+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

13 მარტს , 15:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეის საკრებულოში ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის გაიმართება                                                                

დღის წესრიგი:
1. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის მიერ 2015 წლის 25 თებერვალს მიღებული „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის რიგი აქტების წარდგენის თაობაზე“ #08.03.185 განკარგულება. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ელექტრონული საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“ , თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის და განმარტებითი ბარათის განხილვა.