+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

საკრებულოს სხდომა

10 ოქტომბერს 16.00 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართება

 

დღის წესრიგი: 

საკითხის დასახელება

1.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე ელისაშვილისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ (საკრებულოს №10413 02.10.2017)

2.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ა(ა)იპ ,,Rockefeller Philanthropy Advisors, Inc - ფონდს“ შორის ,,100 მედეგი ქალაქის ინიციატივის“ ფარგლებში, გასაფორმებელი გრანტის ხელშეკრულების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №04/10635 09.10.2017)

3.       

,,ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/10617 06.10.2017)

4.       

„საქართველოს დედაქალაქის - ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტოტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო გზით ,,ჭავჭავაძის გამზირი - კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №04/10640 09.10.2017)

5.       

ქალაქ თბილისში, ოქროყანის დასახლებაში მდებარე 4433 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი #01.18.01.002.223) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/10574 05.10.2017)

6.       

ქალაქ თბილისში, პუშკინის ქუჩაზე, ,,ცეკავშირის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 1900 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი #01.15.04.28.005) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/10574 05.10.2017)

7.       

ქ.თბილისში, გლდანის „ა“ მიკრორაიონში, კორპუსი №68-ის მიმდებარედ 78 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.017.172) ზურაბ ლაჩაშვილისთვის (პ/ნ: 01001031364) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/10616 06.09.2017)

8.       

ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №16-24-ის მიმდებარედ 18 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.027.033) ზურაბ ოქროპირიძისთვის (პ/ნ: 01017037231) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/10616 06.09.2017)

9.       

ქალაქ თბილისში, თემქა, მიკრორაიონი XI, კორპუსი 9-ის მიმდებარედ არსებული 650 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.12.02.020.026) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/10616 06.09.2017)

10.   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, კოსტავას ქუჩა №37ა-ში, ვერის პარკში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.03.010.089) ა()იპ - „საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციისთვის“ (ს/კ: 203845385) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/10568 05.10.2017)

11.   

ქ.თბილისში, მოსკოვის გამზირი №18, კორპუსი №2-ის მიმდებარედ 18 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.34.002.153) ინდივიდუალური მეწარმე ირაკლი ჭელიძისთვის (პ/ნ 01027043157) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/10568 05.10.2017)

12.   

ქ.თბილისში, მტკვრის ქუჩა №4-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.008.040) 185 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს „ჯასთ ტიფლისისთვის“ (ს/კ: 406211549) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/10568 05.10.2017)

13.   

ქ.თბილისში, დ.აღმაშენებლის გამზირი /გიორგი მაზნიაშვილის ქუჩა №49/2-ის მიმდებარედ 13 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.014.016) და ქ.თბილისში, დ.აღმაშენებლის გამზირი /გიორგი მაზნიაშვილის ქუჩა №49/2-ის მიმდებარედ 15 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.014.017) ნანული სავანელისთვის (პ/ნ: 01024014219) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/10568 05.10.2017)

14.   

ქალაქ თბილისში, ინგოროყვას ქ. №22ა-ს მიმდებარედ არსებული 2 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.059.033) ნინო ბებიასთვის (პ/ნ 42001028845) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/10568 05.10.2017)

15.   

ქალაქ თბილისში, აღმაშენებლის გამზ. №9-25-ის მიმდებარედ არსებული 173 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.031.029) 18 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს „ნაციონალური სამოსის სახლისთვის“ (ს/ნ: 406202425) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №04/10568 05.10.2017)

16.   

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - 04/10335 28.09.2017; №04/10619 06.10.2017; №04/10654 09.10.2017)

17.   

ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, გორგასლის ქუჩა №83ა, გორგასლის ქუჩა №83ა-ს მიმდებარედ, გორგასლის ქუჩა №81-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.09.003.074, 01.18.09.003.066, 01.18.09.003.067, 01.18.09.003.026, 01.18.09.003.079, 01.18.09.003.080, 01.18.09.003.069, 01.18.09.003.052) ადმინისტრაციულ-საოფისე კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დატკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/10653 09.10.2017)

18.   

