+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2017

თებერვალი 2017

მარტი 2017

აპრილი 2017

მაისი 2017

ივნისი 2017

ივლისი 2017

აგვისტო 2017

სექტემბერი 2017

ოქტომბერი 2017

ნოემბერი 2017

დეკემბერი 2017

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

კომისიის სხდომა

15 სექტემბერს 12:00 საათზე,  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

 1.  

„ქალაქ თბილისში, ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა #8-ის მიმდებარედ არსებული 1200 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (საკადასტრო კოდი #01.17.11.026.112) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და დაინტერესებულ პირთან რომან აბრამიშვილთან (პ/ნ 10001009410) გასაფორმებელი შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(29.08.2017; N04/9437)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

 

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „იუნიქს2“-ს (ს/ნ: 405051697) უფლებამონაცვლე შპს „იუნიქს ქონსთრაქშენ კომპანის“ (ს/ნ: 405133822) შორის 2015 წლის 29 დეკემბერს გაფორმებული NE-289-22-17257 და   N-289-23-17272 ხელშეკრულებებით განსაზღვრული პირობების გაუქმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(29.08.2017; N04/9437)

 

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

„ქ. თბილისში, ლესელიძის ქუჩა N12-ში მდებარე 74 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.027.003)  შპს „მეგისთვის“ (ს/კ: 206077993)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(29.08.2017; N04/9437)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი №38-ის მიმდებარედ  არსებული 69 კვ.მ  მიწის ნაკვეთიდან 13 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.009.032) შპს „შატრესთვის“ (ს/კ 402045354) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(29.08.2017; 04/9437)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N87-95-ის მიმდებარედ არსებული 1832 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.14.04.014.027) 12 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „დრაი ლაინისთვის“ (ს/კ N406080725) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(29.08.2017; N04/9437)

 

 

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებაზე თანხმობის მიცემის შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების

პროექტი

   (06.09.2017; 04/9653)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №16-24-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.032.015) 25 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის ნოდარ ლებანიძისთვის (პ/ნ  01007010358) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(06.09.2017; 04/9653)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

ქ.თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №31-41-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.026.024) 193 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 15 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „ლიბერთისთვის“ (ს/კ: 402038362) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ    თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 (12.09.2017; N04/9813)

 

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 1.  

ქ. თბილისში, ჟიული შარტავას ქუჩა №22-ის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი: №01.10.13.014.042) 64 კვ.მ მიწის ნაკვეთის შპს „პავილიონისთვის“ (ს/კ: 405171497) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

(12.09.2017; N04/9813)

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

 

 

„ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, „დიდი დიღომის ტერიტორიაზე“, შენობა #1-ში (მშენებარე) მდებარე ბინა #45-ის  (საკადასტრო კოდი #01.72.14.040.004.01.03.045) ირმა ბუთხუზისთვის (პ/ნ: 01008026427) პირდაპირი განკარგვის ფორმით გადაცემისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი

 

(12.09.2017; N04/9813)

 

 

 

 

კარლო ლაფერაძე

 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 1.  

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016  წლის 27 დეკემბრის  N33-92  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი

 (13.09.2017; #04/9849

 

მარიამ ჩივაძე

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურეობის საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

LiveZilla Live Chat Software