+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

31 მარტს 13:00 საათზე თბილისის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო–საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

დღის წესრიგი : 

 

1. ა(ა)იპ თბილისის განვითარების ფონდის მიერ "ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა"

 (კოდი 2,10) პროგრამის ფარგლებში:

2.      ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების შინაგან საქმეთა სამინისტროს - სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის გადაცემის შესახებ საკრებულოს თანხმობის მიცემის თაობაზე. (#04/5442)

3.     საკრებულოს განკარგულების პროექტი ქ.თბილისში, თოფურიას ქ.#10-ში (ვაჟა ფშაველას გამზირი, მე-4 კვარტალი) მდებარე გარკვეული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სსიპ სულიერებისა და კულტურის ცენტრისათვის უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემა. (04/5762)

4. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების საპრივატიზაციო ნუსხისა და გეგმის დამტკიცება.

5.    ა(ა)იპ - ქ.თბილისის #182 საბავშვო ბაგა-ბაღისა და ა(ა)იპ ქ.თბილისის #132 საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის გარკვეული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე.

6.    ა(ა)იპ - "თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიისათვის" თბილისში, მრევლიშვილის ქუჩაზე მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე.

7.      სსიპ "ლ.საყვარელიძის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრისათვის მიწის ნაკვეთების (5 მიწის ნაკვეთი) პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლო უზურფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით საკრებულოს თანხმობის მიღების თაობაზე.

8.       ქალაქ თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და ამხანაგობა- "კრწანისი 21-ს " 2010 წლის 15 ივნისს გაფომებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებისაგან გათავისუფლების თაობაზე თბილისის საკრებულოს თანხმობის მიღების შესახებ.

9.      აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი 2011 წლის 22 თებერვლის #ე-5-456 ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირება) გათვალისწინებული შეზღუდვის მოხსნაზე თანხმობის მიღების შესახებ.

10. საკრებულოს წევრის ა.ელისაშვილის ინიციატივა "ქ.თბილისის საკრებულოს რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

 

მის: თავისუფლების 2, ოთახი#2-29