+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

20 ნოემბერს 17:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

(15.11.2019 ;№12-0319319121-03)

გაიოზ თალაკვაძე

/ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/

უფროსის მოადგილე

 

2

„თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტისათვის“ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს შორის საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის მიღების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ 

(18.11.2019; №12-031932260-03)

 

მაია ბითაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადილე

გიგა გიგაშვილი

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი

3.

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი) თანამდებობაზე ლევან ჯღარკავას  დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(14.11.2019. №12-0319318104-03)

ვალერი ჭიღლაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი

4.

„ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი გადასახადის შემოღების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-90 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

(08.11.2019; N 12-031931218-03)

 

ვიქტორ წილოსანი

ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი

5.

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული №01.16.05.027.029 საკადასტრო ერთეულიდან 23 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და №01.16.05.032.024 საკადასტრო ერთეულიდან 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ი/მ „ადელინა ასლოევასთვის“ (ს/ნ: 01011090323) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(08.11.2019 ;№12-0319312175-03)

ირაკლი

თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

6.

“ქალაქ თბილისში, დელისის მე-3 ჩიხი №22-ის მიმდებარედ არსებული 26 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.14.15.001.399) შპს „ინტერსტანდარტ საბურთალოსთვის“ (ს/ნ: 405187621) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

(08.11.2019 ;№12-0319312175-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

7.

„ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის  ხეივანის მიმდებარედ 19 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.006.877) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ალალისთვის“ (ს/ნ: 425362341) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(11.11.2019; 12-031931580-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

8.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(15.11.2019; N12-03193193-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

9

 

“ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში მდებარე 62 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული #1 შენობა-ნაგებობის (/კ: #81.02.36.094) პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 (8.11.2019; N12-0319312175-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

10

„ქალაქ თბილისში, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა N12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.23.009.076) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(15.11.2019;  №12-03193196-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

11

ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩა N8-ში (ნაკვეთი 05/040 საკადასტრო კოდი: N01.19.19.005.040) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(15.11.2019; 12-03193195-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

12

ქალაქ თბილისში, გლდანის I მიკრორაიონის კორპუსი №3 ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.006.013) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(15.11.2019 ;№12-03193195-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

13

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, III მასივში, ზემო პლატოს კორპუსი №42-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.019.010.01.078) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 (15.11.2019;№12-03193195-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

14

ქალაქ თბილისში, ვასილ თამარაშვილის ქუჩა №38-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.14.104.017) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(15.11.2019;№12-03193196-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

15.

ქალაქ თბილისში, ქუჩა მუხაძის, მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.19.17.002.114) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(15.11.2019 ;№12-03193196-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

16.

“ქალაქ თბილისში, დასახლება საქსოფმანქანა, კვარტალი IV, კორპუსი 5-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.27.007.013.01.088) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(18.11.2019; № 12-031932259-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

17.

“ქალაქ თბილისში, ქუჩა გმირი კურსანტები, N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.011.301) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(18.11.2019; № 12-031932259-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

18.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალურ ინსპექციაში ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის №28-97 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(20.11.2019; №12-03193242-03)

 

გიორგი კიკვიძე

მუნიციპალური ინსპექციის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

 

 

 

 

 


LiveZilla Live Chat Software