+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

16 აგვისტოს, 12 საათზე საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიისა და ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიების გაერთიანებული სხდომა გაიმართება.

 

                                                             დღის წესრიგი

დასახელება

მომხსენებელი

1.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების შესახებ- ანგარიში

ლევან მიქავა

2.

საფინანსო საქალაქო სამსახურის წერილი #11-01192272734 ქალაქ თბილისის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების გადანაწილების შესახებ.

ლევან მიქავა

3

ქალაქ თბილისში, ჟორესის ქუჩა №13-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.22.003.022.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319204151-03 23.07.2019)

ნინო კვეტენაძე

4

ქალაქ თბილისში, ლილოს დასახლებაში, სახლი №2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.15.005.051.01.010) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319204151-03 23.07.2019)

ნინო კვეტენაძე

5

ქალაქ თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირის V შესახვევის №1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.11.027.046) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319204151-03 23.07.2019)

ნინო კვეტენაძე

6

ქალაქ თბილისში, თემქის დასახლების IV მიკრორაიონში, კორპუს №5-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.02.004.010.01.025) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319204151-03 23.07.2019)

ნინო კვეტენაძე

7

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, III მასივის VI კვარტალის კორპუსი №9-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.030.010.01.515) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319204151-03 23.07.2019)

ნინო კვეტენაძე

8

ქალაქთბილისში, მუხიანი-თემქის გადასასვლელის მიმდებარედ არსებული 644 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.11.17.004.430) პირდაპირიგანკარგვისფორმითპრივატიზებისსაკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0319204149-03 23.07.2019)

ნინო კვეტენაძე

9

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე არსებული 21 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ:№01.16.05.032.019) 8 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირიგანკარგვისწესითშპს„გეორგიოს ყავასთვის" (ს/ნ: 402072047) იჯარისფორმითსარგებლობისუფლებითგადაცემისსაკითხის შეთანხმებისთაობაზე(საკრებულოს №12-0319204150-03 23.07.2019)

ნინო კვეტენაძე

10

ქალაქ თბილისში,ილია ჭავჭავაძის გამზირი №37-39-ის მიმდებარედ არსებული 3833 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ:№01.14.14.003.201) 22 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის სს „ვენჯორჯიასთვის" (ს/ნ: 404885335) იჯარისფორმითსარგებლობისუფლებითგადაცემისსაკითხის შეთანხმებისთაობაზე(საკრებულოს №12-0319204150-03 23.07.2019)

ნინო კვეტენაძე

11

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზ. №128-142-ის მიმდებარედ არსებული 756 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.13.08.009.074) 2 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირიგანკარგვისწესითსოფიო ზაქარიაშვილისთვის (პ/ნ: 01005004689) იჯარისფორმითსარგებლობისუფლებითგადაცემისსაკითხის შეთანხმებისთაობაზე(საკრებულოს №12-0319204150-03 23.07.2019)

ნინო კვეტენაძე

12

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ქონებისმართვის სააგენტოს, 2018 წლის 17 ოქტომბრის პირობებით გამოცხადებული აუქციონისNე-428-26-22761 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე(საკრებულოს N12-03192192-03 07.08.2019)

ნინო კვეტენაძე

13

ქალაქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №64-74-ის მიმდებარედ არსებული 3190 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან  (ს/კ: №01.14.11.002.622) 25 კვ.მ. ფართობის და 19 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთების პირდაპირიგანკარგვისწესითსს „ლიბერთი ბანკისთვის" (ს/ნ: 203828304) იჯარისფორმითსარგებლობისუფლებითგადაცემისსაკითხის შეთანხმებისთაობაზე(საკრებულოს №12-031920390-03 22.07.2019)

ნინო კვეტენაძე

14

ქალაქთბილისისმთავრობასადაშპს „გუდაურისქირესორტს" (ს/კ: 204576066) შორის 2011 წლის 12 ივლისსგაფორმებული „ქ. თბილისისთვითმმართველიერთეულისსაკუთრებაშიარსებულიუძრავიქონებისპირდაპირიმიყიდვისფორმითნასყიდობისშესახებ" ხელშეკრულებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე(საკრებულოს №12-03192207-03 08.08.2019)

ნინო კვეტენაძე

15

ქ. თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, მე-3 მ/რ-ში მდებარე 3191 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.10.08.006.651) გაცვლის ფორმითპრივატიზებისსაკითხის შეთანხმების და #01.10.16.006.115 საკადასტრო ერთეულზე რეგისტრირებული ვალდებულების გაუქმების თაობაზე(საკრებულოს №12-031919379-03 12.07.2019)

ნინო კვეტენაძე

16

ქალაქ თბილისში, ზემო ვერა (N1)-ში არსებული 146 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული 124 კვ.მ ფართობის შენობა-ნაგებობა N1-ის (საკადასტრო კოდი: N01.15.02.060.032) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების შესახებ.

(საკრებულოს #12-031922412-03  1.08.2019წ)

 

ნინო კვეტენაძე

17

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული N01.15.01.003.045; N01.15.06.001.061; N01.15.01.003.048; N01.15.06.001.060; N01.15.01.003.046; N01.15.06.002.021; N01.15.06.002.020 და N01.15.01.003.043 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537)პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისსაკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს #12-03192248-03 )

 

ნინო კვეტენაძე

18

ქალაქთბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე 3000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.14.04.030.042) და ქალაქ თბილისში, სანაპიროს ქ. №2-ში მდებარე 818 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.18.03.003.031) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს #12-031922182-03  9.08.2019წ)

 

ნინო კვეტენაძე

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software