+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

5 დეკემბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

 

საკითხის დასახელება

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ -  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 16 დეკემბრის №30-87 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №12-031733421-03  30.11.2017)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის რეორგანიზაციის შესახებ (საკრებულოს - №12-031733868-03  04.12.2017)

3

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს რეორგანიზაციის შესახებ (საკრებულოს - №12-031733868-03  04.12.2017)

4

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს რეორგანიზაციის შესახებ (საკრებულოს - №12-031733868-03  04.12.2017)

ქალაქ თბილისში, ფონიჭალის დასახლების IV მიკრორაიონში კორპუსი 11-ში (საკადასტრო კოდი 01.18.13.037.026) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №12-03173382-03  04.12.2017)

ქალაქ თბილისში, ფონიჭალის დასახლების მე-3 მიკრორაიონის კორპუსი N28-ში (საკადასტრო კოდი: 01.18.13.024.017) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №12-03173382-03  04.12.2017)

 7

„ქ. თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზირი 76-ში მდებარე 189003 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 651 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (მიწის საკადასტრო კოდი: 01.14.10.002.049) ფიზიკური პირისთვის - გივი გორდაძისთვის (პირადი ნომერი: 01010003118) პირდაპირი განკარგვის წესით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე“ 2011 წლის 12 იანვრის  სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს N01-4/8 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის და მისი დანართის ახალი რედაქციით ჩამოყალიბების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის საგენტოს  2012 წლის 5 მარტის N01-4/18 ბრძანებაზე თანდართული „საიჯარო პირობების“ საფუძველზე  დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ფიზიკური პირის - გივი გორდაძის (პ/ნ: 01010003118)  გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - №12-03173382-03  04.12.2017)

„ქ. თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზ. №10-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 01.14.11.10.010) მდებარე 2 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ფიზიკურ პირებისთვის  გულნარა მაღრაძისთვის (პირადი ნომერი: 01008012536), ლელა სიამაშვილისთვის  (პირადი ნომერი: 01008020508) და ირინე სიამაშვილისთვის (პირადი ნომერი: 01018000241) პირდაპირი განკარგვის წესით აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე ხელშეკრულების ახალი რედაქციით ჩამოყალიბების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  - ქონების მართვის საგენტოს 2011 წლის 05 მაისის №01-4/164 ბრძანებაზე თანდართული „აღნაგობის პირობების“ საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ფიზიკურ პირების:  გულნარა მაღრაძის (პ/ნ: 01008012536), ლელა სიამაშვილის  (პ/ნ: 01008020508) და ირინე სიამაშვილის (პ/ნ: 01018000241) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს - №12-03173382-03  04.12.2017)

2009 წლის 20 თებერვალის „ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ნასყიდობის შესახებხელშეკრულებაში (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის N632/1) ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №12-03173382-03  04.12.2017)

10

. თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილის III მასივის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის (I ეტაპის) პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №12-031733861-03  04.12.2017)

11 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის №2-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №14-031733820-03  04.12.2017)

12

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №14-031733820-03  04.12.2017)

13 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის №3-11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №14-031733820-03  04.12.2017)

14 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №14-031733820-03  04.12.2017)

15 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ლევან ჟორჟოლიანის არჩევის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №20 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №14-031733820-03  04.12.2017)

16 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ (საკრებულოს - №14-031733820-03  04.12.2017)

17 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №10 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №14-031733820-03  04.12.2017)

18 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის №202 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს - №14-031733820-03  04.12.2017)

LiveZilla Live Chat Software