+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

26 მარტს 17:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომა გაიმართება, რომელზეც დეპუტატები ქ. თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშს მოსმენენ.

 

დღის წესრიგი.        

 

1. ქ. თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის მოსმენა;                                                                            
2. ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - ,,კულა გლდანელის სახელობის ქართული ჭიდაობის სპორტული ცენტრის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის კომპლექსური სპორტული ცენტრის ,,მუხიანის დაფუძნების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის საკითხი (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის N 04/5398 19 მარტის- წერილი).                                       

 

3. ა (ა)იპ ,,ქ.თბილისის მერიის მ.კეკელიძის სახელობის კალათბურთის ოლიმპიური მზადების სპორტული ცენტრისა და ა(ა)იპ ,,მიხეილ კეკელიძის სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა კალათბურთის სასახლის“ რეორგანიზაციის (შერწყმის (გაერთიანების)) შედეგად ა(ა)იპ ,,კალათბურთის განვითარების სპორტული ცენტრის“ შექმნის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისთვის თანხმობის მიცემის საკითხი (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის N 04/5579 23 მარტის- წერილი).                                                    

 

4. სპორტული ღონისძიებების - (პროგრამის/ქვეპროგრამის კოდი: 8.7) ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტი: "თბილისი 2015" ოლიმპიური ფესტივალის მოსამზადებელი ღონისძიებების დაფინანსების თაობაზე. (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსის N 08/5849 24 მარტის- წერილი).

 

5. სხვადასხვა.