+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

16 აგვისტოს, 16:00სთ-ზე საკრებულოს სხდომა გაიმართება.

                                                                                                                                                                                                                                     

საკითხის დასახელება

1.                   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს N03-031922747 15.08.2019; N03-031922749 15.08.2019; N03-031922755 15.08.2019; 03-031922776 15.08.2019)

2.                   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ (საკრებულოს N11-031922765-03 15.08.2019)

3.                   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ (საკრებულოს N03-031922752 15.08.2019)

4.                   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ (საკრებულოს  N03-031922750 15.08.2019)

5.                   

„საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03192264-03 14.08.2019)

6.                   

„საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა" და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა" მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების, აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03192264-03 14.08.2019)

7.                   

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას (ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით უბილეთო მგზავრობა) საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა- ანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ ორგანოში გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031922737-03 15.08.2019)

8.                   

„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031922780-03 15.08.2019)

9.                   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №35-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(საკრებულოს №12-031922654-03 14.08.2019)

10.               

ქალაქ თბილისში, ჟორესის ქუჩა №13-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.22.003.022.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319204151-03 23.07.2019)

11.               

ქალაქ თბილისში, ლილოს დასახლებაში, სახლი №2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.15.005.051.01.010) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319204151-03 23.07.2019)

12.               

ქალაქ თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირის V შესახვევის №1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.11.027.046) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319204151-03 23.07.2019)

13.               

ქალაქ თბილისში, თემქის დასახლების IV მიკრორაიონში, კორპუსი №5-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.02.004.010.01.025) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319204151-03 23.07.2019)

14.               

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, III მასივის VI კვარტლის კორპუსი №9-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.030.010.01.515) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319204151-03 23.07.2019)

15.               

ქალაქ თბილისში, ზემო ვერა (N1)-ში არსებული 146 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული 124 კვ.მ ფართობის შენობა-ნაგებობა N1-ის (საკადასტრო კოდი: N01.15.02.060.032) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-031922412-03 12.08.2019)

16.               

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული N01.15.01.003.045; N01.15.06.001.061; N01.15.01.003.048; N01.15.06.001.060; N01.15.01.003.046; N01.15.06.002.021; N01.15.06.002.020 და N01.15.01.003.043 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს12-03192248-03 12.08.2019)

17.               

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე არსებული 21 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან  (ს/კ: №01.16.05.032.019) 8 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გეორგიოს ყავასთვის" (ს/ნ: 402072047) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319204150-03 23.07.2019)

18.               

ქალაქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №37-39-ის მიმდებარედ არსებული 3833 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.14.14.003.201) 22 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის სს „ვენჯორჯიასთვის" (ს/ნ: 404885335) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319204150-03 23.07.2019)

19.               

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზ. №128-142-ის მიმდებარედ არსებული 756 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.13.08.009.074) 2 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სოფიო ზაქარიაშვილისთვის (პ/ნ: 01005004689) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319204150-03 23.07.2019)

20.               

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი-ქონების მართვის სააგენტოს, 2018 წლის 17 ოქტომბრის პირობებით გამოცხადებული აუქციონის Nე-428-26-22761 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს N12-03192192-03 07.08.2019)

21.               

ქალაქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №64-74-ის მიმდებარედ არსებული 3190 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან  (ს/კ: №01.14.11.002.622) 25 კვ.მ. ფართობის და 19 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით სს „ლიბერთი ბანკისთვის" (ს/ნ: 203828304) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031920390-03 22.07.2019)

22.               

ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს „გუდაური სქი რესორტს" (ს/კ: 204576066) შორის 2011 წლის 12 ივლისს გაფორმებული „ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ" ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03192207-03 08.08.2019)

23.               

ქ. თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, მე-3 მ/რ-ში მდებარე 3191 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.10.08.006.651) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების და #01.10.16.006.115 საკადასტრო ერთეულზე რეგისტრირებული ვალდებულების გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031919379-03 12.07.2019)

24.               

