+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

10 აგვისტოს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობისა და გარემოს დაცვის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

დღის წესრიგი:

 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე (12-0318218103-03)

 

ქალაქ  თბილისში, სოფელი თხინვალა, ნაკვეთი N49, "თელეების მიწა" მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N72.16.23.772, ფართობი 1028 კვ.) მოთხოვნილია საცხოვრებელი ზონა 1-ის, სატრანსპორტო ზონა 1-ით ცვლილება.

 

ქალაქ თბილისში, ქუჩა თევდორე მღვდელი, N 27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.13.07.006.005, ფართობი: 5652 კვ.) ნაწილზე მოთხოვნილია სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) სამრეწველო ზონა 1-ით (-1) ცვლილება.

 

ქალაქ თბილისში, ქუჩა ბუაჩიძე, N19-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.12.07.004.025, ფართობი: 11,13 კვ.) ნაწილზე მოთხოვნილია სატრანსპორტო ზონა 1-ის (ტზ-1) შესაბამისი საცხოვრებელი ზონით (სზ) ცვლილება.

 

. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-95 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშრებით (12-03182196-03)

 

. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურში ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებქალაქ თბილისის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით (12-03182196-03)

 

. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N80-ში, /სასტუმრო ვაკისშესასვლელი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, ვაკის ტურისტული ბაზის მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების კორექტირებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2012 წლის 11 სექტემბრის N2658 განკარგულებით კორექტირებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (12-03182073-03; 12-03182115-03 (დაზუსტება))

 

 

LiveZilla Live Chat Software