+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

27 მარტს, 16:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, საკრებულოს სხდომა გაიმართება

 

#

საკითხის დასახელება

1.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებსაკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (11.03.2015  04/4557)

2.       

დედაქალაქის ტერიტორიაზე მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ (27.02.2015  N04/3906)

3.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ (26.02.2015  04/3757)

4.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დროებით სარგებლობის უფლებით (იჯარა), ელექტრონული აუქციონის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (26.02.2015  04/3757)

5.       

დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპს “ჯეთ როუდის“ გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (16.03.2015 N04/5091)

6.       

ქ. თბილისში, არსებული ზოგიერთი მიწისქვეშა გადასასვლელის შპს "უძრავი ქონება - თბილისისთვის" პირდაპირი განკარგვის წესით, ვადიან, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 იანვრის N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (16.03.2015 N04/5091)

7.       

შპს მცენარეთა დაცვის საწარმოს კაპიტალის გაზრდასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ (16.03.2015 N04/5091)

8.       

ქ.თბილისში, დ.აღმაშენებლის გამზ. N89/24-ში მე-7 სართულზე მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ 01.13.08.006.054.02.509) პირდაპირი განკარგვის წესით, ა(ა)იპ - „თბილისის მეწარმეობის ხელშეწყობის ცენტრისთვის“ უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემასთან დაკავშირებით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  თანხმობის მიცემის თაობაზე  (16.03.2015 N04/5091)

9.       

ქ.თბილისში ც.დადიანის ქ.N164-ში მდებარე ტერიტორიიდან (ს/კ: 01.12.12.003.043) 24 კვმ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ააიპ - ახალგაზრდული კავშირი თანაბარი უფლებებისთვის (ს/კ: 404420621) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე  (16.03.2015 N04/5091)

10.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „კულა გლდანელის“ სახელობის ქართული ჭიდაობის სპორტული ცენტრი დაფუძნების შესახებ (19.03.2015 N04/5398)

11.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის კომპლექსური სპორტული ცენტრი „მუხიანის“ დაფუძნების შესახებ (19.03.2015 N04/5398)

12.   

ა(ა)იპ “ქ.თბილისის მერიის მ. კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრისა“ და ა(ა)იპ „მიხეილ კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის სასახლის“ რეორგანიზაციისა და ა(ა)იპ „კალათბურთის განვითარების სპორტული ცენტრის“ შექმნის შესახებ (23.03.2015 N04/5579)

13.   

ა(ა)იპ ქ.თბილისის მერიის მ. გეგელიას სახელობის ტანვარჯიშის სახეობათა აკრობატიკის სპორტული ცენტრისა და ა(ა)იპ ქ.თბილისისი მერიის გ. ეგნატაშვილის სახელობის ტანვარჯიშის სახეობათა ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრის რეორგანიზაციისა და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ „ტანვარჯიშის განვითარების სპორტული ცენტრის“ შექმნის შესახებ (25.03.2015 N04/5948)

14.   

„საქართველოს დედაქალაქის - ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტოტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიე-ნარიყალა“ მგზავრთა გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფებისა და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-83 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (19.03.2015 N04/5431)

15.   

„საქართველოს დედაქალაქის - ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტოტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიე-ნარიყალა“ მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ (19.03.2015 N04/5432)

16.   

"დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (23.03.2015  04/5581)

17.   

ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, ჯავახეთის ქ., წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მიმდებარედ, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბანს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ  (23.03.2015  04/5582)

18.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ თხინვალაში, ვარაზის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (23.03.2015  04/5582)

19.   

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, რატევანის ქ. №№16ბ,16ა-ში, რატევანის შეს.№4-ში, ნაგომარის ქ. №47-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ (23.03.2015  04/5582)

20.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღომის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (23.03.2015  04/5582)

21.   

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ც. დადიანის ქ. №№265-267-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (23.03.2015  04/5582)

22.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ბაგების სტუდქალაქის სამხრეთ აღმოსავლეთით, წყნეთის გზატკეცილის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (23.03.2015  04/5582)

23.   

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, მუხიანის დასახლების მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (23.03.2015  04/5582)

24.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდ დიღომში, მე-3 მიკრორაიონში, ტელევიზორების ქარხანა “ეკრანის” მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (23.03.2015  04/5582)

25.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიღმის სასწავლო-საცდელ მეურნეობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (23.03.2015  04/5582)

26.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, სანდრო ეულის ქ. №5 და №7-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (23.03.2015  04/5582)

27.   

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, გორგასლისა და გულიას ქუჩების გადაკვეთაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური-საზოგადოებრივი და საცხოვრებელი დანიშნულების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (26.03.2015 #04/5977)

28.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, უნივერსიტეტის ქ. №5-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (16.02.2015  #04/2903 )

29.   

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის შეთანხმების შესახებ (23.03.2015  04/5582)

30.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების კორექტირებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (23.03.2015  04/5582)

31.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის გიორგი გაგოშიძის გათავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (20.03.2015 N04/5441)