ქალაქ თბილისში, მუხიანი-თემქის გადასასვლელის მიმდებარედ არსებული 644 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.11.17.004.430) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-0319204149-03 23.07.2019)

25.               

ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე 3000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.14.04.030.042) და ქალაქ თბილისში, სანაპიროს ქ. №2-ში მდებარე 818 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.18.03.003.031) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-031922182-03 09.08.2019)

26.               

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031920456-03 23.07.2019;  N12-031922082-03  08.08.2019; N12-031922081-03  08.08.2019; N12-031922738-03 15.08.2019; N12-031922739-03 15.08.2019)

27.               

,,ქალაქ თბილისში, დასახლება ვარკეთილი, მესამე მასივი (ნაკვეთი N 06/037) საკადასტრო კოდი: N01.19.20.006.135; ფართობი 5276 კვ.მ. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების, დამტკიცების თაობაზე'' (საკრებულოს №12-03192272-03 15.08.2019)

28.               

„ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.18.006.142 და №01.10.18.006.197-ის ნაწილზე) საცხოვრებელი კომპლექსის (საცხოვრებელი, კომერციული, საბავშვო ბაღი) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის მოწონების თაობაზე" (საკრებულოს №12-03192273-03 15.08.2019)

29.               

,,ქალაქ თბილისში, სოფელი ტაბახმელა (საკადასტრო კოდი: N81.02.19.934) თეატრალური მინი ქალაქის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების, დამტკიცების თაობაზე'' (საკრებულოს №12-03192262-03 14.08.2019)

30.               

„ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, II მიკრო/რაიონი, I კვარტალი , მე-8 კორპუსის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.14.01.007.268) ფართობი 16078.00 კვ. მ. განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების თაობაზე" (საკრებულოს №12-031922531-03 13.08.2019)

31.               

ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.18.005.038, №01.10.18.005.050, №01.10.18.007.006, №01.10.18.006.228),  ფართობი 274 666 მ2. განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192137-03 01.08.2019)

32.               

ქალაქი თბილისში, ც. დადიანის ქ. №263-ში, ზედაზნის ქუჩა №4 კორპუსის მიმდებარედ (ს/კ:№01.12.11.037.023, №01.12.11.037.019; №01.12.11.037.075; №01.12.11.037.076; №01.12.11.037.020; №01.12.11.037.100, საერთო ფართობი: 12808 კვ.მ.) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03192178-03 05.08.2019)

33.               

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ჭადრაკის დამსახურებული მწვრთნელის ვახტანგ ქარსელაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031921867 06.08.2019)

34.               

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ავშნის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის მალხაზ ჯღარკავას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031921867 06.08.2019)

35.               

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ავჭალის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ორი შესახვევისთვის გეოლოგის არსენ ოქროჯანაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031921867 06.08.2019)

36.               

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ლამის ქუჩის მონაკვეთისთვის, ლამის I შესახვევისთვის და ლამის III შესახვევისთვის ლამის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031921867 06.08.2019)

37.               

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ბესარიონ ქებურიას დასახლებაში V ქუჩის მონაკვეთისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის რევაზ ბებიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031921867 06.08.2019)

38.               

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ბესარიონ ქებურიას დასახლებაში V ქუჩის მონაკვეთისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის გელა მინდიკაურის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031921867 06.08.2019)

39.               

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, დაბა წყნეთში, დიმიტრი ამილახვრის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის ნოდარ (ვეფხო) მათიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031921867 06.08.2019)

40.               

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, დაბა წყნეთში, დიმიტრი ამილახვრის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის ოთარ ოძელაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031921867 06.08.2019)

41.               

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ტარიელ გვიმრაძის ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-031921867 06.08.2019)

42.               

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიასთან მდებარე უსახელო ქუჩებისთვის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031921867 06.08.2019)

43.               

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, თეოფანე დავითაიას ქუჩასთან არსებული უსახელო მოედნისთვის, მასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და ზურაბ პატარიძის ქუჩისთვის მარშალ იოზეფ პილსუდსკის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031921867 06.08.2019)

44.               

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, მარშალ იოზეფ პილსუდსკის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ზურაბ პატარიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031921867 06.08.2019)

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software