+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

23 ივლისს, 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის და გარემოს დაცვის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

1.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის № 71-134 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032120333-03 22.07.2021)

 

მომხსენებელი:

გაიოზ თალაკვაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

2.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციისათვის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სანებართვო პირობების დარღვევით წარმოებული მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის საშუალებით ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელების, აგრეთვე ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისა და გაცნობის წესის და პირობების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის დამტკიცების თაობზე (აკრებულოს №12-03212023-03 21.07.2021)

 

მომხსენებელი:

მამუკა ჯაყელი - თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე

 

3.            

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03219336-03 12.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

4.            

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის 39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03211909-03 09.07.2021; №12-03211941-03 13.07.2021; №12-03211951 14.07.2021; №12-03211952 14.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ნინო ბაგაშვილი - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

5.            

ქალაქ თბილისში, აგრარული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:  №01.72.14.006.977) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032119325-03 12.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

6.            

,,ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, გურამიშვილის გამზ. #76-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის, სავაჭრო-საყოფაცხოვრებო, საოფისე და სხვა ფუნქციის ობიექტების მშენებლობისთვის’’ ქალაქ თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის 2008 წლის 5 მარტის N01/194 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ (საკრებულოს №12-032120323-03 22.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

7.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების ცვლილების თაობაზე (საკრებულოს №12-032115911-03 08.06.2021)

 

მომხსენებელი:

ირაკლი თავართქილაძე - სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

8.            

ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29), (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ.№45-47-49 (ს/კ.№01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10, (ს/კ. №01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი  მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,დეველოპმენტ გრუპ”-ის (ს/ნ 406155618) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის ქ. №47 (ს/კ. №01.12.20.030.027) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03219710-03 16.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის  თავმჯდომარე

 

9.            

ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29), (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ.№45-47-49 (ს/კ.№01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10, (ს/კ. №01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი  მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“-ს (ს/ნ 202161098) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, მუხიანის საცხოვრებელი რაიონი, მუხიანისა და გლდანისკენ მიმავალ გზაზე, ბოლო საცხოვრებელი სახლის მიმდ. (ნაკვეთი №2/40); დასახლება მუხიანი, მიკრო/რაიონი I, №137 ბაგა-ბაღის და ავტოგასამართ სადგურს შორის (ნაკვეთი №2-72) (ს/კ. №01.11.13.002.072) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03219710-03 16.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის  თავმჯდომარე

 

10.         

ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29), (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ.№45-47-49 (ს/კ.№01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10, (ს/კ. №01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი  მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,ლისი საიდი“-ს (ს/ნ. 405343711) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ (ს/კ. №01.10.18.011.115) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03219710-03 16.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის  თავმჯდომარე

 

11.         

ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29), (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ.№45-47-49 (ს/კ.№01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10, (ს/კ. №01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი  მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,მაზა“-ს (ს/ნ. 401987374)  მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, დასახლება დიდი დიღომი, პეტრე იბერისა და იოანე პეტრიწის ქუჩების გადაკვეთაზე; პეტრე იბერის ქ. №22 (ს/კ. №01.10.06.001.281) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03219710-03 16.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის  თავმჯდომარე

 

12.         

ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29), (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ.№45-47-49 (ს/კ.№01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10, (ს/კ. №01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი  მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,მხატვრები“-ს (ს/ნ 405419408) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, ვალენტინ თოფურიძის ქ. №19 (ს/კ. № 01.10.18.006.226) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03219710-03 16.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის  თავმჯდომარე

 

13.         

ქ. თბილისში, დ. გურამიშვილის გამზირი №64 (ს/კ. №01.12.01.005.040) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით, ამხანაგობა ,,ღრმაღელეს“ (ს/ნ. 100189911) და შპს ,,არქი გურამიშვილი“-ს (ს/ნ. 405422591) მიმართ დამატებითი/დაზუსტებითი ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03219710-03 16.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის  თავმჯდომარე

 

14.         

დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულების მიზნით შპს ,,ოპტიმას“ (ს/ნ 405160819) მიმართ დამატებითი/დაზუსტებული ხელშემწყობი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03219710-03 16.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის  თავმჯდომარე

 

15.         

. თბილისში, შარტავას . N3 (/ N01.10.13.015.112), პეტრე იბერის . N6, კორპუსი 14, (/ N01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის N16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი N1-1, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29), (/ N01.10.10.025.029), კოსმონავტების N 45-47-49 (/ N01.13.05.004.173, N01.13.05.004.059, N01.13.05.004.142), ბოხუას . N10, (/ N01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და შპს ,,ედემის“ (/ 405098727) მიმართ, მისამართზე - . თბილისი, გიორგი ბრწყინვალის . N54 (/ N01.10.06.001.221) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032120321-03 22.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის  თავმჯდომარე

 

16.         

. თბილისში, შარტავას . N3 (/ N01.10.13.015.112), პეტრე იბერის . N6, კორპუსი 14, (/ N01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის N16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი N1-1, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29), (/ N01.10.10.025.029), კოსმონავტების N 45-47-49 (/ N01.13.05.004.173, N01.13.05.004.059, N01.13.05.004.142), ბოხუას . N10, (/ N01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და შპს ,,ოპტიმას“ (/ 404583036) მიმართ, მისამართზე - . თბილისი, სოფელი ზურგოვანი, ასი ათასი მოწამის . N13 (/ N01.72.14.014.962) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (აკრებულოს №12-032120321-03 22.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის  თავმჯდომარე

 

17.         

. თბილისში, შარტავას . N3 (/ N01.10.13.015.112), პეტრე იბერის . N6, კორპუსი 14, (/ N01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის N16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი N1-1, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29), (/ N01.10.10.025.029), კოსმონავტების N 45-47-49 (/ N01.13.05.004.173, N01.13.05.004.059, N01.13.05.004.142), ბოხუას . N10, (/ N01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და შპს ,,პრაიმ ინვესტ ჯგუფის“ (/ 406291212) მიმართ, მისამართზე - . თბილისი, ქუჩა წულუკიძე N15 (/ N01.17.10.012.158) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებებისგამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032120321-03 22.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის  თავმჯდომარე

 

18.         

. თბილისში, შარტავას . N3 (/ N01.10.13.015.112), პეტრე იბერის . N6, კორპუსი 14, (/ N01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის N16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი N1-1, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ,25/29), (/ N01.10.10.025.029), კოსმონავტების N 45-47-49 (/ N01.13.05.004.173, N01.13.05.004.059, N01.13.05.004.142), ბოხუას . N10, (/ N01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/ 204460957) და შპს ,,ტაგი გრუპის“ (/ 405406145) მიმართ, მისამართზე - . თბილისი, დიდი დიღმის III /, კორპ. N8-ის მიმდებარედ (/ N01.10.08.006.627) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032120321-03 22.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის  თავმჯდომარე

 

19.         

. თბილისში, ხოშარაულის . N29 (/: N01.13.05.004.139), კოსმონავტების . N49 (/: N01.13.05.004.142), კოსმონავტების . N47 (/: N01.13.05.004.059) კოსმონავტების სანაპირო N45 (/: N01.13.05.004.173), კოსმონავტების სანაპირო N51 (/: N01.13.05.004.058) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით, შპს ,,გეითვეი ჰოლდინგის“ (/ 204531499), შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (/ 204460957), შპს ,,კავკასიის პოინტ ჯგუფის“ (/ 202446246) და შპს ,,იქსმშენ დეველოპმენტის“ (/ 405243482) მიმართ დამატებითი/დაზუსტებული ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (აკრებულოს №12-032120321-03 22.07.2021)

 

მომხსენებელი:

ლევან ჟორჟოლიანი - იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის  თავმჯდომარე

 

 

LiveZilla Live Chat Software