+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

10 ოქტომბერს 14:30 საათზე იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა გაიმართება 

 

დღის წესრიგი

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

 1.  

 

 

ალექსანდრე ელისაშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტასთან დაკავშირებით

(02.10.2017. N10413)

 

თევდორე კობახიძე

იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 1.  

 

 

1) „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის N14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(06.10.2017;04/10617)

სოფიო გიგანი

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი/

კახა ჩხარტიშვილი

სსიპ - არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოადგილე

 1.  

 

 

„საქართველოს დედაქალაის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“  და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის N6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

                                   (09.10.2017; 04/10640)

 

ბაჩო აბულაძე

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 1.  

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ ,,Rockefeller Philanthropy Advisors, Inc- ფონდს”-ს შორის ,,100 მედეგი ქალაქის ინიციატივის ფარგლებში, გაფორმებელი გრანტის ხელშეკრულების“ დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(09.10.2017;04/10635)

 

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 1.  

. თბილისში, . აღმაშენებლის გამზირი /გიორგი მაზნიაშვილის ქუჩა #49/2-ის  მიმდებარედ 13 კვ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.014.016) და . აღმაშენებლის გამზირი /გიორგი მაზნიაშვილის ქუჩა #49/2-ის  მიმდებარედ 15 კვ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.014.017)  ნანული სავანელისთვის (/:01024014219პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(05.10.2017; N04/10568)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

 

 1.  

 

 

 

. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი  #16-24-ის  მიმდებარედ 18 კვ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.027.033) ზურაბ ოქროპირიძისთვის (/:01017037231)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(06.10.2017; N04/10616)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

ქალაქ თბილისში, აღმაშენებლის გამზ. N9-25-ის მიმდებარედ არსებული 173 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N 01.16.05.031.029) 18 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ნაციონალური სამოსის სახლისთვის“ (ს/ნ: 406202425) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(05.10.2017;  N04/10568)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

„ქ. თბილისში, მოსკოვის გამზირი N18, კორპუსი N2-ის მდებარედ 18კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი: N01.19.34.002.153)  ინდივიდუალური მეწარმე ირაკლი ჭელიძისთვის (პ/ნ 01027043157)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(5.10.2017; N04/10568)

 

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 1.  

 

 

. თბილისში, გლდანის „ა“ მიკრო/რაიონში, კორპუსი №68-ის მიმდებარედ 78 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.017.172) ზურაბ ლაჩაშვილისთვის (პ/ნ: 01001031364) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების

პროექტი

(06.10.2017; N04/10616)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

ქალაქ თბილისში, ინგოროყვას ქ. №22ა-ს მიმდებარედ არსებული 2 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.059.033) პირდაპირი განკარგვის წესით ნინო ბებიასთვის (პ/ნ 42001028845) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(05.10.2017; N04/10568)

 

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, კოსტავას ქუჩა N37-ში, ვერის პარკში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.03.010.089) ()იპ - „საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციისთვის“ (/: 203845385) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

( 05.10.2017;  N04/10568

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

“ქ. თბილისში, მტკვრის ქუჩა N4-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.008.040) 185 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ჯასთ ტიფლისისთვის“ (ს/კ: 406211549)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 (05.10.2017; N04/10568)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

“ქალაქ თბილისში, ოქროყანის დასახლებაში მდებარე 4433 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.18.01.002.223) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა  და გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
(05.10.2017. N04/10574)

 

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

 

“ქალაქ თბილისში, პუშკინის ქუჩაზე, ცეკავშირის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 1900 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი N01.15.04.28.005) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა  და გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი
(05.10.2017. N04/10574)

 

 

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

 

ქალაქ თბილისში, თემქა, მიკრო/რაიონი XI,  კორპუსი 9-ის მიმდებარედ არსებული 650 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N 01.12.02.020.026) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(06.10.2017; N04/10616)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

LiveZilla Live Chat Software