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქუჩაზე მდებარე ტერიტორიაზე საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/10330 28.09.2017)

19.   

ქ. თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/10332 28.09.2017)

 

20.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ლისის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.23.805; 72.16.23.806) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დატკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/10334 28.09.2017)

21.   

ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, ქინძმარაულის შესახვევი II №8-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/10336 28.09.2017)

22.   

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, გურამიშვილის გამზირი №64, თბილაბრეშუმი, ,,ცისარტყელას“ მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.12.01.005.132) მრავალფუნქციური კომპლექსის პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/10348 28.09.2017)

23.   

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელი დიღომი, ,,ქედის ბოლოში“ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.038.790; 01.72.14.038.784; 01.72.14.038.783; 01.72.14.038.082) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განთავსების მიზნით განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/10491 04.10.2017)

24.   

ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელი ლისი, სოფელი აგარაკი, სოფელი ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/10492 04.10.2017)

25.   

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, თორნიკე ერისთავის ქუჩა №8-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლესის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს 04/10493 04.10.2017

26.   

. თბილისში, სამგორის რაიონში, კახეთის გზატკეცილის მე-8 კილომეტრზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.21.002.014) სამეურნეო და საწარმოო ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №04/10618 06.10.2017)

27.   

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელი ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №81.02.21.154) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს 04/10622 06.10.2017)

28.   

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელი წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: N81.02.21.424, N81.02.21.462, N81.02.21.456, N81.02.21.457, N81.02.21.461, N81.02.21.455, N81.02.21.459, N81.02.21.460) ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს 04/10623 06.10.2017)

29.   

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელი ტაბახმელა, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №81.02.97.279, 81.02.93.246, 81.02.00.629, 81.02.94.644, 81.02.94.643, 81.02.93.071,81.02.01.398, 81.02.01.403, 81.02.01.399, 81.02.01.397, 81.02.95.550, 81.02.95.381, 81.02.95.608, 81.02.94.641, 81.02.95.936) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების პროექტის დასამუშავებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს 04/10621 06.10.2017)

30.   

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, მერაბ კოსტავას ქუჩის შესახვევისთვის და მასთან არსებული I ჩიხისთვის მხატვრის ფარნაოზ ლაპიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ

31.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, მცხეთის ქუჩის II შესახვევისთვის და მცხეთის გასასვლელისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის კოკა კლდიაშვილის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ

32.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, კოკა კლდიაშვილის ქუჩისთვის ილია ჭავჭავაძის I ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ

33.   

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სულთნიშნის ქუჩისთვის და მასთან არსებული შესახვევისთვის დიპლომატის ალექსანდრე ჩიკვაიძის სახელის მინიჭების შესახებ

34.   

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, მელაანის ქუჩის III და IV შესახვევებისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის თამაზ პაპიაშვილის ქუჩის სახელის და მასთან არსებული გასასვლელებისთვის თამაზ პაპიაშვილის I და II გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ

35.   

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, თეთრიწყაროს შესახვევისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის გია ბაქარაშვილის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ

36.   

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ფოსტის ქუჩისთვის, მასთან არსებული ჩიხისთვის და შესახვევისთვის ექიმი-პედიატრის, პროფესორ ავთანდილ კვეზერელი-კოპაძის სახელის მინიჭების შესახებ

37.   

ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, მახინჯაურის ქუჩისთვის წმინდა მელქისედეკ I სახელის მინიჭების შესახებ

38.   

ქ.თბილისში, ისნის რაიონში, ჰოსპიტალის ქუჩისთვის და საექიმოს ქუჩის გასასვლელის მონაკვეთისთვის პოლიციის ლეიტენანტის ვლადიმერ ლობჟანიძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ

39.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დელისის ქუჩის მონაკვეთისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლების ზურაბ და თეიმურაზ ზალდასტანიშვილების სახელის მინიჭების შესახებ

 

 

  

LiveZilla Live Chat Software