+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

8 სექტემბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა. 

 

 

 

 

საკითხის დასახელება

1

წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ (საკრებულოს №12-03202514-03 07.09.2020)

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეზერვუარის (თბილისის წყალსაცავის) სანიტარიული დაცვის ზონის დადგენისა და მართვის წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს12-0320226107-03 13.08.2020)

3

„ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032024780-03 03.09.2020)

4

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა" და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა" მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების, აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03202515-03 07.09.2020)

5

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03202515-03 07.09.2020)

6

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ინდუსტრიული ქალაქს" (ს/ნ: 404580191) შორის 2019 წლის 23 სექტემბერს გაფორმებული „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე-482-1-23724 ხელშეკრულებაში" ცვლილებების შეტანის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032024856-03 04.09.2020)

7

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში არსებული 1089 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტროკოდი: №01.17.02.059.292) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032024621-03 02.09.2020)

8

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მეფუტკრეობის ქუჩა №2-ში (საკადასტრო კოდი: №81.02.13.746.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №16-032024889-03 04.09.2020)

9

ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩა №8-ში, ნაკვეთი (05/040) (საკადასტრო კოდი: №01.19.19.005.040.01.022 და №01.19.19.005.040.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №16-032024889-03 04.09.2020)

10

ქალაქ თბილისში, პეკინის გამზირი №41გ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.10.13.012.029.01.403) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032023245-03 19.08.2020)

11

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა №49-ში (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.001.009.01.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032023245-03 19.08.2020)

12

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის IV მიკრორაიონის კორპუსი №33-ში (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.012.012) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032023245-03 19.08.2020)

13

ქალაქ თბილისში, მარტყოფის ქუჩა №23-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.026.001.02.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202441-03 31.08.2020;)

14

ქალაქ თბილისში, ფერმწერთა ქუჩა №141-ში (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.008.008.02.008) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკთხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202441-03 31.08.2020;)

15

"ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მეფუტკრეობის ქუჩა №2-ში (საკადასტრო კოდი: №81.02.13.746.01.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" (საკრებულოს №12-03202441-03 31.08.2020;)

16

ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა №107ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.08.023.002.01.522) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202441-03 31.08.2020;)

17

ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №46ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.003.011) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202451-03 01.09.2020;)

18

ქალაქ თბილისში, დიდუბის ქუჩა №6-ის მიმდებარედ 35 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.13.07.002.039) პირდაპირი განკარგვის წესით ჯემიკო ფოფხაძისთვის (პ/ნ:62001030583) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320237114-03 24.08.2020)

19

ქალაქ თბილისში, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქ. №10-ის მიმდებარედ არსებული 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.18.03.009.027) შპს „ვაინ რუმისთვის" (ს/ნ: 404550703) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-03202324-03 19.08.2020)

20

ქ. თბილისში, მარჯანიშვილის მოედანზე, დ. აღმაშენებლის გამზ. №86-90-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 634 კვ.მ. ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.16.05.002.035) 76 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის შპს „მარჯანისთვის" (ს/ნ: 202899612) იჯარით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032024538-03 01.09.2020;)

21

ქ. თბილისში, სულხან ცინცაძის ქ. №5-ის მიმდებარედ არსებული 103 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.10.14.031.117) მაკა თოფურიასთვის (პ/ნ: 01017007617) იჯარით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032024549-03 01.09.2020;)

22

ქალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზირი №24-26-ის მიმდებარედ 13 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.010.049) პირდაპირი განკარგვის წესით დანიილ ნადაშვილისთვის (პ/ნ: 01224095053) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032024548-03 01.09.2020;)

23

ქ. თბილისში, რესპუბლიკურ თვალის კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის (ს/კ №01.18.06.018.052) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს „ვენა დეველოპმენტ ალიანსის" (ს/ნ 405159340) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202483-03 04.09.2020 )

24

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, ფხოვის ქუჩა №3, სართული №2, 211.31 კვ.მ. ფართის (საკადასტრო კოდი: №01.15.04.020.006.01.597) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032023388-03 20.08.2020)

25

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032023725-03 24.08.2020; 12-032024666-03  02.09.2020; 12-032024668-03  02.09.2020; №12-0320248119-03 04.09.2020; №12-032025188 07.09.2020; №12-032025190 07.09.2020; №12-032025191 07.09.2020)

26

ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2009 წლის 29 აპრილის №326 აქტით დამტკიცებული სოფელ ლისის მიმდებარედ ინდივიდუალური განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032023387-03 24.08.2020;)

27

ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი, თავდაცვის სამინისტროს IV ბრიგადის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.17.10.008.066; №01.17.10.008.065) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-03202452-03  01.09.2020;)

28

ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.008.245; №01.72.14.008.295; №01.72.14.008.244) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032024667-03  02.09.2020;)

29

ქალაქ თბილისში, ვახტანგ ნინუას ქუჩა №3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.12.12.001.396, №01.12.12.001.397, №01.12.12.001.109, №01.12.12.001.110, №01.12.12.001.188, №01.12.12.001.189; №01.12.12.001.190; №01.12.12.001.202, №01.12.12.001.203) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №16-0320248118-03 04.09.2020)

30

ქალაქ თბილისში, ბოჭორმის ქუჩა №23-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.17.13.045.100; №01.17.13.045.099; №01.17.13.045.038) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032025173-03 07.09.2020)

31

,ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, II მიკრო/რაიონი, I კვარტალი, მე-8 კორპუსის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.01.007.268, ფართობი 16078.00 კვ.მ.) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 აგვისტოს №256 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032025193-03 07.09.2020)

32

ქალაქ თბილისში, მუხიანსა და თემქას შორის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ; ქალაქ თბილისში, მუხიანის დასახლება, IV მიკრო/რაიონი, რადიოქარხნის მოპირდაპირე მხარეს, გობრონიძის ქუჩა N27-ის მიმდებარედ, არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: NN01.11.17.005.085; 01.11.17.005.087; 01.11.17.005.081; 01.11.17.005.115; 01.11.17.005.048; 01.11.17.005.025; 01.11.17.005.109) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032025189-03 07.09.2020)

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software