+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

29 სექტემბერს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

  1.  

 

“ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში მდებარე 1200 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: #01.72.14.009.496) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ კომპანიასთან: შპს „დოისთან“ (ს/კ 404387640) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების

პროექტი
(22.09.2017; #04/10121

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

  1.  

 

 

. თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი N43-ის მიმდებარედ, 27კვ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.07.010.026) და . თბილისის ჭავჭავაძის გამზირი N43-ის მიმდებარედ 6 კვ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.07.010.025) შპსგნდ გრუპისთვის“ (/ 445507620) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(26.09.2017; N04/10256)

 

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

  1.  

2016 წლის 19 აპრილს შპსალმა ტრანსპორტსა“ (/ 405142821) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს შორის გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულებით (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის N160405188) ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპსალმა“- (/ 204873388) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(26.09.2017; N04/10256)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

  1.  

„შპს „ავტოსერვისი 16“-ის (ს/ნ 208143034) ლიკვიდაციის პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

 (22.09.2017; N04/10121)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

  1.  

ქ. თბილისში, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 17-ის მიმდებარედ 20 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.10.14.009.024) ეკატერინე ვარდანაშვილისთვის (პ/ნ: 01024004371) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(22.09.2017; 04/10121)

 

 

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

  1.  

 

ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში მდებარე 8500 კვ. მიწის ნაკვეთის (/: N01.72.14.009.495) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ პირთან თემურ ფხოველიშვილთან (/ 01026006637) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(22.09.2017 N04/10121)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

  1.  

„ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე 433 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.108.071) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის  შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(26.09.2017; N04/10256)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

  1.  

ქ. თბილისში, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა 3-ის მიმდებარედ, 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.062.025) და ქ. თბილისში, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა 3-ის მიმდებარედ  4 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.062.024) გიორგი დანელიასთვის (პ/ნ: 01024044554) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(26.09.2017. 04/10256)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

  1.  

„ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველასგამზირის VII კვარტალის კორპუსი 1-ის მიმდებარედ არსებული 475 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: 01.14.04.021.020) 36 კვ.მ მიწის ნაკვეთის ალექსი ლაბაძისათვის (პ/ნ:01008000649) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 (26.09.2017; N04/10256

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

  1.  

 

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის N2-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

(31.08.2017. №10/9504)

 

 

 

მარიკა დათუკიშვილი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი

LiveZilla Live Chat Software