+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

 2 ოქტომბერს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

      1.

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის №17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(28.09.2018; N12-0318271170-03)

 

 

    2.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული . თბილისში, კოსტავას ქუჩა N 37-ში, ვერის პარკში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.03.010.089) ()იპ - „საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციისთვის“ (/ 203845385) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის  თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 28 სექტემბრის N36.19.696  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 13 სექტემბრის N18.747.1107 განკარგულებით გათვალისწინებული საკითხის შეთანხმების თაობაზე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(28.09.2018; N12-0318271148-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

 

      3.

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, წყალსადენის ტერიტორიის მიმდებარედ,  შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის შესახებ ინტერესთა გამოხატვის წესის მოწონების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(28.09.2018, 12-0318271149-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

 

 

     4.

 

“ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის IV მიკრორაიონის, მე-2 კვარტალის კორპუსი N7-ის მიმდებარედ არსებული 2244 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.024.078) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(28.09.2018; N12-0318271148-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

 

 

 

      5.

„ქ.თბილისში, რუსთაველის გამზ.N13-ის მიმდებარედ არსებული 6 კვ.მ (ს/კ: N01.15.04.017.027), 5 კვ.მ (ს/კ: N01.15.04.017.028 ) და 20 კვ.მ (ს/კ: N01.15.04.017.029) მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჯი-ემ-თი სასტუმროებისთვის“ (ს/ნ:203842333)   სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ.

(26.09.2018 N12-031826992-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

     6.

 

ქალაქ თბილისში, აბანოს ქ. №8-ში მდებარე 44 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.18.04.019.048) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გე-ტე-გე“-სთვის (ს/ნ: 405150189) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(26.09.2018; N12-031826992-03)

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

     7.

,,ქალაქ თბილისში, ქეთევან წამებულის გამზირი №67-ში მდებარე 18 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (/:№ 01.17.12.009.008) პირდაპირი განკარგვის წესით სს „თიბისი ბანკისთვის“ (ს/ნ: 204854595) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(28.09.2018; N12-0318271148-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

     8.

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ქონების მართვის სააგენტოს მიერ რიგი ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე“

 

(28.09.2018; N12-0318271171-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

    9.

„სს თიბისი ბანკისთვის (ს/კ: 204854595) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

(28.09.2018; 12-0318271148-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

      10.

„ქალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზირი N28-ის მიმდებარედ, 30 კვ.მ.  მიწის ნაკვეთის (ს/კ: N01.15.05.010.032) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „მაქრო ქონსთრაქშენ“-ისთვის (ს/კ 445433120)სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

(28.09.2018; 12-0318271148-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

    11.

ქალაქ თბილისში, წავკისის ქ.  #13-ში მდებარე 763 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.15.05.087.019) გაცვლის ფორმით პრივატიზების გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ
(
26.09.2018; № 12-031826992-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

      12.

შპს „მკ დეველოპმენტსა“ (ს/ნ 205049712) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოს შორის 2017 წლის 7 დეკემბერს გაფორმებული პირობებით გამოცხადებული აუქციონის Nე-384-16-21783  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე

(01.10.2018, 12-031827414-03)

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

     13.

ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 24 სექტემბრის NE-218-12-7711 გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული სარგებლობის საფასურის ოდენობის შეცვლისა და დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან ფიზიკური პირის - ნიკა ლობჟანიძის (პ/ნ:60001122517) გათავისუფლების თაობაზე

(01.10.2018, 12-031827414-03)

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

LiveZilla Live Chat Software