+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

10 აგვისტოს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

1.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროკავშირს შორის ,,საგრანტო ხელშეკრულება ევროკავშირის გარე მოქმედებებიგაფორმებულ გრანტის ხელშეკრულებაში განსახორციელებელ ცვლილებაზე თანხმობის მიღების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318214120-03 03.08.2018)

2.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №8-22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-0318187192-03 06.07.2018)

3.             

თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  ზედამხედველობის  საქალაქო  სამსახურში ცალკეულ  ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების  ფორმების  დამტკიცების  შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03182196-03 07.08.2018)

4.             

თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  ზედამხედველობის  საქალაქო  სამსახურში  ცალკეულ  ადმინისტრაციულ  სამართალდარღვევათა  და  სამშენებლო სამართალდარღვევათა  საქმისწარმოებისათვის  დოკუმენტების  ფორმების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-96 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03182196-03 07.08.2018)

5.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, გეგეშიძის ბაღის მიმდებარედ მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობისა და  ოპერირების  მიზნით უძრავი ქონების პრივატიზების თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის  პირობების მოწონების შესახებ (საკრებულოს №12-031821470-03 02.08.2018)

6.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, ვარკეთილის მეტროს მიმდებარედ მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობისა და  ოპერირების  მიზნით უძრავი ქონების პრივატიზების თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის პირობების მოწონების შესახებ (საკრებულოს №12-031821470-03 02.08.2018)

7.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, რკინიგზის სადგურის მიმდებარედ მრავალდონიანი მიწისქვეშა ავტოსადგომის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობისა და  ოპერირების  მიზნით უძრავი ქონების პრივატიზების თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის  პირობების მოწონების შესახებ (საკრებულოს №12-031821470-03 02.08.2018)

8.             

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების IV მიკრორაიონის კორპუსი N25-ის მიმდებარედ,  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ 11 774 კვ.მ  მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.07.004.025)  საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის გამოცხადების შესახებ პირობების მოწონების თაობაზე  (საკრებულოს №12-031817166-03  20.06.2018)

9.             

ქალაქ თბილისში, დასახლება დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი IV, კორპუსი N25-ის მიმდებარედ  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ 6122 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.004.483) მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის პირობების მოწონების შესახებ (საკრებულოს №12-031817166-03  20.06.2018)

10.          

ქ. თბილისში,  მუხიანის მე-4ა მიკრორაიონის, კორპუს №10-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.13.007.005) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318207151-03 26.07.2018)

11.          

ქ. თბილისში,  ო. კაპანაძის ქუჩა №4-ში, კორპუს N1-ში (საკადასტრო კოდი:  №01.16.03.058.020) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318207151-03 26.07.2018)

12.          

ქალაქ თბილისში, ხუდადოვის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ ფერდობზე N4-ში მდებარე 2008 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.16.02.007.054) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბმისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318207151-03 26.07.2018)

13.          

ქალაქ თბილისში, გელოვანის გამზირზე, ავეჯის სახლის მოპირდაპირედ არსებული 394 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.10.10.006.061) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318215102-03 03.08.2018)

14.          

ქალაქ თბილისში, ვუკოლ ბერიძის ქ.№2-ში მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის   საკუთრებაში არსებული ფართების (საკადასტრო კოდ(ებ)ი №01.15.05.061.005.05.50101.15.05.061.005.05.502, №01.15.05.061.005.05.504, №01.15.05.061.005.05.505, №01.15.05.061.005.05.507, №01.15.05.061.005.05.508) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი წარმომადგენლებისთვის, უფლებამონაცვლეებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების  შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031816550-03  14.06.2018)

15.          

ქალაქ თბილისის მერიასა და შპსაპოლო .“- (ს/კ 202430468) შორის  2009 წლის 13 აგვისტოს (სანოტარო მოქ. რეგისტრაციის N090394425), 2009 წლის 18 დეკემბერს (სანოტარო მოქ. რეგისტრაციის N090870422) და 2010 წლის 29 ოქტომბერს გაფორმებული ხელშეკრულებები გათვალისწინებული საპრივატიზებო პირობის შეცვლის თაობაზე (საკრებულოს 12-031816249-03  11.06.2018)

16.          

ალაქ თბილისში, აბანოს ქ. №8-ის მიმდებარედ არსებული 10 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.18.04.019.047) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გე-ტე-გე“-სთვის (ს/ნ: 405150189) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318207151-03 26.07.2018)

17.          

ქალაქ თბილისში, დედაენის პარკის ტერიტორიაზე არსებული 18464 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.003.025) 94 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გიორგი ალავიძისთვის (პ/ნ: 01008014280) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318207151-03 26.07.2018)

18.          

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/ნ: №01.16.05.032.024) 10 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გიორგი ახალშენიშვილისთვის (პ/ნ: 01019005452) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318207151-03 26.07.2018)

19.          

ქალაქ  თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.16.05.032.024) 46 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გოლდენ ფინგერისთვის“ (ს/კ 402079059) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318207151-03 26.07.2018)

20.          

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/ნ: №01.16.05.032.024) 12 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით თამარ ბაქრაძე-კაპანაძისთვის (პ/ნ: 01030009315) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318207151-03 26.07.2018)

21.          

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/ნ: №01.16.05.032.024) 25 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით მამუკა დავითაშვილისთვის (პ/ნ: 01009001334) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318207151-03 26.07.2018)

22.          

ქალაქ  თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზ. №9-25-ის მიმდებარედ არსებული 173 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.16.05.031.029) 20 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ნიუ სერვის გრუპისთვის“ (ს/ნ: 404521059) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318207151-03 26.07.2018)

23.          

ქალაქ  თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.16.05.032.024) 19 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ასტრალისთვის“ (ს/ნ: 442733455) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318207151-03 26.07.2018)

24.          

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.16.05.032.024) 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ფარადაის“-ისთვის (ს/ნ: 406216303) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318207151-03 26.07.2018)

25.          

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/ნ: №01.16.05.032.024) 23 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „წყალი +“-ისთვის (ს/კ 405174573) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318207151-03 26.07.2018)

26.          

ქალაქ თბილისში, ერეკლე II-ის ქუჩაზე რეგისტრირებული 1136 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.18.03.045.019) 53 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ტიფლისისთვის“ (ს/ნ: 405247488) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის  საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318207151-03 26.07.2018)

27.          

ქალაქ თბილისში, ერეკლე II-ის ქუჩაზე რეგისტრირებული 1136 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.18.03.045.019) 20 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „მარსო 2017-ისთვის“ (ს/ნ: 404534312) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის  საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0318207151-03 26.07.2018)

28.          

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს N12-0318218103-03 06.08.2018)

29.          

ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №80-ში, ს/ს „სასტუმრო ვაკის“ შესასვლელი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, ვაკის ტურისტული ბაზის მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების კორექტირებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2012 წლის 11 სექტემბრის №2658 განკარგულებით კორექტირებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-03182073-03 26.07.2018; №12-03182115-03 30.07.2018)

LiveZilla Live Chat Software