+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

14 აგვისტოს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

1.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის  (საქალაქო სამსახურის უფროსი) თანამდებობაზე ვახტანგ ლომჯარიას დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს12-0320226143-03 13.08.2020)

2.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების" ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-0320198111-03 16.07.2020)

3.             

„ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №16-032021971-03 06.08.2020)

4.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს12-0320226109-03 13.08.2020)

5.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს16-032022667-03 13.08.2020)

6.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის №37-12 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის შესახებ (საკრებულოს12-032020574-03 23.07.2020)

7.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  (საკრებულოს12-03202063-03 24.07.2020)

8.             

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0320216134-03 03.08.2020; №12-0320216135-03 03.08.2020; №12-0320223110-03 10.08.2020; №12-032022436-03 11.08.2020; №12-032022639-03 13.08.2020; №12-03202054-03 23.07.2020)

9.             

ქალაქ თბილისში, ნადიკვრის ქუჩა №34-ის მიმდებარედ, ქალაქი თბილისი, ოქროყანის დასახლებაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.01.002.270) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032022433-03 11.08.2020)

10.           

ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე ქართველიშვილის ქუჩა №4; ქალაქ თბილისში, ზემო ალექსეეკვკას დასახლებაში, კახეთის გზატკეცილსა და სამგორის ქვემო მაგისტრალურ არხს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.16.003.383) სასაწყობე შენობების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-03202268-03 13.08.2020)

11.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.009.111; №01.14.06.003.041) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032022613-03 13.08.2020)

12.           

ქალაქ თბილისში, დიღომში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-14 კმ. არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდით: №01.72.14.009.020) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032022614-03 13.08.2020)

13.           

ქ. თბილისში, კრწანისის ქუჩაზე (ნაკვ.13/13) მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.06.013.013) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202136-03 31.07.2020)

14.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალას მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №72.16.27.071, №72.16.27.082, №72.16.27.072, №72.16.27.091, №72.16.27.092, №72.16.27.078, №72.16.27.076, №72.16.27.086, №72.16.27.075, №72.16.27.094, №72.16.27.084, №72.16.27.088, №72.16.27.074, №72.16.27.087, №72.16.27.081, №72.16.27.090, №72.16.27.073, №72.16.27.077, №72.16.27.080, №72.16.27.085, №72.16.27.079, №72.16.27.083, №72.16.27.093, №72.16.27.089) და ქალაქ თბილისში,  სოფელი ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.27.101, №72.16.27.100, №72.16.27.098, №72.16.27.099, №72.16.27.097) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სააგარაკე - დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032022612-03 13.08.2020)

15.           

„ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, დიდ დიღომში, ტელევიზორების ქარხნის მიმდებარედ არსებულ №1/10/6/1/12 მიწის ნაკვეთზე ქალაქ თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის 2005 წლის 13 დეკემბრის №20/754 ბრძანებით შეთანხმებული მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის თაობაზე (საკრებულოს12-03202135-03 31.07.2020)

16.           

,,ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, გლდანის I მ/რ-სა და მუხიანის I მ/რ-ს შორის არსებულ ტერიტორიაზე სავაჭრო, საოფისე, ავტოვაგზალი, საყოფაცხოვრებო და სხვა მომსახურების ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2009 წლის 4 თებერვლის №01/90 ბრძანებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-03202184-03 05.08.2020)

17.           

„ქ. თბილისში, დასახლება ზემო ფონიჭალა, კორპუსი №20, ნაკვეთი (37/017)-ის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ (ჯამში 17 500 კვ.მ.) მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 01.18.13.037.017)ე.წ. ყოფილი კოოპერატიული ბინათმშენებლობის წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის, ფაქტობრივი მოსარგებლეებისა და ინტერესთა გამოხატვის მოწვევაში გამარჯვებული შპს „პერსპექტივასათვის" (ს/კ: 405304950) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032021949-03 06.08.2020)

18.           

ქალაქ თბილისში, შანდორ პეტეფის ქუჩა №17-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.07.031.027) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების  საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320216132-03 03.08.2020)

19.           

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების III მიკრო/რაიონის, კორპუს №35-ში (საკადასტრო კოდი: №01.10.08.005.016.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0320216132-03 03.08.2020)

20.           

ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი №3ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.003.155.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0320216132-03 03.08.2020)

21.           

ქალაქ თბილისში, აეროპორტის დასახლებაში, რკინიგზის ჩიხის მიმდებარედ არსებული უძრავი ქონების (ნაკვეთი №04/139, საკადასტრო კოდი: №01.19.26.004.139) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0320204136 22.07.2020)

22.           

ქალაქ თბილისში, დასახლება ოქროყანაში არსებული 2000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.01.002.295) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202254-03 12.08.2020)

23.           

ქალაქ თბილისში, ზარზმის ქუჩა №7-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.033.006.01.056) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202267-03 13.08.2020)

24.           

ქალაქ თბილისში, ლილოს დასახლებაში (ყოფილის საქსოფმანქანა) I მიკრორაიონის კორპუს №13-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.27.008.002.01.102) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202267-03 13.08.2020)

25.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მირზა გელოვანის VII ჩიხი N8-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.08.001.004.02.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0320226106-03 13.08.2020)

26.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა №13-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.003.080.01.500 და №01.15.07.003.080.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0320226106-03 13.08.2020)

27.           

ქალაქ თბილისში, კოტე აფხაზის ქუჩა №27-ის მიმდებარედ არსებული 319 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 21 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.044.017) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „მევლიანისთვის" (ს/ნ: 405338763) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202266-03 13.08.2020)

28.           

„ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: N01.16.05.032.024) 10 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გიორგი ახალშენიშვილისთვის (პ/ნ: 01019005452) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 აგვისტოს N233 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს12-032022687-03 13.08.2020)

29.           

„ქ.თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №37-39-ის მიმდებარედ არსერბული 3833 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.14.14.003.201) 22 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის  სს „ვენჯორჯიასთვის" (ს/კ: 404885335) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2019 წლის 15 ივლისის №29.777.1009 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 10 ივლისის №170 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03202266-03 13.08.2020)

30.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „კონსალტინგ გრუპს" (უფლებამონაცვლე: შპს „სითი ბოქსი", ს/ნ 439402843) შორის 2017 წლის 31 მაისს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და დაკისრებული  პირგასამტეხლოსგან  შპს „სითი ბოქსის" (ს/ნ  439402843) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032022688-03 13.08.2020)

LiveZilla Live Chat Software