+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

22 ნოემბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

 

 

საკითხის დასახელება

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი) თანამდებობაზე ლევან ჯღარკავას დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-0319318104-03 14.11.2019)

2

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის, შენიშვნებით, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერისთვის დაბრუნების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319319121-03 15.11.2019)

3

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალურ ინსპექციაში ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის N28-97 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03193242-03 20.11.2019)

4

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-90 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031931218-03 08.11.2019)

5

„თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტისათვის" ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს შორის საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-031932260-03 18.11.2019)

6

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანის მიმდებარედ 19 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.006.877) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ალალისთვის" (ს/ნ: 425362341) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031931580-03 11.11.2019)

7

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული №01.16.05.027.029 საკადასტრო ერთეულიდან 23 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და №01.16.05.032.024 საკადასტრო ერთეულიდან 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ი/მ „ადელინა ასლოევასთვის" (ს/ნ: 01011090323) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319312175-03 08.11.2019)

8

ქალაქ თბილისში, დელისის მე-3 ჩიხი №22-ის მიმდებარედ არსებული 26 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.14.15.001.399) შპს „ინტერსტანდარტ საბურთალოსთვის" (ს/ნ: 405187621) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319312175-03 08.11.2019)

9

ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში მდებარე 62 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული 1 შენობა-ნაგებობის (/კ: 81.02.36.094) პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319312175-03 08.11.2019)

10

ქაალაქ თბილისში, გლდანის I მიკრორაიონის კორპუსი №3 ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.006.013) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03193195-03 15.11.2019)

11

ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩა №8-ში (ნაკვეთი 05/040 საკადასტრო კოდი: №01.19.19.005.040) მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03193195-03 15.11.2019)

12

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, III მასივში, ზემო პლატოს კორპუსი №42-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.019.010.01.078) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03193195-03 15.11.2019)

13

ქალაქ თბილისში, ვასილ თამარაშვილის ქუჩა №38-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.14.104.017) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03193196-03 15.11.2019)

14

ქალაქ თბილისში, ქუჩა მუხაძის, მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.19.17.002.114) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03193196-03 15.11.2019)

15

ქალაქ თბილისში, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა №12-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.23.009.076) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03193196-03 15.11.2019)

16

ქალაქ თბილისში, ქუჩა გმირი კურსანტები, №1 -ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.011.301) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031932259-03 18.11.2019)

17

ქალაქ თბილისში, დასახლება საქსოფმანქანა, კვარტალი IV, კორპუსი 5-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.27.007.013.01.088) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031932259-03 18.11.2019)

18

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03193193-03 15.11.2019)

19

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031931141-03 07.11.2019; №12-031931142-03 07.11.2019)

20

ქ. თბილისში, გლდანის დასახლებაში, მიკრო/რაიონი I, ახმეტელის მეტროს მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.015.085) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031931219-03 08.11.2019)

21

ქ. თბილისში, ისანი -სამგორის რაიონში ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის არსებულ ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: 01.17.14.003.241) მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის დასაპროექტებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე" ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2011 წლის 20 ოქტომბრის №1619 ბრძანებით დამტკიცებულ განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებაში ცვლილების შეტანის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031931220-03 08.11.2019)

22

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.18.005.038, №01.10.18.005.050, №01.10.18.007.006, №01.10.18.006.228) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031931221-03 08.11.2019)

23

ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქ. №3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მერის 2014 წლის 8 ივლისის №1736 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმაში ცვლილების შეტანის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319312174-03 08.11.2019)

24

ქალაქ თბილისში, დიღომში, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მე-12 კმ-ზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდით: №01.72.14.013.841; №01.72.14.013.670) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03193181-03 14.11.2019)

25

ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, მეტრო სადგურ ვარკეთილის მიმდებარედ, საკადასტრო კოდები: №01.19.36.003.085; №01.19.36.003.063; №01.19.36.003.086; №01.19.36.003.101; №01.19.36.003.096; №01.19.36.003.087; №01.19.36.003.081; №01.19.36.003.068; №01.19.36.003.093; №01.19.36.003.105; №01.19.36.003.106; №01.19.36.003.067; №01.19.36.003.066; №01.19.36.003.021; №01.19.36.003.100; №01.19.36.003.102; №01.19.36.003.028; №01.19.36.003.083; №01.19.36.003.095 (ასევე, მიმდებარედ დაურეგისტრირებელი ტერიტორია) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031932261-03 18.11.2019)

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software