+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

7 ნოემბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

 

     

საკითხის დასახელება

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - №04/4485 06.04.2017; №04/5903 18.05.2017; №04/6321 30.05.2017; №04/8951 10.08.2017; №04/9340 23.08.2017; №04/10654 09.10.2017; №04/10718 11.10.2017, №12-03172965-03 23.10.2017; №12-03173037-03 30.10.2017)

2

,,ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - 03-0317290001 17.10.2017)

3

ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი II კვარტლის 9ა და 9ბ კორპუსებს შორის მდებარე 1171 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.03.022.003) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ კომპანიასთან შპს არქიინვესტი“ (/ 404954046) გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - 12-031729917-03 26.10.2017)

01.19.20.002.084 და 01.19.39.010.055 საკადასტრო ერთეულების გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ პირებთან: ლაშა ადუაშვილთან (პ/ნ: 01013022892) და ზაურბერგი გურციევთან (პ/ნ 01030045664) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - 12-031729917-03 26.10.2017)

5

ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2011 წლის 24 ოქტომბრის აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი Nე-56-9-872 ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირება) გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს - 12-031729917-03 26.10.2017)

6

ქ.თბილისში, მიცკევიჩისა და პეკინის ქუჩების გადაკვეთაზე, 2812 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.030.054) და ქ. თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა, გამყოფ ზოლზე მდებარე 188 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.030.034) შპს „ი.დ.ლ“-ისთვის (ს/კ 404497399) პირდაპირი განკარგვის  წესით სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - 12-031729917-03 26.10.2017)

7

ქ.თბილისში, ალ.ყაზბეგის გამზირი №2-ის მიმდებარედ 138 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.014.040) 15 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „დიენს GNS“-ისთვის (ს/კ: 405023040) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს - 12-031729917-03 26.10.2017)

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031730442-03 31.10.2017)

9

ქალაქ თბილისში, ბეთლემის ჩიხი №9-ის მიმდებარედ არსებული 19 კვ.მ. მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა №1-ის (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.072.100) და ქალაქ თბილისში, გომის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 249 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.072.142) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/კ 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031730442-03 31.10.2017)

10 

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე 204 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.055.053) მანანა მიქელაძისთვის (პ/ნ 01025000727) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031730442-03 31.10.2017)

11

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების მიმდებარედ, №01.10.06.002.031 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ პირთან გიორგი გაბუნიასთან (პ/ნ:01007002214) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031730442-03 31.10.2017)

12 

01.11.13.002.168 და 01.11.13.002.190 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და  დაინტერესებულ კომპანიასთან: სს „ქროსი“ (ს/კ 204573611) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031730442-03 31.10.2017)

13

ქალაქ თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა №8-ის მიმდებარედ არსებული 1200 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი №01.17.11.026.112) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ პირთან რომან აბრამიშვილთან (პ/ნ 10001009410) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/9437  29.08.2017)

14

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებული 1027 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი №81.02.21.441) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის და დაინტერესებულ პირთან: ამხანაგობა „ატრიუმთან“ გასაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის  შეთანხმების  თაობაზე (საკრებულოს  №04/8960 10.08.2017)

15

. თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №30-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:01.14.05.008.279) სკოლის (დახურული და ღია სპორტული მოედნები, დახურული აუზი, დამხმარე ნაგებობები, საქვაბე და .) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/9831 12.09.2017)

16

. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დელისი III შესახევევის მიმდებარედ, დელისის მოედნის მიმდებარედ, კამანის №20-ში, 18-ში, 16-ში, დელისი III . №22-ში, 22- მიმდებარედ, დელისი III ჩიხი, №22-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგბულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/9908 14.09.2017)

17

. თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი წერეთლის გამზ. №117, 139-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.06.001.015; 01.13.06.001.011; 01.13.06.001.016; 01.13.06.001.036; 01.13.06.001.027) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/10652 09.10.2017)

18 

. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, . ერისთავის . №8-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.12.12.003.079) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №12-03172972-03 24.10.2017)

19 

. თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ ლისში, ბურღთან, ლისი, „ჭეების მიწასთან არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი:72.16.17.334, 72.16.18.732) მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობის (ინდივიდუალური სამეწარმეო საქმიანობის საამქრო, სამეზობლო თმენისა და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით (სოფლის დასახლებებისთვის), მცირე ზომის პავილიონის ტიპის შოურუმი, საცავები და საოფისე სივრცეები) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტი დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №12-03172973-03 24.10.2017)

20

. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, მუხათგვერდის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.72.12.004.523; 01.72.12.004.525) საწყობების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №12-031728941-03 16.10.2017)

21 

. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელ ზემო ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.17.427) სასაწყობე მეურნეობის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №12-031728941-03 16.10.2017)

22

. თბილისში, კრწანისის რიაონში, II ხეივნის ქუჩა №10-12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.05.003.052) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №12-031728941-03 16.10.2017)

23

. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №12-031729934-03 26.10.2017)

24 

. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №81.02.94.418) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №12-031730446-03 31.10.2017)

25

. თბილისში, დიდუბის რაიონში, ჩაჩავას ქუჩა №2,4,6,8,10-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.02.004.053) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №12-031730442-03  31.10.2017)

26 

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონი, ამაღლების ქუჩა №43, (ყოფ. დავითაშვილი) №45 , №47, შინდისის ქუჩა №9, №13, №13ა, №15, ავთანდილის ქუჩა №6, წავკისის I შესახვევი №4, ოქროყანის ქუჩა №17, №21, წავკისის ქუჩა №4-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №№01.15.05.088.018; 01.15.05.087.012; 01.15.05.087.024; 01.15.05.087.014; 01.15.05.087.018; 01.15.05.087.023; 01.15.05.087.009; 01.15.05.087.022; 01.15.05.087.002; 01.15.05.088.014; 01.15.05.088.006; 01.15.05.088.010;) მრავალფუნქციური კომპლექსის (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, სასტუმრო) პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №12-031730612-03 02.11.2017)

27

. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/10333 28.09.2017)

28

. თბილისში, გლდანის რაიონში, სარაჯიშვილის გამზ. №2-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.11.04.026.048; №01.11.04.026.109; №01.11.04.026.110) მრავალფუნქციური ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/8861 08.08.2017)

29

. თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე (/: №01.19.36.014.968) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №04/8990 11.08.2017)

30

.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიღმის სასწავლო-საცდელ მეურნეობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.008.293; №01.72.14.008.238; ასევე დაურეგისტრირებელი სივრცე) მრავალფუნქციური კომპლექსის (დაბალი ინტენსივობის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, სასტუმრო) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №12-031731010-03 06.11.2017)

31

. თბილისში, კრწანისის რაიონში, ბევრეთის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: 01.18.01.002.001) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - №12-031731020-03 06.11.2017)

32

. თბილისში, ვაკის რაიონში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №70-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.03.038.040) მრავალფუნქციური სავაჭრო ცენტრის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - 12-031731024-03 06.11.2017)

33 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის მიერ 2017 წელს შესრულებულ სამუშაოთა 6 თვის ანგარიში (საკრებულოს - №04/8436 25.07.2017)

LiveZilla Live Chat Software