კ # 01.14.14.011.060.01.035,  ს/კ #01.14.14.011.060.01.03.008, ს/კ# 01.15.05.057.008.01.508, ს/კ #01.14.14.011.060.01.05.511, ს/კ #01.14.14.011.060.01.05.512 საკადასტრო კოდებისა სახელმწიფოსთვის გადაცემა.

9) . თბილისის 201წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 დეკემბრის   #18-57 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე ( ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის დ. ნარმანიას ა/წლის 04 აპრილის  # 04/6561 წერილი).

10)      “ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“ ქ. თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2014 წლის  19 დეკემბრის #18-57 დადგენილების მე-20 მუხლის თანახმად, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახურის მიერ, (პროგრამის /ქვეპროგრამის კოდი 3.1 ) ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების  თაობაზე (ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსის ლევან თევზაიას  ა/წლის31 მარტის  # 08/6399 წერილი).

LiveZilla Live Chat Software