+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

13 სექტემბერს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის, სატრანსპორტო საკითხთა და გარემოს დაცვის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

 

საკითხის დასახელება

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) თანამდებობაზე კახა სამხარაძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (12-0319247124-03 – 04.09.2019)

 

მომხსენებელი:

ვალერი ჭიღლაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის უფროსი

 

2

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (12-031924562-03 – 02.09.2019; 12-031924989-03 – 06.09.2019; 12-03192561-03 – 13.09.2019; 12-03192563-03 - 13.09.2019)

 

მომხსენებელი:

გიორგი ებანოიძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური

 

3

ქალაქი თბილისი, სამგორის რაონი, ქვემო ალექსეევკა საკადასტრო კოდი: N 01.19.24.007.359 (ფართობი 31 551 კვ..) საწარმოს განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (01192271539-67 - 12-03192421-03 – 30.08.2019)

 

მომხსენებელი:

გიორგი ებანოიძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური

 

წარმომადგენელი:

გიორგი წანაწყენიშვილი

 

4

. თბილისში, შესახვევი გორგასალი N5, საკადასტრო კოდი: 01.18.09.001.008 (ფართობი : 17313 კვ..) მრავალფუნქციური კომპლექსის (საცხოვრებელი, სასტუმრო, კომერციული) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (0119232233-67

01191901-67 - 12-0319245114-03 – 02.09.2019 ; 12-031925573-03 – 12.09.2019)

 

მომხსენებელი:

გიორგი ებანოიძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური

 

წარმომადგენელი:

ბექა კიკალიშვილი

მარიამ ლომიძე

 

დაინტერესებული მხარე:

თენგო ესიავა

 

5

. თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელი, მეურნეობის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: NN01.72.14.007.489) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის საკრებულოს 2017 წლის 24 მარტის N100 განკარგულებით დამტკიცებულ განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალებასა და 2017 წლის წლის 27 ივნისის N204 განკარგულებით დამტკიცებულ განაშენიანების რეგულირების გეგმაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (01183463406-67; 01190663299-67; 01191721518-67 - #12-0319245115-03 – 02.09.2019)

 

მომხსენებელი:

გიორგი ებანოიძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური

 

წარმომადგენელი:

ალექსანდრე კაციტაძე

 

6

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და ააიპსაქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას“ (/ 201990079) შორის 2018 წლის 19 აპრილს გაფორმებულუძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ააიპსაქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის“ (/ 201990079) გათავისუფლების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტთან დაკავშირებით (12-031925568-03 - 12.09.2019)

 

მომხსენებელი:

ნინო კვეტენაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტი მერიის - ს.ს.ი.პ. ქონების   მართვის სააგენტოს წარმომადგენელი

 

LiveZilla Live Chat Software