+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

29 სექტემბერს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

მომხსენებელი

თანამომხსენებელი

1.       

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს - 04/10024 19.09.2017; №04/10117 21.09.2017; 04/10273 27.09.2017  )

ნესტან ადვაძე

 

არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

2.       

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, იპოლიტ-ივანოვის (ყოფილი ქერჩის) ქუჩა №10, 10-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - 04/9832  12.09.2017)

ნესტან ადვაძე

 

არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

3.       

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი №81.02.13.652; 81.02.13.651) ინდივიდუალური ერთბინიანი ან ორბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - 04/10274 27.09.2017)

ნესტან ადვაძე

 

არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

4.       

. თბილისში, ვაკის რაიონში, ნუცუბიძის ფერდობი III მიკრორაიონში არებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.02.025.063; 01.14.02.025.062) განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს - 04/7708 05.07.2017; №04/8248 19.07.2017)

ნესტან ადვაძე

 

არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენელი

 

5.       

ქ.თბილისში, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი №17-ის მიმდებარედ 20 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.009.024) ეკატერინე ვარდანაშვილისთვის (პ/ნ: 01024004371) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის  საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/10121 22.09.2017)

კარლო ლაფერაძე

 

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

6.       

შპსავტოსერვისი 16“-ის (ს/ნ 208143034) ლიკვიდაციის პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს  №04/10121 22.09.2017)

კარლო ლაფერაძე

 

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

7.       

ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში მდებარე 8500 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.72.14.009.495)  გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ პირთან თემურ ფხოველიშვილთან (პ/ნ 01026006637) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის  შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/10121 22.09.2017)

კარლო ლაფერაძე

 

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

8.       

ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში მდებარე 1200 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.72.14.009.496) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ კომპანიასთან: შპს „დოისთან“ (ს/კ 404387640) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/10121 22.09.2017)

კარლო ლაფერაძე

 

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

9.       

ქ.თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი №43-ის მიმდებარედ, 27 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: 01.14.07.010.026) და ქ.თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი №43-ის მიმდებარედ, 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: 01.14.07.010.025) შპს "გნდ გრუპისთვის" (ს/კ.: 445507620) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/10256  26.09.2017)

კარლო ლაფერაძე

 

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

10.   

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში მდებარე 433 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: 01.20.01.108.071) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების და "ქ.თბილისში ჯიქიას ქუჩის მიმდებარედ არსებული 940 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: N01.14.05.008.241) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/10256  26.09.2017)

კარლო ლაფერაძე

 

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

11.   

ქ.თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირის მე-7 კვარტლის კორპუსი 1-ის მიმდებარედ არსებული 475 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან  (ს/კ.: N01.14.04.021.020) 36 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ალექსი ლებანიძისთვის (პ/ნ.: 01008000649) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/10256  26.09.2017)

კარლო ლაფერაძე

 

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

12.   

ქ.თბილისში, ვახტანგ გორგასლის ქ.№3-ის მიმდებარედ, 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ.: №01.18.03.062.025) და ქ.თბილისში, ვახტანგ გორგასლის ქ.№3-ის მიმდებარედ 4  კვ.მ. მიწის ნაკვეთის  (ს/კ.: N01.18.03.062.024) გიორგი დანელიასთვის (პ/ნ.: 01024044554) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/10256  26.09.2017)

კარლო ლაფერაძე

 

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

13.   

2016 წლის 19 აპრილის შპს "ალმა ტრანსპორტსა" (ს/კ.: 405142821) და ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს შორის გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულებით (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის №160405188) ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის გამო დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპს "ალმა"-ს (ს/კ.: 204873388) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს  №04/10256  26.09.2017)

კარლო ლაფერაძე

 

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

14.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ფერმწერთა ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ხელბურთელის ამბერკი ტაბიძის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

15.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ე.წ. ქოშიგორას დასახლებაში, უდაბნოს მონასტრის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ფილოსოფოსის, პროფესორ ნიკო ჭავჭავაძის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

16.   

