+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

7 სექტემბერს, 12:00 საათზე ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების და იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - გიორგი დოხტურიშვილის  უფლებამოსილების ვადამდე  შეწყვეტის თაობაზე

(12.08.2021; №03-032122452)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

2

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის  „პროექტის მხარდაჭერის ხელშეკრულება“-ის და შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-სა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის (EBRD) „პროექტის ხელშეკრულების“ გაფორმებასთან დაკავშირებით,  თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[03.09.2021; 12-03212462-03]

 

გიგა გიგაშვილი

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი

რომეო მიქაუტაძე

შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ დირექტორი

3

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს“  მიერ  გასაწევი ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახისა და საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(11.08.2021; №12-03212232-03)

 

ლაშა მაჭავარიანი/

გიორგი მარგებაძე

ააიპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

4

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 (03.09.2021; N12–032124611–03)

 

ოთარ ჩიტიძე

სსიპ - ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

5

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის და სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების ფარგლებში მაკომპენსირებელი ღონისძიების სახით მუნიციპალიტეტისათვის გადაცემული ქონების პრივატიზების წესის“ დამტკიცების შესახებ“
(03.09.2021; N12-032124625-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

6

„ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში/ნაფეტვრებისკენ მიმავალ გზაზე, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულიN01.14.06.004.002 (ფართობი - 103443 კვ.მ.) (წინა საკადასტრო კოდები: (ს/კ:) N01.14.06.003.058; N01.14.06.003.003; N01.14.06.003.004; N01.14.06.003.060; N01.14.06.006.127) და N01.14.06.006.131 (ფართობი -15 720 კვ.მ.) საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების   წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში  გამარჯვებული სს „გრინ ქეფითალისათვის“ (ს/ნ: 405447903) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(01.09.2021 N12–03212452–03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

7

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქი თბილისში, მზიურის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ნაკვ. 005/117) მდებარე 636 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.14.005.313) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.08.2021; №12-032124248-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

8

„ქ. თბილისში, ვარკეთილის დასახლება 3, IV მიკრორაიონში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 300 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.005.199) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[02.09.2021; 12-032124512-03, 03.09.2021; 12-032124639-03]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

9

„ქ. თბილისში, რეხის ქუჩის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1043 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.16.08.001.095) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[02.09.2021; 12-032124512-03, 03.09.2021; 12-032124639-03]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

10

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების: ქ. თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ 10000 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: N72.16.17.862); ქ. თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ 7449 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: N72.16.20.527); ქ. თბილისში, სოფელი ქვემო ლისის მიმდებარედ 5927 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: N72.16.20.518); ქ. თბილისში, სოფელი ქვემო ლისის მიმდებარედ 7898 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: N72.16.20.519); ქ. თბილისში, სოფელი ქვემო ლისის მიმდებარედ 13734 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: N72.16.20.520); ქ. თბილისში, სოფელი ქვემო ლისის მიმდებარედ 10000 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: N72.16.20.522) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“
(03.09.2021; N12-032124639-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

11

„ქალაქ  თბილისში,  დიდი დიღმის დასახლებაში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა N6-ში (საკადასტრო კოდი: N01.10.06.006.031.01.507) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(03.09.2021; № 12-032124612-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

12

ქალაქ  თბილისში,  დაბა კოჯორში, ტაბიძის ქუჩაზე (საკადასტრო კოდი: N81.01.05.884.01.502; N81.01.05.884.01.503) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით   პრივატიზების თაობაზე “

(03.09.2021;  12-032124612-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

13

ქალაქ  თბილისში,  თევდორე მღვდლის ქუჩა N13ვ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.13.07.021.055.01.131) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(11.08.2021; № 12-03212233-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

14

„ქალაქ თბილისში, რკინიგზის ქუჩა N14-ში (საკადასტრო კოდი: №01.13.07.021.327)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(24.08.2021; N12-032123641-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

15

ქალაქ თბილისში, პოლიციის ქუჩა N14-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.21.002.057.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(24.08.2021; 12-032123641-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

16

ქალაქ თბილისში, ბეღლეთის ქუჩა N9-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.046.315) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.08.2021; 12-032124245-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

