+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

13 სექტემბერს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის და განათლებისა და კულტურის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) თანამდებობაზე კახა სამხარაძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(04.09.2019. №12-0319247124-03)

 

ვალერი ჭიღლაძე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი

 

2.

ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ავჭალის მასივის ტერიტორიაზე არსებული 90 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.13.37.502) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(29.08.2019;  №12-03192418-03)

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

 

3.

ქ.თბილისში, დიდი დიღომი, IV მიკრო რაიონი, 25-ე კორპუსის მიმდებარედ,  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 11 774 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი  (ს/კ  01.10.07.004.025) ყოფილი საბინაო - სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონა ცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა  და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 (29.08.2019;№12-03192419-03)

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

4.

 

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებული 862 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.01.002.108) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(11.09.2019; 12-03192549-03)

 

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

5.

„ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კილომეტრზე მდებარე 1367 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.007.615), ქ. თბილისში, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ 2173 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.10.11.001.168) და ქ. თბილისში, წურწუმიასა და ნ. ირბახის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული 1000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.050.017)  შპს „კაზ ფროფერთი მენეჯმენტ ისთ“-ისთვის (ს/კ 404520363) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის N130 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და საიჯარო პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს პატიების თაობაზე

 

(12.09.2019;N 12-03192557-03)

 

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

 

     6.

„ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ პირებთან გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულებების პროექტის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 (12.09.2019; N12-03192558-03)

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

    7.

„ქალაქ თბილისში, მუხიანის დასახლების I მიკრორაიონის „ა“ კორპუსის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: N01.11.17.005.006) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 (12.09.2019; N12-03192558-03)

 

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

8

ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი N19ა-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.11.008.082.01.542) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(12.09.2019;  №12-03192558-03)

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

9

"ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა N107 ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.08.023.002.01.517) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(12.09.2019;  №12-03192558-03)

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

10

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების III მიკრორაიონის კორპუს N19-ში (საკადასტრო კოდი: N01.10.08.005.007.01.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(12. 09. 2019; N12-03192558-03)

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

11

ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩის I შესახვევი N3-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.011.304.01.446) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(12. 09. 2019; N12-03192558-03)

 

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

12

ქალაქ თბილისში, ევგენი ღვალაძის ქუჩა N22 (ყოფილი ავჭალა 1, კოტეჯი N29) (საკადასტრო კოდი: N01.11.17.004.069.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(11.09.2019; N12-03192558-03)

 

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

13

 

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი 3-ის მასივის II მიკრორაიონის კორპუს N31-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.39.022.005.01.031) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(11.09.2019; N12-03192558-03)

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

14

ალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზ. №27-ის მიმდებარედ არსებული 24 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.15.04.015.013) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „რ ჯგუფისთვის“ (ს/ნ: 404421737) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულების პროექტი

 (30.08.2019 ;№11-031924159-03)

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

15

„ქალაქ თბილისში, გორგასლის ქუჩა №7-ის მიმდებარედ არსებული 221 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (/: №01.18.03.062.008) 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპ „გალენისთვის“(ს/ნ: 404497665) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 (30.08.2019; №11-031924159-03)

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

16

„ქალაქ თბილისში, კოსტავას ქუჩა №76-ის მიმდებარედ 22 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: №01.10.13.028.054)  პირდაპირი განკარგვის წესით  ირაკლი საყვარელიძისთვის (პ/ნ:01026007627) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ.

(12.09.2019; 12-03192559-03)

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

17

„ქალაქ თბილისში, რიყის ტერიტორიაზე არსებული 55635 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.065.065)  38 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „ჩექინნ გრუპისთვის“  (ს/ნ: 402113253) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ.

 

(12.09.2019; 12-03192559-03)

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

18

ქალაქ თბილისში, ერეკლე II-ს ქუჩაზე მდებარე 1135 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.045.019)  16 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „მაგისთვის“ (ს/ნ: 405194597) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ.

 

(12.09.2019; 12-03192559-03)

 

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

19

ქალაქ თბილისში, ბალანჩივაძის ქუჩა №37-ის -ის მიმდებარედ 8  კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: (/:№01.10.17.037.036)  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „დე.დე.ანისთვის“ (ს/ნ: 400181726) სარგებლობის უფლებით იჯარისფორმით გადაცემის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ.

 

(12.09.2019; 12-03192559-03)

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

20

„ქალაქ თბილისში, ი.აბაშიძის ქუჩა 28-66-ის მიმდებარედ არსებული 2286 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან  (/: №01.14.11.029.055)  11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ღვინის ბიბლიოთეკისთვის“(ს/ნ:404552587) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ.

 

(12.09.2019; 12-03192559-03)

 

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული  სამსახურის უფროსი

LiveZilla Live Chat Software