+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

2 ოქტომბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა. 

 

 

საკითხის დასახელება

1.             

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში, 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირთა (ოჯახთა) საცხოვრისით უზრუნველყოფის, უძრავი ქონების დათმობისა და სხვა სახის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 5 ივლისის №17-66 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-0318271170-03 28.09.2018)

2.             

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, წყალსადენის ტერიტორიის მიმდებარედ,  შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის შესახებ ინტერესთა გამოხატვის წესის მოწონების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318271149-03 28.09.2018)

3.             

ქალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზ. №13-ის მიმდებარედ არსებული 6 კვ.მ (ს/კ: №01.15.04.017.027), 5 კვ.მ (ს/კ: №01.15.04.017.028) და 20 კვ.მ (ს/კ: №01.15.04.017.029) მიწის ნაკვეთების პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჯი-ემ-თი სასტუმროებისთვის“ (ს/ნ: 203842333) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031826992-03 27.09.2018)

4.             

ქალაქ თბილისში, აბანოს ქ. №8-ში მდებარე 44 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.18.04.019.048) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გე-ტე-გე“-სთვის (ს/ნ: 405150189) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031826992-03 27.09.2018)

5.             

ქალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზირი N28-ის მიმდებარედ 30 კვმ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.15.05.010.012) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „მაქრო ქონსტრაქშენისთვის“ (ს/ნ:445433120) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318271148-03 28.09.2018)

6.             

სს „თიბისი ბანკისთვის“ (ს/კ: 204854595) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე(საკრებულოს №12-0318271148-03 28.09.2018)

7.             

ქალაქ თბილისში, ქეთევან წამებულის გამზირი №67-ში მდებარე 18 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (/:№ 01.17.12.009.008) პირდაპირი განკარგვის წესით სს „თიბისი ბანკისთვის“ (ს/ნ: 204854595) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-0318271148-03 28.09.2018)

8.             

ქალაქ თბილისში, წავკისის ქ.  #13-ში მდებარე 763 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.15.05.087.019) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031826992-03 27.09.2018)

9.             

ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის IV მიკრორაიონის, მე-2 კვარტალის კორპუსი N7-ის მიმდებარედ არსებული 2244 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.024.078) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318271148-03 28.09.2018)

10.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა N 37ა-ში, ვერის პარკში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.03.010.089) ა(ა)იპ - „საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციისთვის“ (ს/კ 203845385) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის შესათანხმებლად წარდგენის  თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2017 წლის 28 სექტემბრის N36.19.696  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 13 სექტემბრის N18.747.1107 განკარგულებით გათვალისწინებული საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-0318271148-03 28.09.2018)

11.          

ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2013 წლის 24 სექტემბრის NE-218-12-7711 გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული სარგებლობის საფასურის ოდენობის შეცვლისა და დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან ფიზიკური პირის - ნიკა ლობჟანიძის (პ/ნ:60001122517) გათავისუფლების თაობაზე (საკრებულოს №12-031827414-03 01.10.2018)

12.          

შპს „მკ დეველოპმენტსა“ (ს/ნ 205049712) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოს შორის 2017 წლის 7 დეკემბერს გაფორმებული პირობებით გამოცხადებული აუქციონის Nე-384-16-21783  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031827414-03 01.10.2018)

13.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ქონების მართვის სააგენტოს მიერ რიგი ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ (საკრებულოს №12-0318271171-03 28.09.2018)

14.          

„ქ. თბილისში, სამგორის რაონში, კაიროს ქ. N81-ს მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე  (ს/კ N01.19.22.011.012) სამეურნეო და საწარმოო ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის N203 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების  გეგმაში ცვლილების შეტანის  თაობაზე (საკრებულოს №12-0318271150-03 28.09.2018)

15.          

„ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ლიპტოვის ქ. N8, N17-ში, თბილისის ზღვა, ბეშენოვას ქ. N7, N7ა, N9, N22, N24, N26, N28, N30-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის მოწონების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 მაისის N164 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების  გეგმაში ცვლილების შეტანის  პროექტის მოწონების  თაობაზე (საკრებულოს №12-0318271151-03 28.09.2018)

16.          

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიდ ლილოში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №81.08.07.534) აეროსადგურის  (შვეულმფრენების ცენტრი) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებით დავალების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-031826310-03 20.09.2018)

17.          

ქალაქ თბილისში, გლდანი, I მ/რ, კარტოგრაფიული ფაბრიკის მიმდებარედ/ქალაქი თბილისი, ფორე მოსულიშვილის ქუჩა № 1 /ქალაქი თბილისი, გლდანი I მიკრო/რაიონი, კარტოგრაფიული ფაბრიკის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.015.174)  და ქალაქ თბილისში, ფორე მოსულიშვილის ქუჩა №1-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.015.130) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე  (საკრებულოს №12-031826312-03 20.09.2018)

LiveZilla Live Chat Software