+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

13 სექტემბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

1.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) თანამდებობაზე კახა სამხარაძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-0319247124-03 04.09.2019

2.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №35-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031925570-03 12.09.2019)

3.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული „სამედიცინო და სხვა სოციალური საჭიროებების დახმარების ღონისძიებების“ ქვეპროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 6 მარტის №15-49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-031925572-03 12.09.2019)

4.             

ქ.თბილისში, დიდი დიღომი, IV მიკრო რაიონი, 25-ე კორპუსის მიმდებარედ,  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 11 774 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი  (ს/კ  №01.10.07.004.025) ყოფილი საბინაო - სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონა ცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა  და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-03192419-03 29.08.2019)

5.             

ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩის I შესახვევი №3-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.011.304.01.446) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192558-03 12.09.2019)

6.             

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების III მიკრორაიონის კორპუს №19-ში (საკადასტრო კოდი: №01.10.08.005.007.01.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192558-03 12.09.2019)

7.             

ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი №19ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.11.008.082.01.542) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192558-03 12.09.2019)

8.             

ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა №107 ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.08.023.002.01.517) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192558-03 12.09.2019)

9.             

ქალაქ თბილისში, ევგენი ღვალაძის ქუჩა №22 (ყოფილი ავჭალა 1, კოტეჯი №29) (საკადასტრო კოდი: №01.11.17.004.069.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192558-03 12.09.2019)

10.           

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი 3-ის მასივის II მიკრორაიონის კორპუს №31-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.39.022.005.01.031) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192558-03 12.09.2019)

11.           

ქალაქ თბილისში, მუხიანის დასახლების I მიკრორაიონის „ა“ კორპუსის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.11.17.005.006) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192558-03 12.09.2019)

      

 

12.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ავჭალის მასივის ტერიტორიაზე არსებული 90 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.37.502) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192418-03 29.08.2019)

           

 

13.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 01.18.03.033.012; 01.18.03.033.010; 01.18.03.015.016; 01.18.03.015.019; 01.18.03.015.014 და 01.18.03.033.011 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული უძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (/:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031908643-03 27.03.2019)

14.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებული 862 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.01.002.108) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-03192549-03 12.09.2019)

15.           

ალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზ. №27-ის მიმდებარედ არსებული 24 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.15.04.015.013) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „რ ჯგუფისთვის“ (ს/ნ: 404421737) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №11-031924159-03 30.08.2019)

16.           

ქალაქ თბილისში, გორგასლის ქუჩა №7-ის მიმდებარედ არსებული 221 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (/: №01.18.03.062.008) 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპ „გალენისთვის“ (ს/ნ: 404497665) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №11-031924159-03 30.08.2019)

17.           

ქალაქ თბილისში, ერეკლე II-ს ქუჩაზე მდებარე 1135 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.045.019)  16 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „მაგისთვის“ (ს/ნ: 405194597) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192559-03 12.09.2019)

18.           

ქალაქ თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე არსებული 55635 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.065.065)  38 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „ჩექინნ გრუპისთვის“  (ს/ნ: 402113253) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192559-03 12.09.2019)

19.           

ქალაქ თბილისში, ბალანჩივაძის ქუჩა №37-ის მიმდებარედ 8 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: (/: №01.10.17.037.036)  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „დე.დე.ანისთვის“ (ს/ნ: 400181726) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების  თაობაზე (საკრებულოს №12-03192559-03 12.09.2019)

20.           

ქალაქ თბილისში, ი.აბაშიძის ქუჩა 28-66-ის მიმდებარედ არსებული 2286 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან  (/: №01.14.11.029.055)  11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ღვინის ბიბლიოთეკისთვის“(ს/ნ:404552587) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192559-03 12.09.2019)

21.           

ქალაქ თბილისში, კოსტავას ქუჩა №76-ის მიმდებარედ 22 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: №01.10.13.028.054) პირდაპირი განკარგვის წესით ირაკლი საყვარელიძისთვის (პ/ნ:01026007627) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192559-03 12.09.2019)

22.           

ალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზ. №44-ის მიმდებარედ არსებული 27 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.15.05.008.036) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „იასონისთვის“ (ს/ნ: 203832317) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031925571-03 12.09.2019)

23.           

„ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრზე მდებარე 1367 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.007.615), ქ. თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ 2173 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.11.001.168) და ქ. თბილისში, წურწუმიასა და ნ. ირბახის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული 1000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.050.017)  შპს „კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ“-ისთვის (ს/კ 404520363) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის №130 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და საიჯარო პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს პატიების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192557-03 12.09.2019)

24.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და ააიპ „საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას“ (ს/კ 201990079) შორის 2018 წლის 19 აპრილს გაფორმებულ „უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულებაში  ცვლილების შეტანისა და დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ააიპ „საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის“ (ს/კ 201990079) გათავისუფლების თაობაზე (საკრებულოს №12-031925568-03 12.09.2019)

25.           

აუქციონატორს - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულ პირს -  შპს „აკა“-ს  (ს/კ 402039744) შორის 2017 წლის 3 აგვისტოს გაფორმებულ „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის“ Nე-365-31-21329 ხელშეკრულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031925560-03 12.09.2019)

26.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის 2019 წლის 6 თვის შესრულებულ სამუშაოს ანგარიში (საკრებულოს №03-031920649 25.07.2019)

27.           

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის 39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031924562-03 02.09.2019; №12-031924989-03 06.09.2019; №12-03192561-03 13.09.2019; №12-03192563-03 13.09.2019)

28.           

ქ. თბილისში, შესახვევი გორგასალი №5, საკადასტრო კოდი: №01.18.09.001.008 (ფართობი: 17313 კვ.მ.)  მრავალფუნქციური კომპლექსის (საცხოვრებელი, სასტუმრო, კომერციული) განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319245114-03 02.09.2019)

29.           

ქ. თბილისში, გორგასლის ქუჩა №61-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.06.005.034, ნაკვ. №5/34) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №11-031924160-03 29.08.2019)

30.           

ქალაქი თბილისი,  სამგორის რაონი, ქვემო ალექსეევკა საკადასტრო კოდი: №01.19.24.007.359; საწარმოს  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების,  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192421-03 30.08.2019)

31.           

ქ. თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელი, მეურნეობის ტერიტორიაზე  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.007.489) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2017 წლის 24 მარტის №100 განკარგულებით დამტკიცებულ განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებასა და 2017 წლის წლის 27 ივნისის №204 განკარგულებით დამტკიცებულ განაშენიანების რეგულირების გეგმაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0319245115-03 02.09.2019)

LiveZilla Live Chat Software