+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

14 აგვისტოს 13:30 საათზე,  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის და გარემოს დაცვის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

 

 

 

                                                                  სხდომის დღის  წესრიგი:

 

~

 

საკითხის დასახელება

 

 

მომხსენებელი

 

1.

 

 

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის N10-19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2020  წლის 24 ივლისის   #12-03202063-03 წერილი ).

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე - საბა ფიფია

 

2.

 

 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2020  წლის   3 აგვისტოს   #12-0320216134-03 წერილი ).

 

 

 

 

 

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების  სააგენტოს წარმომადგენელი -

ნინო ბაგაშვილი

3.

 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2020  წლის 3 აგვისტოს   #12-0320216135-03  წერილი - 2020  წლის 22 ივლისის   #12-03202047-03   წერილის გადადებული  მე-4   წინადადება).

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების  სააგენტოს წარმომადგენელი -

ნინო ბაგაშვილი

4.

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2020  წლის 10 აგვისტოს    #12-0320223110-03  წერილი ).

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების  სააგენტოს წარმომადგენელი -

ნინო ბაგაშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2020  წლის 11 აგვისტოს    #12-032022436-03  წერილი ).

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების  სააგენტოს წარმომადგენელი -

ნინო ბაგაშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2020  წლის 13 აგვისტოს    #12-032022639-03 წერილი ).

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების  სააგენტოს წარმომადგენელი -

ნინო ბაგაშვილი

7.

მიმდინარე   საკითხები.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკითხის დასახელება

1.             

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის 39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-0320216134-03 03.08.2020 -N20.822.1049  ; №12-0320216135-03 03.08.2020 -N20.837.1056 ; №12-0320223110-03 10.08.2020 -N20.851.1089 ; №12-032022436-03 11.08.2020 - N20.864.1087; №12-032022639-03 13.08.2020 - N20.894.1132; №12-03202054-03 23.07.2020 (ზ პოზიცია) - N20.791.991)

 

მომხსენებელი:

ნინო ბაგაშვილი - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე

 

2.             

ქალაქ თბილისში, ნადიკვრის ქუჩა №34-ის მიმდებარედ, ქალაქი თბილისი, ოქროყანის დასახლებაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.01.002.270) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032022433-03 11.08.2020 - N20.852.1088)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე

 

3.             

ქ. თბილისში, კრწანისის ქუჩაზე (ნაკვ.13/13) მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.06.013.013) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-03202136-03 31.07.2020 - N20.824.1030)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე

 

4.             

„ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, დიდ დიღომში, ტელევიზორების ქარხნის მიმდებარედ არსებულ №1/10/6/1/12 მიწის ნაკვეთზე ქალაქ თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის 2005 წლის 13 დეკემბრის №20/754 ბრძანებით შეთანხმებული მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის თაობაზე (საკრებულოს12-03202135-03 31.07.2020 - N20.835.1031)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე

 

5.             

,,ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, გლდანის I მ/რ-სა და მუხიანის I მ/რ-ს შორის არსებულ ტერიტორიაზე სავაჭრო, საოფისე, ავტოვაგზალი, საყოფაცხოვრებო და სხვა მომსახურების ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2009 წლის 4 თებერვლის №01/90 ბრძანებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-03202184-03 05.08.2020 - N 20.847.1082)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე

 

6.             

ქალაქ თბილისში, დიღომში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-14 კმ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდით: № 01.72.14.009.020) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექის დამტიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032022614-03 13.08.2020 - #20.890.1130)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე

 

7.             

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N01.14.05.009.111; 01.14.06.003.041) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტ დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032022613-03 13.08.2020 - N20.889.1127)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე

 

8.             

,,ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალას მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: N72.16.27.071, N72.16.27.082, N72.16.27.072, N72.16.27.091, N72.16.27.092, N72.16.27.078, N72.16.27.076, N72.16.27.086, N72.16.27.075, N72.16.27.094,N72.16.27.084, N72.16.27.088, N72.16.27.074, N72.16.27.087, N72.16.27.081, N72.16.27.090, N72.16.27.073, N72.16.27.077, N72.16.27.080, N72.16.27.085, N72.16.27.079, N72.16.27.083, N72.16.27.093, N72.16.27.089) და ქალაქ თბილისში, სოფელი ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: N72.16.27.101, N72.16.27.100, N72.16.27.098, N72.16.27.099, N72.16.27.097) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სააგარაკე - დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამკტიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032022612-03 13.08.2020 - N 20.892.1128)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე

 

9.             

ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე ქართველიშვილის ქუჩა N4; ქალაქ თბილისში, ზემო ალექსეეკვკას დასახლებაში, კახეთის გზატკეცილსა და სამგორის ქვემო მაგისტრალურ არხს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.19.16.003.383) სასაწყობე შენობების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექის დამტკიცების თაობაზე  (საკრებულოს №12-03202268-03 13.08.2020 - N20.89.1129)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე

 

LiveZilla Live Chat Software