+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

23 ივლისს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვის კომისიის სხდომა.

 

                                                                  სხდომის დღის  წესრიგი:

 

~

 

საკითხის დასახელება

 

 

მომხსენებელი

1.

 

 

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №34-115 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2019  წლის  18 ივლისის    #12-0319199112-03 წერილი )

 

ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო  საქალაქო სამსახურის უფროსი -/გ.თალაკვაძე/

2.

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცების შესახებდადგენილების  პროექტი.

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2019  წლის  4 ივლისის   #12-031918594-03  წერილი )

 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი-გ/გიგაშვილი/

3.

 

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის № 10-11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე და „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის N10-15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2019  წლის  17 ივლისის   #12-031919810-03  წერილი )

 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი-        გ/გიგაშვილი/

4.

 

,,.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტს.

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2019  წლის  17 ივლისის   # 12-031919833-03  წერილი )

 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი-გ/გიგაშვილი/

5.

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას შორის, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მართვას დაქვემდებარებული ხელოვნური ტყეების ბუნებრივ ტყეებად გარდაქმნის მიზნით გრანტის ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე.

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2019  წლის  11 ივლისის   # 12-031919288-03  წერილი )

 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი-გ/გიგაშვილი/

6.

 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2019  წლის  28 ივნისის   #12-031917957-03 წერილი)

 

ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი.

7.

 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის მოვალეობის შემსრულებლის ი.ხმალაძის   2019  წლის  8 ივლისის    #12-0319189132-03  წერილი )

 

ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი.

8.

 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2019  წლის  16 ივლისის   #12-031919797-03 წერილი )

 

ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი.

9.

 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2019  წლის  17 ივლისის    #12-031919895-03  წერილი )

 

 

ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი.

10.

 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის   2019  წლის  17 ივლისის    #12-031919896-03  წერილი )

 

 

ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელი.

 

11.

 

 

მიმდინარე საკითხები.

 

LiveZilla Live Chat Software