+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

24 ნოემბერს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

 

 

 

საკითხის დასახელება

 1

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შენიშვნებით ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერისთვის დაბრუნების თაობაზე  (საკრებულოს  N12-031731434-03  10.11.2017)

საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (მ3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით ,,რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო გზით ,,ჭავჭავაძის გამზირი - კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის N6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს N12-03173202-03  16.11.2017)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ ,,JEC Fund”-ისგან გრანტის მიღების საკითხზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს N12-03173111-03 07.11.2017)

ქალაქ თბილისში, ცაიშის ქუჩა №36-ში (საკადასტრო კოდი N01.16.03.010.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03173253-03  21.11.2017)

LiveZilla Live Chat Software