+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

6 მარტს 13:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

 

 

 

             საკითხის     დასახელება

მომხსენებელი

1. საფინანსო საქალაქო სამსახურის წერილი №11-0118060977 (01.03.2018) „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

გაიოზ თალაკვაძე -

ლევან მიქავა

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკს შორის, ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაციის და ინტეგრირებული ავტომატიზირებული მგზავრობის საფასურის შეგროვების სისტემის შესამუშავებლად გასაფორმებელი გრანტის ხელშეკრულების“ თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

№12-0318054161-03

 მალხაზ ჭამპურიძე

3. ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში მდებარე 26 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #72.13.28.861) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის  შეთანხმების თაობაზე

№12-03180576-03

ირაკლი თავართქილაძე

 

4.ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქ. #18ბ-ს მიმდებარედ არსებული 16 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #72.13.18.679) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

№12-03180576-03

ირაკლი თავართქილაძე

 

5.ქალაქ თბილისში, მარჯანიშვილის მოედანზე არსებული თარგის მიერ დაკავებული 345 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.16.05.003.092) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გარდენიასთვის“ (ს/ნ: 205222025) სარგებლობის უფლებით, თხოვების ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების  თაობაზე

№12-03180576-03

ირაკლი თავართქილაძე

 

6.ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი, კორპუსი N4-ში  (საკადასტრო კოდი N01.14.06.007.037) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

№12-03180576-03

ირაკლი თავართქილაძე

 

7. ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი, კორპუსი N5-ში  (საკადასტრო კოდი N 01.14.06.007.036) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

№12-03180592-03

ირაკლი თავართქილაძე

 

8. ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს „გუდაური სქი რესორტს“ (ს/კ: 204576066) შორის 2011 წლის 12 ივლისს გაფორმებული„ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებ“ ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და  დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოს გადახდის ვალდებულებისაგან შპს „გუდაური სქი რესორტის“ (ს/კ: 204576066) გათავისუფლების თაობაზე.

№12-03180592-03

ირაკლი თავართქილაძე

 

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software