+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

1 ოქტომბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა

საკითხის დასახელება

1            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის მუშაობის 6 თვის ანგარიში (საკრებულოს №03-032025253-03 08092020)

2            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეზერვუარის (თბილისის წყალსაცავის) სანიტარიული დაცვის ზონის დადგენისა და მართვის წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032025564-03 11092020)

3            

„ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032027280-03 28092020)

4            

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების, აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032027280-03 28092020)

5            

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032027280-03 28092020)

6            

„ქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M​2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032026885-03 24092020)

7            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „თბილსერვის ჯგუფი-ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის შესახებ (საკრებულოს12-032026991-03 25092020)

8            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩის I შესახვევი №1,  4213 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №011105011419) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320259124-03 15092020)

9            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში, ტაბახმელას დასახლებაში, ოქროყანის ტერიტორიაზე მდებარე 664 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 011501004029) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032026988-03 25092020

10          

ქალაქ თბილისში, დისევის ქუჩა №7-ში (საკადასტრო კოდი: №011301008011)მდებარე უძრავი ქონების  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320261145-03 17092020)

11          

ქალაქ თბილისში, მე-3 მასივში, I კვარტლის კორპუს „დ-ში (საკადასტრო კოდი: №01192002900801506) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320261145-03 17092020)

12          

ქალაქ თბილისში, ემირ ბურჯანაძის ქუჩა №49 (საკადასტრო კოდი: №01193302102801017) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების  თაობაზე (საკრებულოს12-0320261145-03 17092020)

13          

ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი №7/1, კორპუს №1-ში (საკადასტრო კოდი: №011712003072) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320265122-03 21092020; №12-032026986-03 25092020)

14          

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა №10-ში (საკადასტრო კოდი: №81010588301501 და №81010588301504) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320265122-03 21092020)

15          

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა, №49-ში (საკადასტრო კოდი: №01200100100901012) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320265122-03 21092020)

16          

ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა №16-ში (საკადასტრო კოდი: №011105029144) მდებარე უძრავი ქონების  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320265125-03 21092020)

17          

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა №30-ში (საკადასტრო კოდი: №01150701705101002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320265129-03 21092020)

18          

ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლებაში, შანდორ პეტეფის ქუჩა №17-ში, (ნაკვეთი  31/026) (საკადასტრო კოდი: №01170703102601501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320265129-03 21092020)

19          

ქალაქ თბილისში, ვუკოლ ბერიძის ქუჩა №6ა-ში, (საკადასტრო კოდი: №01150506101401508 და №01150506101401507) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320265129-03 21092020)

20          

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრო/რაიონის, კორპუსი №35-ში, (საკადასტრო კოდი: №01141600801701057) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320265129-03 21092020; №12-03202748-03 30092020)

21          

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების III მიკრო/რაიონის, კორპუსი №27-ში (საკადასტრო კოდი: №011008005011) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320265129-03 21092020)

22          

ქალაქ თბილისში, გუდამაყრის შესახვევი №2-ში (ნაკვეთი №04/012 საკადასტრო კოდი: №011207004012) მდებარე უძრავი ქონების  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032026897-03 24092020)

23          

ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა №19-ის მიმდებარედ არსებული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01192400406101500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032026897-03 24092020)

24          

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მეფუტკრეობის ქუჩა №8-ში (საკადასტრო კოდი: №81021374501002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს12-032026959-03 25092020)

25          

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა №6-№12-ში (საკადასტრო კოდი: №01150700305901004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს12-032026959-03 25092020)

26          

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, აკაკი ხორავას ქუჩა №19-ში (საკადასტრო კოდი: №01150701702301002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს12-032026959-03 25092020)

27          

ქალაქ თბილისში, მუხიანის დასახლების 4ბ მიკრო/რაიონის №32ა-ში (საკადასტრო კოდები: №01111300902501500; №01111300902501501) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს12-032026959-03 25092020)

28          

ქ თბილისში, ფხოვის ქ №3-ის მიმდებარედ არსებული 53 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №011504020034) შპს „დელისთვის (ს/ნ: 400267117) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320261146-03 17092020)

29          

ქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზ №62-ის მიმდებარედ არსებული ტერიტორიიდან (ს/კ: №011411003029) 16 კვმ მიწის ნაკვეთის შპს „ვინგჰაუსისთვის (ს/ნ: 405379754) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320261146-03 17092020)

30          

ქალაქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №12-16-ის მიმდებარედ არსებული 1674 კვმ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №011411009030) 10 კვმ მიწის ნაკვეთის  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „აუგუსტისთვის (ს/ნ: 405334160)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320265123-03 21092020)