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, წინუბანში, ბეჩოს ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის პოეტის ნოდარ კვიციანის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

17.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფ. თხინვალაში, თხინვალას ქუჩასთან მდებარე უსახელო გასასვლელისთვის თხინვალას II გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

18.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დავით აღმაშენებლის ხეივნის მიმდებარე ტერიტორიასთან არსებული  უსახელო ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის ლევან ფირცხელიანის  სახელის მინიჭების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

19.   

ქ.თბილისში, ნაძალადევის  რაიონში, ივერი ფრანგიშვილის ქუჩასთან მდებარე ოთხი უსახელო გასასვლელისთვის და ორი უსახელო ჩიხისთვის ივერი ფრანგიშვილის სახელის მინიჭების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

20.   

ქ.თბილისში, სამგორის  რაიონში, გიორგი მაჩაბლის ქუჩის  გაგრძელების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

21.   

ქ.თბილისში, სამგორის  რაიონში, ქინძმარაულის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ჩიხისთვის ქინძმარაულის I ჩიხის სახელის მინიჭების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

22.   

ქ.თბილისში, სამგორის  რაიონში, იგოთის ქუჩის გაგრძელების და მასთან არსებული ჩიხებისთვის იგოთის სახელის მინიჭების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

23.   

ქ.თბილისში, ისნის  რაიონში, ვაზისუბნის II მ/რაიონში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ფოტოგრაფის ალექსანდრე როინაშვილის სახელის მინიჭების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

24.   

ქ.თბილისში, გლდანის  რაიონში, მუხიანის II მ/რაიონში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის წმინდა ნინოს  სახელის მინიჭების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

25.   

ქ.თბილისში, სამგორის  რაიონში, დიდ ლილოში, საქართველოს სროლის სახეობათა ეროვნული ფედერაციის სასროლეთთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის  სპორტსმენის ზურაბ მაჩხანელის  სახელის მინიჭების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

26.   

,,ქ.თბილისში, სამგორის  რაიონში, გარდაბნის გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორიასთან არსებული უსახელო ქუჩებისთვის და მასთან მდებარე შესახვევებისთვის, გასასვლელებისთვის და ჩიხებისთვის  სახელის მინიჭების  შესახებ“ ქ.თბილისის საკრებულოს 2014 წლის 6 მაისის №103 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების და ქუჩების  სახელდების შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

27.   

ქ.თბილისში, ვაკის  რაიონში, მამია გურიელის ქუჩის მონაკვეთისთვის კალათბურთელის დუდუ დადიანის  სახელის მინიჭების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

28.   

ქ.თბილისში, ისნის  რაიონში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ფსიქოლოგის, აკადემიკოს შოთა ნადირაშვილის  სახელის მინიჭების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

29.   

ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, მიტინგის  ქუჩისთვის ეკლესიის სახელის მინიჭების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

30.   

ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, მუშათა ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის გრიგორ (გრიშა) ბიჩინაშვილი სახელის მინიჭების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

31.   

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, რობერტ ბარძიმაშვილის ქუჩისთვის ფილოსოფოსის, პროფესორ მოსე გოგიბერიძის სახელის მინიჭების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

32.   

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, მოსე გოგიბერიძის ქუჩისთვის საქართველოს სახალხო არტისტის რობერტ ბარძიმაშვილის სახელის მინიჭების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

33.   

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ალექსანდრე  ყაზბეგის გამზირთან  მდებარე უსახელო სკვერისთვის რობერტ ბარძიმაშვილის სახელის მინიჭების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

34.   

ქ.თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, თბილისის ზღვასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის უცნობ გმირთა სახელის მინიჭების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

35.   

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, მეტროსადგურ „უნივერსიტეტთან“ მდებარე უსახელო მოედნისთვის სოხუმის  სახელის მინიჭების  შესახებ

ლია ჯახველაძე

 

LiveZilla Live Chat Software