+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

2 დეკემბერს, 12:00 საათზე ქონების მართვის და დაფინანსო-საბიუჯეტოს, ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის, სატრანსპორტო საკითხთა და იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიების გაერთიანებული სხდომა. 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის „თბილისის ავტობუსის პროექტი ფაზა III”-ს ფარგლებში პროექტის მხარდაჭერის ხელშეკრულების ხელმოსაწერად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის მიღების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

(25.11.2021;  №: 12-032132935-03)

 

დავით ჯაიანი

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

2

„ქალაქ თბილისში,  გიორგი მუხაძის ქუჩა N15-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.19.17.002.114.10.508) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(18.11.2021; 12-032132231-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

3

ქალაქ  თბილისში,  გახოკიძის ქუჩა, სამხედრო დასახლებაში  (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.005.057.03.036) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(18.11.2021; 12-032132231-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

4

„ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, რუსთაველის ქუჩა N107-ში არსებული 31.32 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.136.057.01.516) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(22.11.2021; N12-03213265-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

5

„ქალაქ თბილისში, ტატა (ტატიანა) თვალჭრელიძის ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი:  N01.14.16.008.026) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(22.11.2021; № 12-03213265-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

6

“ქალაქ თბილისში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა N10-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.10.06.006.044.01.550) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(18.11.2021; N12-032132231-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

7

ქალაქ თბილისში, ცაიშის ქუჩა N36ა-ში (მიმდებარედ ნაკვეთი N10/022, საკადასტრო კოდი: N01.16.03.010.052) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(18.11.2021; 12-032132231-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

8

„ქალაქ  თბილისში,  ულიანოვის I შესახვევი N66-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.11.03.024.004.02.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[12-032132231-03; 18.11.2021]

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

9

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობა/ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის მიმდებარედ არსებული 1150 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.009.650)   გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(29.07.2021; 12-032121023-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

10

სს „თიბისი ბანკისთვის“ (ს/კ: 204854595)  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემისა და „სს თიბისი ბანკისთვის“ (/: 204854595) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს 2018 წლის 15 ოქტომბრის Nბ61.01182883 ბრძანებით გათვალისწინებული საიჯარო ქირის გადახდის ვადის დარღვევის შედეგად დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულების პროექტი

(01.12.2021; 12-032133519-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

11

 

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N141-ის მიმდებარედ 35 კვ.მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.13.08.003.066) პირდაპირი განკარგვის წესით ანარ გაჯიხალილოვისთვის (პ/ნ: 28301121221) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულების პროექტი

(01.12.2021; 12-032133519-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

12

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“     ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის №2-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(01.12.2021;11-032133511-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისის თავმჯომარე

13

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 დეკემბრის N 5-5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

(01.12.2021;11-032133511-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისის თავმჯომარე

14

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის N10-26  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(01.12.2021;11-032133511-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისის თავმჯომარე

LiveZilla Live Chat Software