31          

ქალაქ თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი №26-34-ის მიმდებარედ არსერბული 2172 კვმ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №011411007023) 10 კვმ მიწის ნაკვეთის   პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბიზნეს თაიმისთვის (ს/კ: 405185008)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320265124-03 21092020)

32          

ქალაქ თბილისში, ხიზანიშვილის ქუჩა №23-ის მიმდებარედ 74 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 011112013048) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბიემესთვის (ს/ნ:404895716) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე (საკრებულოს12-0320269105-03 25092020)

33          

„ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში არსებული 43314 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №011104011009) და ქალაქ თბილისში, სკოლის ქუჩის მიმდებარედ, 715 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №011104011003) შპს ,,ჯი ემ ჯისთვის (ს/კ 404398237) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის №126 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032027350-03 29092020)

34          

ქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ, ქ თბილისში, გლდანისა და ვარკეთილის რაიონებში მდებარე შესაბამის მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით უძრავი ქონების პრივატიზების თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის გამოცხადების თაობაზე (საკრებულოს12-03202692-03 25092020)

35          

,,შპს ,,სასათბურე მეურნეობის ქალაქ თბილისის ადგილობრივ საკუთრებაში არსებული 100%-იანი წილის პირდაპირი განკარგვის წესით მართვის უფლებით გადაცემის თაობაზე 2010 წლის 1 აპრილის ხელშეკრულებით (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი №100306573) განსაზღვრული პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლებისა და აღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში არსებული დავალიანების გადახდისათვის დამატებითი ვადის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს12-0320265126-03 21092020)

36          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, დგებუაძის ქუჩა №1-ში მდებარე უძრავი ქონების  (საკადასტრო კოდი: №01130800100701550) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სმენადარღვეულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ფონდი აი ია-სთვის (ს/ნ: 404494935) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის №339 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  (საკრებულოს12-032026737-03 23092020)

37          

ქ თბილისში, შარტავას ქ №43 (ს/კ №011013015069) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით იბა ,,ოლიმპიური ვარსკვლავის (ს/ნ 205176628) და სს ,,ნიუ დეველოპმენტის (ს/ნ 405375277) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032026985-03 25092020)

38          

ქ თბილისში, შარტავას ქ №3 (ს/კ №011013015112) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის (ს/ნ 204460957) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320274104-03 30092020)

39          

ქ თბილისში, პეტრე იბერის ქ №6, კორპუსი 14 (ს/კ №011006001115) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის  (ს/ნ 204460957) და შპს ,,გეითვეი ჰოლდინგის (ს/ნ 204531499) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320274104-03 30092020)

40          

ქ თბილისში, მარიჯანის ქუჩა №2  (ს/კ №011403039007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის  (ს/ნ 204460957) და შპს ,,გეითვეი ჰოლდინგის (ს/ნ 204531499) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320274104-03 30092020)

41          

ქ თბილისში, კოსმონავტების ქუჩა №45-47-49 (ს/კ №011305004173, №011305004059, №011305004142) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის  (ს/ნ 204460957) და შპს ,,გეითვეი ჰოლდინგის (ს/ნ 204531499) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320274104-03 30092020)

42          

ქ თბილისში, ბოხუას ქ №10 (ს/კ №011302005006) არსებული არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის  (ს/ნ 204460957) და შპს ,,დიღომი დისთრიქთ აფართმენთსის (ს/ნ 204514926) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320274104-03 30092020)

43          

ქ თბილისში, აკაკი ბაქრაძის ქ №16 (ს/კ №011010025029) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის  (ს/ნ 204460957) და იბა  ,,ახალი დიღომის (ს/ნ 202389156) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320274104-03 30092020)

44          

„ქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032026267-03 18092020)

45          

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0320252119-03  08092020; 12-0320252121-03  08092020; 12-032025499-03  10092020; №12-032025579-03 11092020; №12-03202593-03 15092020; №12-032026267-03 18092020; №12-032026268-03 18092020; №12-03202683-03 24092020; №12-032026898-03 24092020; №12-0320269100-03 25092020; №12-031931141-03 07112019; №12-0320274105-03 30092020; №12-0320274106-03 30092020)

46          

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის №112 განკარგულებით დამტკიცებულ განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032025559-03 11092020)

47          

ქალაქ თბილისში, მეტრო/სადგური ,,ვარკეთილის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №011936003109) სავაჭრო ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032025561-03 11092020; №12-032027290-03 28092020)

48          

ქალაქ თბილისში, კალოუბნის ქ №40-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ  ქალაქ თბილისის მერის 2014 წლის 19 მაისის №1194 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-03202665-03 22092020)

49          

ქალაქ თბილისში, ავთო ვარაზის I შესახვევი, №23, ავთო ვარაზის I შესახვევი,  №27, სოფელი თხინვალა; ქალაქი თბილისი, ფერმერთა ქუჩა №109-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №721615546; №721623857; №721623856; №721623981; №721623982; №721623219) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032026853-03 24092020)

