+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

1 ოქტომბერს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო- საბიუჯეტო,ასევე ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიების გაერთიანებული სხდომა გაიმართება.


დღის წესრიგი

საკითხის დასახელება

1

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ, ქ. თბილისში, გლდანისა და ვარკეთილის რაიონებში მდებარე შესაბამის მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით უძრავი ქონების პრივატიზების თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის გამოცხადების თაობაზე". 12-03202692-03

მარიამ კვერნაძე

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „თბილსერვის ჯგუფი"-ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის შესახებ. 12-032026991

დავით ჩანქსელიანი

3

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქვეპროგრამების ფარგლებში ასიგნებების გადანაწილების შესახებ

გაიოზ თალაკვაძე

4

თბილისში, შარტავას ქ. N43 (ს/კ N01.10.13.015.069) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით იბა ,,ოლიმპიური ვარსკვლავის" (ს/ნ 205176628) და სს ,,ნიუ დეველოპმენტის" (ს/ნ 405375277) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე.  12-032026985-03- ლევან ჟორჟოლიანი

 

5

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩის I შესახვევი N1,  4213 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.11.05.011.419) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.  12-0320259124-03

 

6

„ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზ. N62-ის მიმდებარედ არსებული ტერიტორიიდან (ს/კ: N01.14.11.003.029) 16 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს „ვინგჰაუსისთვის" (ს/ნ: 405379754) იჯარით გადაცემის თაობაზე"

12-0320261146-03

7

„ქ. თბილისში, ფხოვის ქ. N3-ის მიმდებარედ არსებული 53 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: N01.15.04.020.034) შპს „დელისთვის" (ს/ნ: 400267117) იჯარით გადაცემის თაობაზე"

12-0320261146-03

8

ქალაქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N12-16-ის მიმდებარედ არსებული 1674 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.009.030) 10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „აუგუსტისთვის" (ს/ნ: 405334160)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე. 12-0320265123-03

 

9

ქალაქ თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი N26-34-ის მიმდებარედ არსერბული 2172 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.007.023) 10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის   პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე. 12-0320265124-03

 

10

„ქალაქ თბილისში, ხიზანიშვილის ქუჩა N23-ის მიმდებარედ 74 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.11.12.013.048) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბიემესთვის" (ს/ნ:404895716) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე" .12-0320269105-03

 

11

ცვლილების შეტანის თაობაზე.12-032027350-03

 

12

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, დგებუაძის ქუჩა N1-ში მდებარე უძრავი ქონების  (საკადასტრო კოდი: N01.13.08.001.007.01.550) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სმენადარღვეულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციისა და განვითრების საქველმოქმედო ფონდი აი ია"-სთვის (ს/ნ: 404494935) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით გადაცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 31 ოქტომბრის N18.881.1257 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". 12-032026737-03

 

13

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში, ტაბახმელას დასახლებაში, ოქროყანის ტერიტორიაზე მდებარე 664 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.15.01.004.029) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

12-032026988-03

 

14

,,შპს ,,სასათბურე მეურნეობის'' ქალაქ თბილისის ადგილობრივ საკუთრებაში არსებული 100%-იანი წილის პირდაპირი განკარგვის წესით მართვის უფლებით გადაცემის თაობაზე'' 2010 წლის 1 აპრილის ხელშეკრულებით (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი N100306573) განსაზღვრული პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლების თაობაზე'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 20 ნოემბრის N19.1217.1543 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე''. 12-0320265126-03

 

 

15

„ქალაქ თბილისში, დისევის ქუჩა N7-ში  ( საკადასტრო კოდი: N01.13.01.008.011) მდებარე უძრავი ქონების  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე "

12-0320261145-03    

 

16

"ქალაქ თბილისში, მე-3 მასივში, I კვარტლის კორპუს „დ"-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.029.008.01.506) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე ". 12-0320261145-03

 

17

"ქალაქ თბილისში, ემირ ბურჯანაძის ქუჩა N49 (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.021.028.01.017) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე " 12-0320261145-03

 

18

"ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა N10-ში (საკადასტრო კოდი: N81.01.05.883.01.501 და N81.01.05.883.01.504) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე " 12-0320265122

 

19

"ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა, N49-ში (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.001.009.01.012) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.  12-0320265122

 

20

„ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი N7/1, კორპუს N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.003.072) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე "  12-0320265122; 12-032026986-03

 

 

21

„ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა N16-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.029.144) მდებარე უძრავი ქონების  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

12-0320265125-03

 

22

"ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა N30-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.051.01.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე ". 12-0320265129

 

23

"ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლებაში, შანდორ პეტეფის ქუჩა N17-ში, (ნაკვეთი  31/026) (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.031.026.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე ". 12-0320265129

 

24

"ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრო/რაიონის, კორპუს N35-ში, (საკადასტრო კოდი: N01.14.16.008.017.01.057) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე ". 12-0320265129

 

 

25

"ქალაქ თბილისში, ვუკოლ ბერიძის ქუჩა N6ა-ში, (საკადასტრო კოდი: N01.15.05.061.014.01.508 და N01.15.05.061.014.01.507) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე "

12-0320265129

26

„ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების III მიკრო/რაიონის, კორპუსი N27-ში (საკადასტრო კოდი: N01.10.08.005.011) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე " .12-0320265129

 

27

„ქალაქ თბილისში, გუდამაყრის შესახვევი N2-ში (ნაკვეთი N04/012 საკადასტრო კოდი: N01.12.07.004.012) მდებარე უძრავი ქონების  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე. 12-032026897-03

28

"ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა N19-ის მიმდებარედ არსებული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.19.24.004.061.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე "

12-032026897-03

29

"ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მეფუტკრეობის ქუჩა N8-ში (საკადასტრო კოდი: N81.02.13.745.01.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.12-032026959-03

 

30

"ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა N6-N12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.059.01.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე " 12-032026959-03

 

31

"ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, აკაკი ხორავას ქუჩა N19-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.023.01.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე " 12-032026959-03

 

 

32

„ქალაქ თბილისში, მუხიანის დასახლების 4ბ მიკრო/რაიონის N32ა-ში (საკადასტრო კოდები: N01.11.13.009.025.01.500; N01.11.13.009.025.01.501) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე"12-032026959-03

 


LiveZilla Live Chat Software