+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

7 ნოემბერს 13:00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

 

 

                                                                             დღის წესრიგი

1.       მერიის საფინანსო-საქალაქო სამსახურის წერილი ბიუჯეტის ასიგნებებს შორის გადანაწილების შესახებ

2.       ინფორმაცია 2017 წლის  ბიუჯეტის  9 თვის შესრულების შესახებ.

3.       ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი II კვარტალის  #9ა და #9ბ კორპუსებს შორის მდებარე 1171 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: #01.14.03.022.003) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ კომპანიასთან შპს არქიინვესტთან“ (/ 404954046) გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე

4.       #01.19.20.002.084 და #01.19.39.010.055 საკადასტრო ერთეულების გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ პირებთან: ლაშა ადუაშვილთან (პ/ნ: 01013022892) და ზაურბერგი გურციევთან (პ/ნ 01030045664) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე

5.       ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2011 წლის  24 ოქტომბრის აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი Nე-56-9-872  ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირება) გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე

6.       ქ.თბილისში, ალ.ყაზბეგის გამზირი №2-ის მიმდებარედ 138 კვ.მ  მიწის ნაკვეთიდან  (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.014.040) 15 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „დიენს GNS“-ისთვის  (ს/კ: 405023040)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

7.       ქ.თბილისში, მიცკევიჩისა და პეკინის ქუჩების გადაკვეთაზე, 2812 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.030.054) და ქ. თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა, გამყოფ ზოლზე მდებარე 188 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.14.030.034) შპს „ი.დ.ლ“-ისთვის (ს/კ 404497399) პირდაპირი განკარგვის   წესით სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

8.       ქ. თბილისში, კალოუბნის ქუჩა N16-ში მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ნაწილის (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.015.017) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით მაჟორიტარი წევრის - მარიამ ჯაშის (პ/ნ: 01015005227) ბიუროს განთავსების მიზნით, საქართველოს პარლამენტისთვის გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

9.       ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ: 204395537)პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე

10.   ქალაქ თბილისში, ბეთლემის ჩიხი N9-ისმიმდებარედ არსებული 19 კვ.მ მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1-ის (საკადასტრო კოდი: #01.18.03.072.100) და ქალაქ თბილისში, გომის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 249 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.072.142) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელიეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე

11.   ქ.თბილისში, სოფელ დიღომში, მდებარე 204 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.055.053) მანანა მიქელაძისთვის (პ/ნ 01025000727) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

12.   ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების მიმდებარედ, N01.10.06.002.031 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და  დაინტერესებულ პირთან გიორგი გაბუნიასთან  (/:#01007002214)  გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე

13.   #01.11.13.002.168 და #01.11.13.002.190 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების  გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და  დაინტერესებულ კომპანიასთან: სსქროსთან“ (/ 204573611) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე

14.   სამგორის რაიონში არსებული 2240 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი  #01.19.30.011.002) სსიპ საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ.

15.   ისნის რაიონში, 31053 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი 01.17.06.003.003) და ისნის რაიონში 11058 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი 01.17.06.012.227) სსიპ საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების და შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებოს შესახებ.

16.   დავით აღმაშენებლის გამზირი #26-38-ის მიმდებარედ არსებული 286 კვმ მიწის ნაკვეთიდან (საკ/კოდი #01.16.05.025.015) 23 კვმ მიწის ნაკვეთის იულია იორდანაშვილისათვის (პ/ნ 01010000361) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით,იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ.

17.   ი.აბაშიძის ქუჩა #2-20-ის  (ნაკვეთი 31/048) მიმდებარედ არსებული 1492 კვმ მიწის ნაკვეთიდან (საკ/კოდი 01.14.11.031.0480 19კვმ მიწის ნაკვეთის შპს „მონ კაფესთვის“(ს/კ 404523011) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ.

18.   ქ.თბილისში,გრიგოლ ლოთქიფანიძის ქუცა #19 ა-ს მიმდებარედ 31 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი #01.19.34.002.189) შპს „ყავის სახლი-ქენინგჰოლისთვის“ (ს/კ 201949767) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით,იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ.

19.   ქ,თბილისში, მოსეშვილის ქუჩა #1-ის მიმდებარედ, 8 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი #01.14.11.002.044)  შპს „ასორტი-ვერესთვის“ (ს/კ 404880474) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შესახებ.

20.   ქალაქ თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა #8-ის მიმდებარედ არსებული 1200 კვმ მიწის ნაკვეთის (საკ/კოდი №01.17.11.026.112) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ პირთან რომან აბრამიშვილტან (პ/ნ 10001009410) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე.

 

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software