50          

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობი, მიკრო/რაიონი IV არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №011401001396) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032026881-03 24092020)

51          

ქალაქ თბილისში, დიდ დიღომში ასასვლელ გზასა და ფარნავაზის ქუჩის გადაკვეთასთან; ქალაქი თბილისი, დასახლება დიდი დიღომი, ჰიპერმარკეტ ,,გუდვილი-ს მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, ფარნავაზ მეფის გამზირი №1ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №011006011083; №011006011063) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032026896-03 24092020)

52          

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივნის №180-ში, საკადასტრო კოდი: №017214034753 (ფართობი: 885400 კვმ) სავაჭრო-საგამოფენო ცენტრის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის №117 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032026987-03 25092020)

53          

,,ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ №810213658) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 აგვისტოს №268 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცებისა და სარევიზიო განაშენიანების რეგულირების გეგმების ნუსხიდან ამორიცხვის თაობაზე (საკრებულოს12-0320269100-03 25092020)

54          

ქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, ბევრეთის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №011801002001) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 7 ნოემბრის №447 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს12-0320269106-03 25092020)

55          

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ხელოვანთა ქ №2-ში, შანდორ პეტეფის ქუჩა კორპ №20-ის მიმდებარედ, ვაზისუბნის I კვ IV მიკრორაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: №011710001101; №011710001102) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №431 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032027279-03 28092020)

56          

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში წავკისში, კოჯრის გზატკეცილზე არსებულ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის შეთანხმების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №210 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032027284-03 28092020)

57          

,,ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ბაღდადის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N011712023044) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის N445 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-0320274109-03 30092020)

58          

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე არტოს ბაღისთვის კომპოზიტორის, საზოგადო მოღვაწის გია ყანჩელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032027498 30092020)

59          

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ვაჟა-ფშაველას გამზირთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის ბექა ფილფანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032027482 30092020)

60          

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ვაჟა-ფშაველას გამზირთან არსებული უსახელო სკვერისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის ბექა ფილფანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032027482 30092020)

61          

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, წავკისში, რუსთაველის ქუჩისთვის, მასთან არსებული ორი შესახვევისთვის და ხუთი ჩიხისთვის შოთა რუსთაველის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032027482 30092020)

62          

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, მესხეთის ქუჩის მონაკვეთისთვის, ნავთლუღის დასახლების VIII  ქუჩის მონაკვეთისთვის, ოთხი შესახვევისთვის და ერთი ჩიხისთვის არქიტექტორის  სვიმონ კლდიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032027482 30092020)

63          

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ნავთლუღის დასახლების II შესახვევის მონაკვეთისთვის მხატვრის ნათელა იანქოშვილის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032027482 30092020)

64          

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ჯუმბერ ბეთაშვილის I გასასვლელისთვის 9       აპრილს ტრაგიკულად დაღუპული თამუნა დოლიძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032027482 30092020)

65          

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, თამუნა დოლიძის ქუჩისთვის რეხის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032027482 30092020)

66          

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ციხისძირის I შესახვევისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის როსტომ ქობელაშვილის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032027482 30092020)

67          

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, მესხეთის შესახვევისთვის, ყვარლის შესახვევისთვის და ყვარლის II ჩიხისთვის საზოგადო მოღვაწის კონსტანტინე სიდამონ-ერისთავის  სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032027482 30092020)

68          

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, თამაზ ძიძიგურის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული  ჩიხისთვის ენათმეცნიერის, აკადემიკოს ალექსანდრე ღლონტის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032027482 30092020)

69          

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ბეთანიაში, თამარ მეფის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის  მეფე გიორგი III-ის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032027482 30092020)

70          

„ქთბილისში, სამგორის რაიონში, შალვა დოლიძის ქუჩის გაგრძელების შესახებ  ქთბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის  №198 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე (საკრებულოს №03-032027482 30092020)

71          

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ვარკეთილის მე-4 მ/რაიონში, მე-3 კვარტალში არსებული უსახელო სკვერისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლების გიორგი გოგალაძის, დავით გრიგოლიას და გოჩა პატარიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032027482 30092020)

72          

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ქინძმარაულის ქუჩის შესახვევის მონაკვეთისთვის პოეტისა და მთარგმნელის გიორგი ბესთაუთის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს03-032027482 30092020)

73          

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ნავთლუღის დასახლების I  შესახვევისთვის, ნავთლუღის დასახლების II შესახვევისთვის და ერთი გასასვლელისთვის ფსიქიატრის, აკადემიკოს ბიძინა ნანეიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032027482 30092020)

LiveZilla Live Chat Software