+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

 12 ივნისს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გარემოს დაცვის და ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

 დღის წესრიგი : 

 


1.      ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (საქალაქო სამსახურის უფროსი) თანამდებობაზე გალაქტიონ ბუაძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ. (საქმე # 12-031815256-03) ;

 

2.      „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე.

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე (საქმე # 12-031815667-03; 12-031815833-03);

 

 

3.      ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის (სამგორი) გამგეობების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შეახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის 10-21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საქმე # 12-031815667-03);

 

4.      ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის  №10-4 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საქმე # 12-031815580-03);

 

5.      ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის #9-34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მიწოდების შესაზებ  (საქმე # 12-03181226-03);

 

6.      „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (12-03181554-03);

 

7.      ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.72.14.034.753, ფართობი 8854.00 კვ.მ) სავაჭრო ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე (საქმე # 12-031814435-03);

 

8.      ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, როსტევანის ქუჩა #61-სა და დავით აღმაშენებლის ხეივნის #6-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.72.14.065.022)  სასამართლო და მისი დამხმარე დანიშნულების ობიექტების (საგენერატორო და არსებული სატრანსფორმატორო ჯიხური) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე (საქმე # 12-031815598-03);

 

9.      „ქ. თბილისი, მცხეთა, ლისზე, სოფელ აგარაკში, სოფელი აგარაკის დასავლეთით არსებულ მიწის ნაკვეთებზე:  (საკადასტრო კოდები  72.16.09.770, 72.16.09.319, 72.16.09.320, 72.16.09.771, 72.16.09.856, 72.16.09.855, 72.16.09.854, 72.16.09.788, 72.16.09.853;  ფართობი 8250 კვ.მ.) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე (საქმე # 12-031816250-03);

 

10.  დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საქმე # 12-031815182-03; 12-031815822-03; 12-03181596-03) ;

LiveZilla Live Chat Software