+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

24 ივლისს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(22.07.2020; N12-0320204108-03)

 

სერგო ბირკაძე

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

2.

მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N255 დადგენილებით დამტკიცებული დანართი N1-ის ,,თ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დროებითი შენობა-ნაგებობების ან/და დანადგარების განთავსების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(22.07.2020; N12-0320204133-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

3.

ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს „თბილისი პარკს“ (ს/კ 404911789) შორის 2012 წლის 27 მარტს გაფორმებულ ,,მთაწმინდის პარკის გრძელვადიანი იჯარის შესახებ’’ ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს „თბილისი პარკს“ (ს/კ: 404911789) შორის 2012 წლის 27 მარტს გაფორმებულ ,,მთაწმინდის პარკის გრძელვადიანი იჯარის შესახებ’’ხელშეკრულებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ივნისის N148 განკარგულებების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე 

(23.07.2020; N12-03202051-03) 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

4.

ქ. თბილისში, ვარკეთილის-3, IIIა მ/რ, კორ. N337-ის მიმდებარედ არსებული 2379 კვ.. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.19.39.012.056) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(23.07.2020; N12-0320204131-03) 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

5.

ქ. თბილისში, გმირი კურსანტების ქ. I შესახვევი, N1-ში მდებარე 3,406 კვ.. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.11.05.013.208) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 

(23.07.2020; N 12-0320204132-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

6.

ქ. თბილისში, დიდი დიღომი, III მიკრო/რაიონი, 29-ე კორპუსის მიმდებარედ არსებული 6194 კვ. მ კვ.მ მიწის ნაკვეთისა (ს/კ: N01.10.08.006.217) და ქ. თბილისში, დიდი დიღომი, IV მიკრო/რაიონი, მე-15 კორპუსის მიმდებარედ არსებული 2498 კვ. მ კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: N01.10.07.007.133) ე.წ. ყოფილი კოოპერატიული ბინათმშენებლობის წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის, ფაქტობრივი მოსარგებლეებისა და ინტერესთა გამოხატვის მოწვევაში გამარჯვებული შპს „პერსპექტივასათვის“ (ს/კ: 405304950) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 ივლისის N162 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(23.07.2020; N12-03202052-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

7.

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, ზემო პლატოს II მიკრო/რაიონი, კორპუს N19-ში (ნაკვ. 07/029, საკადასტრო კოდი: 01.19.20.007.029.01.015) მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

(23.07.2020; N12-0320204137-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

8.

ქალაქ თბილისში, ალექსი გობრონიძის ქუჩა №25ზ-ში (საკადასტრო კოდი №01.11.17.005.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე
(№12-03201757-03 23.06.2020)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

9.

ქალაქ თბილისში, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩის II ჩიხი, N10-ში (საკადასტრო კოდი: N01.13.01.006.008.01.525) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(13.07.2020; N12-032019534-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

10.

ქალაქ თბილისში, ქინძმარაულის ჩიხი N4-ში, ნაკვეთი N01/175 (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.001.195.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(13.07.2020; N12–032019551)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

11.

ქალაქ თბილისში, აეროპორტის დასახლებაში, რკინიგზის ჩიხის მიმდებარედ არსებული უძრავი ქონების (ნაკვეთი N04/139, საკადასტრო კოდი: N01.19.26.004.139) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

(22.07.2020; N12-0320204136-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

12.

ქალაქ თბილისში, ქერჩის ქუჩა N12-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.029.145.01.509) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

(22.07.2020; N12-0320204136-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

13.


“ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.011.301.01.670) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

(22.07.2020; 12-0320204135-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

14.

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა N26-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.070.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

(22.07.2020; 12-0320204134-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

15.

ქალაქ თბილისში, კოტე აფხაზის ქუჩა N17-ის მიმდებარედ 13 კვ.მ მიწის ნაკვთის (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.038.040) პირდაპირი განკარგვის წესით ნელი მუხულიშვილისთვის (პ/ნ: 13001012540) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“ 

(13.07.2020; 12-032019552-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

16.

ქალაქ თბილისში, ი.აბაშიძის ქუჩა N23-33-ის მიმდებარედ არსებული 981 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.017.023) 12 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სანრაიზ ჰოსფითალითისთვის“ (ს/ნ: 405356001) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ


(13.07.20; 12-032019552-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

17.

ქალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზირი N38-ის მიმდებარედ არსებული 69 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.15.05.009.032) 30 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბერნინისთვის“ (ს/კ: 400189666) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(13.07.2020; 12-032019552-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

LiveZilla Live Chat Software