17

ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე წურწუმიას ქუჩა N13-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.083.009) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(30.08.2021; N12-032124249-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

18

ქალაქ თბილისში, ჯავახეთის მე-2 შესახვევი N15-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.008.064)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(01.09.2021; 12-03212445-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

19

„ქალაქ  თბილისში,  გმირი კურსანტების ქუჩა N16-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.029.144.01.518) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[12-032123641-03; 24.08.2021]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

20

„ქალაქ თბილისში, წინანდლის ქუჩა N9 (ნაკვეთი 01/063)-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.13.001.063) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.08.2021; N12-032124250-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

21

ქ. თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი N8-10-ის მიმდებარედ არსებული 580 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.010.011) 18 კვ.მ მიწის ნაკვეთის   პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს  „ელ მატადორისთვის“ (ს/ნ: 412757315) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახე

(19.08.2021; 12-032123138-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

22

ქ. თბილისში, ნინოშვილის ქ. N56-ის მიმდებარედ არსებული 5 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.16.01.013.038) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ოპერატორისთვის“ (ს/კ: 405252792)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

          (01.09.2021; N12-03212444-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

23

 

ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზ. N38-ის მიმდებარედ არსებული 69 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.15.05.009.032) ტერიტორიიდან 56 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „შატრესთვის“ (ს/კ: 402045354) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(03.09.2021 ; 12-032124613-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

24

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N27-29-ის მიმდებარედ არსებული 171 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.16.05.027.029) 31 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „ქუვეითისთვის“ (ს/კ: 400311275) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 

(03.09.2021; N12-032124614-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

25

,,ქ. თბილისში, შარტავას ქ. N1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ N 01.10.13.015.114) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით, ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(03.09.2021; 12-032124618-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

26

ქ. თბილისში, არჩილ ამაღლობელის ქ. №24-ში (ს/კ №01.14.08.007.064) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,იქსორის“ (ს/კ 405168946) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(05.08.2021 ;№12-032121768-03)

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

27

,,ქ. თბილისი, შარტავას ქ. N3 (ს/კ N 01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. #6, კორპუსი 14, (ს/კ N01.10.06.001.115), ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ N16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი N1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ N01.10.10.025.029), ქ. თბილისი, ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ N 45-47-49 (ს/კ N01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, 01.13.05.004.142), ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. #10,  (ს/კ N 01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით,შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს ,,ბაგები რეზიდენსი”-ს (ს/ნ 405446209) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი #31-ში (ს/კ01.14.07.001.044) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(06.09.2021; N 12-032124978-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

28

,,ქ.თბილისში , ფერდობი ნუცუბიძე, III მიკრო/რაიონი (ნაკვეთი 25/62; 25/63) (ს/კ N 01.14.02.025.251) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ბი.აი.ჯის“(ს/კ 401983396)  მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (06.09.2021; N 12-032124978-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

29

,,ქ. თბილისი, შარტავას ქ. N3 (ს/კ N 01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. #6, კორპუსი 14, (ს/კ N01.10.06.001.115), ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ N16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი N1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ N01.10.10.025.029), ქ. თბილისი, ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ N 45-47-49 (ს/კ N01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, 01.13.05.004.142), ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. #10,  (ს/კ N 01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს ,,დემაქსი ჯიქიაზე“-ს (ს/ნ 405284106) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა, N2ბ (ს/კ N01.14.05.008.154) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(06.09.2021; N 12-032124978-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

30

,,ქ. თბილისი, შარტავას ქ. N3 (ს/კ N 01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. N6, კორპუსი 14, (ს/კ N01.10.06.001.115), ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ N16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი N1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ N01.10.10.025.029), ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ N 45-47-49 (ს/კ N01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, 01.13.05.004.142), ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. N10 (ს/კ N01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით,შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და სს ,,ვენჯორჯიას“ (ს/ნ 404885335) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის ქ N 35 (ს/კ N 01.10.10.025.050) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (06.09.2021; N 12-032124978-03)

 

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

31

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის იურიდიული საქალაქო სამსახურის მიერ 2020-2021 წლებში გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა.

სერგო ბირკაძე

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

LiveZilla Live Chat Software